Home > OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 visar på kortsiktig svaghet strax under viktig motståndsnivå…”

OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 visar på kortsiktig svaghet strax under viktig motståndsnivå…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motståndet vid ca 1648 passerades. Indexet är nu dock överköpt, visar kortsiktig svaghet strax under det starka motståndsområdet vid ca 1680-1682 och har ett fortsatt negativt handelsvolymmönster. Så vissa varningstecken finns det trots den senaste tidens starka börsuppgång. Skulle OMXS30 gå under stöden vid ca 1648-1650, ca 1640 och ca 1631-1635 erhålls kortsiktiga säljsignaler. I ett längre tidsperspektiv erhålls emellertid starka säljsignaler först om stödområdet vid ca 1590-1593 bryts. Skulle däremot OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1680-1682 och ca 1720 under en relativt hög handelsaktivitet får indexet istället starka köpsignaler.

 

Stockholmsbörsen gick förra veckan uppåt trots en svag avslutning. Storbolagsindexet OMXS30 steg för tredje veckan i rad, denna gång med +0,7 procent, och avslutade veckan på 1658,16. I år har därmed indexet avancerat med +5,2 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger årets uppgång på +9,0 procent.

Börsen fick under början av veckan positiva influenser ifrån en preliminär handelsuppgörelse mellan USA och Mexico. Med den tredje parten i Nafta-avtalet, Kanada, fortsatte förhandlingarna men även där rapporterades det till slut vissa framsteg.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Mer negativa signaler kom det lite senare i veckan då USA-presidenten Donald Trump ville tidigarelägga de högre tullarna för varor värda 200 miljarder dollar ifrån Kina. Samtidigt sa Donald Trump i en intervju att han dessutom är redo att dra USA ut ur Världshandelsorganisationen, WTO.

Donald Trump avvisade också EU:s bud om att slopa alla biltullar mellan EU och USA. För han menar att felet ligger hos det europeiska folket som i alla fall inte kommer att köpa tillräckligt med bilar ifrån USA. Det tycks vara lite svårt att göra denna man nöjd. Kanske borde han istället börja fundera på hur USA kan göra bilar som folket i Europa gillar att köpa?

Lite oroande är det också att börsuppgångarna sker under så pass låg handelsaktivitet. Veckans avslutande nedgångsdagar hade till exempel en högre börsomsättning än de tidigare uppgångsdagarna. Detta är ett tydligt tecken på att de mer långsiktiga investerarna inte är några större nettoköpare av aktier. De är troligen osäkra på konjunkturläget och befarar att konjunkturen håller på att toppa av det närmaste året eller så. Och inte blir det då så mycket bättre av osäkerheten kring den oförutsägbare Donald Trump med alla sina kontroversiella uttalanden och sina olika handelskrig.

För OMXS30 ser den långa trenden fortfarande ganska tveksam och osäker ut. Men trenden har emellertid börjat bli lite mer uppåtriktad i detta mer långsiktiga tidsperspektiv och indexet har i veckodiagrammet till och med fått en köpsignal när motståndet vid ca 1648 passerades. OMXS30 ligger också tydligt över sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta lite uppåt.

Analys OMXS30

Däremot är det långsiktiga handelsvolymmönstret tyvärr fortfarande övervägande negativt och OMXS30 har ännu inte orkat etablera sig över den streckade uppåtriktade motståndslinjen i veckodiagrammet. Kan indexet tydligt etablera sig över denna motståndslinje och över motstånden vid ca 1682 och ca 1720, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet blir köpsignalerna betydligt starkare än de som tidigare erhållits.

Skulle OMXS30 vända nedåt erhålls säljsignaler om stöden vid ca 1648 och ca 1632-1635 passeras. Men i detta längre tidsperspektiv får indexet en extra stark säljsignal om det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593 och nivån för indexets 40-veckors medeltalskurva bryts. Därefter finns det sedan långsiktigt viktiga stödområden vid ca 1450-1480.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 ganska exakt slog emot det streckade uppåtriktade trendlinjen indexet vänt vid så många gånger det senaste året. OMXS30 toppade i veckan också av vid 1679,51, vilket är alldeles strax under förra årets högsta notering på 1681,75 ifrån den 6 november.

Analys OMXS30

Kan OMXS30 tydligt etablera sig över dessa motståndsnivåer, helst då under en relativt hög börsomsättning på gärna minst 20-25 miljarder under uppgångsdagarna, så erhålls mycket starka köpsignaler. Blir handelsaktiviteten då fortsatt blygsam blir tyvärr det långsiktiga signalvärdet i så fall betydligt svagare.

För i och med att det negativa handelsvolymsambanden fortsätter får man fortsätta att vara väldigt vaksam på eventuella säljsignaler. För risken är då nämligen inte försumbar att denna uppgång istället snabbt kan vändas till en relativt kraftig nedgång. Men kanske handelsaktiviteten kan komma att öka ordentligt om OMXS30 skulle etablera sig över sin gamla toppnivå 1720 ifrån år 2015? Det återstår dock att se.

I övrigt kan konstateras att den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad och att stochasticindikatorn visar på att börsen kortsiktigt sett är överköpt.

Skulle OMXS30 gå under stödområdena vid ca 1648, ca 1632-1635, ca 1620 och ca 1590-1593 får indexet säljsignaler. Särskilt allvarligt skulle det vara om börsomsättningen då skulle öka under nedgångarna.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 efter en stark uppgång nu istället visat på svaghet och börjat få en del kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1650 och ca 1640 bryts. Skulle indexet återfå sig tidigare styrka och gå över motstånden vid ca 1666, ca 1670 och ca 1680 erhålls istället kortsiktiga köpsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som motstånden vid ca 1661 eller det vid ca 1666 inte brutits. Alltså förslagsvis en stopp loss strax över någon av dessa nivåer, allt efter var och ens egna riskpreferenser. Sikta sedan först och främst på en nedgång till stödområdet vid ca 1650. Och därefter ned till de vid ca 1640 och ca 1631. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle motstånden vid ca 1666, ca 1670 och ca 1680 passeras kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis då en stopp loss om indexet skulle parkera sig under 1665. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom OMXS30 rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sina placeringar rekommenderar vi som liksom tidigare viss försiktighet med stora positioner för uppgång så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret består.

Vill man dock vara mer risktagande i sitt agerande, indexet har ju trots allt fått köpsignaler och den korta trenden pekar uppåt, så rekommenderar vi en stopp loss även för sådana här mer långsiktiga positioner om OMXS30 börjar gå ned under en ökande handelsaktivitet. Och särskilt om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.