Home > OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler”.

OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler”.

OMXS30 fick förra veckan ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler ifrån ett översålt läge. Även om handelsaktiviteten då gick upp något var den fortfarande på relativt låga nivåer. Därför är tyvärr det långsiktiga signalvärdet lågt på dessa köpsignaler. Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 kan etablera sig över motstånden vid ca 1560 och ca 1583. Extra intressant vore det dock om indexet gick över det starka motståndsområdet kring ca 1600 under en relativt hög handelsaktivitet. Den långa trenden håller dock på att vika av nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Därför är risken stor att OMXS30 förr eller senare får nya säljsignaler genom att gå under de viktiga stödnivåerna vid ca 1518 och ca 1500.

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en något ökad handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade 1,2 procent och slutade veckan på 1558,79. I och med det är årets indexuppgång +2,7 procent och +6,0 procent med hänsyn till utdelningarna.

Börsoron fram och tillbaka kring Nordkoreakrisen fortsatte förra veckan. I början av veckan orsakade Nordkoreas missilskjutning över japans norra delar börsoro som dock la sig några dagar senare. Ingen tar nog krigshotet på riktigt allvar ännu. Men bara risken för en militärkonflikt mellan kärnvapenländerna orsakar stötvis både börsoro och dollarnedgångar. Och här är nog inte sista ordet sagt. Fortsättning lär följa. I skrivande stund meddelas också om en sprängning av en nordkoreanska vätebomb.

Börsen har annars varit väldigt påverkad av valutarörelserna de senaste månaderna. Nedgången för den amerikanska dollarn har kraftigt dämpat hela det europeiska börsklimatet.

Under veckan kom det fram uppgifter om att ECB trots allt är oroat över den senaste tidens euroförstärkning relativt den amerikanska dollarn. Det har bidragit till att eurouppgången stannat av de senaste dagarna.

Dollarn håller sig också kvar och balanserar vid den stödnivån kring ca 7,9-8,0 mot den svenska kronan. Skulle dollarn etablera sig under denna viktiga stödnivå erhålls starka säljsignaler. I så fall finns det risk att dollarn med tiden kommer leta sig ned till de starka stödnivåerna vid ca 6,8-7,0 kr. Men i och med att dollarn är så pass översåld och ligger strax över en stark stödnivå vore det inte särskilt överraskande om dollarn först skulle göra en lite kraftigare uppgångsrekyl. Innan ett eventuellt brott av denna viktiga stödnivå. Se också diagram och analyser i vårt senaste Valutabrev.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

På nyhetsfronten bland OMXS30-bolagen kom under veckan Lundin Petroleum med negativa besked angående en provborrning. Vilket drog ned aktien med 6,5 procent. Däremot kom Volvo med en uppgradering av sina finansiella mål vilket emottogs starkt positivt av marknaden.

Intressant var också att börsen höll sig stabil på fredagseftermiddagen trots att arbetslöshetsstatistiken ifrån i USA som då kom inte var särskilt bra. Antingen kan man se det som att börsen gillar att ekonomin puttrar på i lagom fart i USA. Eller så kan man se det som ett styrketecken att börsen inte reagerade med en större nedgång på denna negativa nyhet.

Är den senare tolkningen rätt så indikerar det att börsen varit såpass översåld att, om inte en större och långsiktig uppgång, så i alla fall en lite rejälare kortsiktig uppåtriktad rekyl borde kunna vara på gång.

En bekräftelse på det skulle var om OMXS30 nu dessutom orkar etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1560 och ca 1583. Skulle detta dessutom ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då med omsättningar på minst ca 22-25 miljarder under uppgångsdagarna, blir dessa eventuella köpsignaler långsiktigt sett mycket intressanta.

Analys OMXS30

Om OMXS30 sedan också skulle etablera sig över den tunga motståndsnivån vid ca 1600 med samma typ av höga handelsaktivitet erhålls extra starka köpsignaler. I så fall siktar vi på nya uppgångar minst upp till årshögsta nivåerna vid ca 1659.

Men får börsen uppgångar under en relativt låg börsaktivitet, typ klart under 20 miljarder per dag som vi hittills haft, blir det långsiktiga signalvärdet tyvärr ytterst begränsat. Snarare är sådana uppgångar intressanta säljlägen för den långsiktige investeraren.

Den långa trenden för OMXS30 håller nu också på att vända nedåt. Indexet fick tidigare i sommar starka säljsignaler då det viktiga stödet vid ca 1600 bröts. OMXS30 befinner sig också under den viktiga 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 1572, handelsvolymmönstret är negativt och det har nu börjat visa upp ett mönster med sjunkande toppar och bottnar. Än så länge är dock 200-dagars medeltalskurvan uppåtriktad, vilket inger ett visst hopp om den långa trendriktningen. Men mycket annat pekar alltså nedåt.

OMXS30 får nya säljsignaler i dagsdiagrammet om stöden vid ca 1518 och ca 1499-1500 bryts.

Vår huvudhypotes är att, så länge inga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet har erhållits, så är den långa trenden för OMXS30 nedåtriktad. Och att denna fallande trend förr eller senare kommer att föra OMXS30 under det viktiga stödet vid ca 1499-1500.

Inom denna nedåtriktade trend är det emellertid naturligt att det då och då kommer att ske uppåtriktade rekyler. De kan vara ganska stora på minst några procentenheter. Ifrån det översålda läget OMXS30 just varit i skulle till exempel en rekyl lätt kunna ske upp till motståndsnivåerna vid ca 1580-1600.

Och OMS30 fick alltså förra veckan ett antal kortsiktiga köpsignalerna. Detta då motstånden vid ca 1525, ca 1532-1535 och ca 1552 passerades. Uppgångarna skedde med en något ökande handelsaktivitet jämfört med den som varit de senaste veckorna. Vilket är positivt.

Tyvärr var dock inte börsomsättningarna under uppgångsdagarna särskilt stora jämfört med de som var under nedgångsdagarna under perioden maj-juli. Så de köpsignaler som vi hittills fått är alltså tyvärr inte särskilt pålitliga i det längre perspektivet.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även i detta tidsperspektivet får nya köpsignaler om motståndet vid ca 1560 bryts. Säljsignaler erhålls emellertid redan om OMXS30 går under stöden vid ca 1554, ca 1552 och ca 1545.

Kortsiktigt inriktade placerare kan nu bevaka motståndsnivån vid ca 1560 och stöden vid ca 1552-1554. Får OMXS30 en köpsignal över 1560 kan man förslagsvis agera för uppgång. Då kan man sikta på uppgångar till motståndsområdet kring ca 1580-1583. Sätt dock gärna en tajt stopp loss. Till exempel strax under stödet vid ca 1560.

Om OMXS30 istället går under stöden vid ca 1552-1554 erhålls säljsignaler. Om man då agerar för nedgång kan man förslagsvis sätta en stopp loss strax över 1560. Sikta i så fall på nedgångar till först och främst ca 1545. Och i andra hand till stöden vid ca 1532-1535 och ca 1518-1525.

För mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. För börstrenden är nedåtriktad och handelsvolymsambanden negativa. Säsongsmässigt sett brukar de kommande månaderna också vara klart utmanande.

Detta gäller så länge som OMXS30 inte har fått några starka köpsignaler under en klart stigande handelsaktivitet. Innan detta skett sälj gärna eventuella kvarvarande innehav vid tillfälliga kursuppgångar. Särskilt om dessa sker under en fortsatt relativt låg börshandel.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto