Home > OMXS30 Analys v.36 “OMXS30 köpsignal över viktigt motstånd”

OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 köpsignal över viktigt motstånd”

OMXS30 har fått en viktig köpsignal då indexet gick över motståndsområdet vid ca 1425-1432. Tyvärr är handelsvolymmönstret fortsatt tveksamt vilket förtar det långsiktiga signalvärdet av denna annars så starka köpsignal. Kortsiktigt ligger dock OMX i uppåtgående trender och har också erhållit ett antal köpsignaler de senaste veckorna. Vi siktar därför på fortsatta uppgångar. Motståndsområden finns vid ca 1460, ca 1500 och ca 1547. Stödområden finns vid ca 1425-1432, ca 1416, ca 1400 och ca 1383-1387.

Stockholmsbörsen har den senaste månaden haft en positiv utveckling under en relativt låg handelsaktivitet. Under augusti gick storbolagsindexet OMXS30 upp med 2,3 procent. Även den senaste veckan steg indexet, nu med på 1,8 procent, och slutade på 1437,24. Årets utveckling ligger därmed på -0,7 procent och på +3,4 procent inklusive utdelningar.

Under augusti så har börsaktiviteten hämmats förutom av semestertider och soligt väder även av att de flesta börsbolag redan lagt fram sina delårsrapporter i juli. Fokus har istället varit på konjunkturdata och när nästa räntehöjning ifrån den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska komma. I september, december? Eller kanske senare?

Vår egen bedömning är att Fed är ytterst politiskt känsligt. Och därför inte vill anklagas för att påverka det amerikanska presidentvalet. Så därför kommer dom att försöka skjuta på räntehöjningen till efter valet den 8 november.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Går vi över till den tekniska analysen för OMXS30 kan vi konstatera att de långa trenderna för indexet det senaste året huvudsakligen pekat nedåt. OMXS30 etablerade sig under sin 200 dagars medeltalskurva i augusti 2015 och vi har sedan dess också haft ett tydligt mönster med successivt allt lägre och lägre både toppar och bottnar på indexet. Vår definition på den riktigt långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har också sedan länge varit nedåtriktad.

Det intressanta är att det nu de senaste veckorna börjat hända mer positiva saker på detta område.

Tyvärr har inte handelsvolymmönstret svängt om till mera positiva samband ännu. Fortfarande är nämligen handelsaktiviteten inte särskilt större under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna.

Detta är ett tecken på att de långsiktiga placerarna inte börjat köpa aktier i någon större utsträckning. De behöver bli aktiva för att köpsignalerna och de uppåtriktade trenderna ska bli långsiktigt riktigt hållbara. Som det nu ser ut är risken stor att dagens aktieköpare främst är relativt kortsiktiga. Och att de lika gärna kan vara nästa veckas eller nästa månads nettosäljare.

Med denna reservation för handelsvolymmönstret, så kan vi dock konstatera att OMXS30 fått ett antal viktiga köpsignaler den senaste tiden.

Bland annat fick OMXS30 en tung köpsignal när indexet etablerade sig över sitt 200 dagars medeltal i början av augusti. Sedan också när den starka motståndsnivån vid ca 1400 forcerades. Och nu senast när OMXS30 stängde över det mycket betydelsefulla motståndsområdet vid ca 1425-1432.

Analys OMXS30

I och med den senaste köpsignalen så har också både den nedåtgående trendlinjen i månadsdiagrammet nedan och det tidigare långsiktiga mönstret med allt lägre och lägre toppar och bottnar äntligen brutits! Det är klart uppmuntrande. Även om allt detta skedde under en relativt låg handelsaktivitet.

Analys OMXS30

Så att så länge som OMXS30 befinner sig över sin 200 dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 1377, är vi därför försiktigt positiva till den långsiktiga utvecklingen på indexet.

Det som behövs för att det långsiktiga läget ska se betydligt bättre ut ur ett teknisk analys perspektiv är att börsen ska börja visa upp ett mönster med bli klart högre handelsaktivitet under uppgångsdagarna än den under nedgångsdagarna.

Innan det skett siktar vi efter de olika köpsignalerna främst på en uppgång till närmast liggande lite viktigare motståndsnivå. Ett steg i taget alltså.

Därför siktar vi nu först och främst på en uppgång för OMXS30 till motståndsområdet vid ca 1460. Skulle sedan också denna motståndsnivå passeras erhålls en ny köpsignal. I så fall siktar vi på uppgångar till den psykologiskt viktiga nivån kring ca 1500 och sedan på motståndsområdet vid ca 1547.

Säsongsmässigt är börsen i en svag period nu i september. Men så länge som OMXS30 befinner sig över sin 200 dagarskurvan så talar statistiken faktiskt för uppgångar trots att vi skriver september i kalendern.

Även den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är för närvarande, föga förvånande, uppåtriktad. Stochastic-indikatorn börjar närma sig ett överköptläge. Men det är ingen emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Skulle dock OMXS30 vika ner så erhålls en kortsiktig säljsignal om indexet etablerar sig under stödet vi ca 1430. Se timdiagrammet nedan. Men det skulle vi snarast se som en möjlighet att kunna köpa indexet på en rekyl ned mot kanske 1416-1425 nivåerna.

Analys OMXS30

Det är först om OMXS30 etablerar sig under stödnivån vid ca 1416 som en lite allvarligare säljsignal i det kortsiktiga perspektivet erhålls. Sedan har OMXS30 i och för sig stödnivåer kring ca 1400 men risken blir då stor att indexet ska ned och testa stödnivåerna kring ca 1383-1387.

På lite längre sikt erhålls först lite viktigare säljsignaler om dessa stöd vid ca 1383-1387 bryts och om OMXS30 då även skulle etablera sig under sin 200 dagars medeltalskurva. Som i dagsläget alltså ligger vid ca 1377. Där under ligger sedan viktiga stödnivåer vid ca 1347, ca 1300 och inte minst vid ca 1240-1247.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agera man främst kortsiktigt så kan man nu sikta på uppgångar till minst motstånden ca 1460. Bra köptillfällen erhålls om OMXS30 skulle göra mindre nedåtriktade rekyler till stödområdena kring ca 1425-1430 eller kanske ända ned till de vid ca 1416.

Sätt dock en stopp, om inte förr, så i alla fall om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1416. Flytta sedan upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Förslagsvis till strax under dagen innans lägsta nivå.

Placerar man främst på lite längre sikt så kan det vara intressant att notera att det i den tekniska analysen erhållits en hel del långsiktigt intressanta köpsignaler den senaste tiden.

Viss försiktighet rekommenderas emellertid fortfarande på grund av att handelsvolymsambanden fortfarande ser ytterst tveksamma ut. Om man köper index och aktier på lite längre sikt så placera därför gärna en stopp om OMXS30 på nytt skulle placera sig under sin 200 dagars medeltalskurva.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto