Home > OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 visar upp styrketecken…”

OMXS30 Analys v.36 ”OMXS30 visar upp styrketecken…”

OMXS30 fick förra veckan ett antal köpsignaler när bland annat motståndet vid ca 1551 bröts. Nya köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1583, ca 1620 och kanske framförallt det vid ca 1657 passeras.

OMXS30 är dock kortsiktigt sett överköpt och därmed extra känsligt för negativa nyheter ifrån till exempel en twittrande amerikansk president.

Nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet och som håller sig över den viktiga stödnivån vid ca 1551 betraktar vi dock främst som potentiella köptillfällen. Skulle däremot stödet vid ca 1551 brytas får indexet en viktig säljsignal.

I ett längre tidsperspektiv sett ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och starka motståndsnivåer vid ca 1700-1720.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en tydligt stigande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1576,98 efter en uppgång på hela 3,6 procent. Hittills i år har indexet därmed gått upp med 11,9 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 15,7 procent. Uppgången för världsindexet Dow Jones Global Index och det tyska storbolagsindexet DAX30 har under samma tid varit 11,8 respektive 13,1 procent.

Förra veckans börs befarades öppna kraftigt negativt efter en eskalering i handelskonflikten mellan USA och Kina. OMXS30 öppnade i och för sig måndagen med en nedgång till som lägst 1503,58, men sedan handlades indexet på i stort sett allt högre och högre nivåer under resten av veckan.

Nedgångarna stannade nämligen av när USA:s president Donald Trump sagt att samtalen med Kina fortsätter och att ”länderna befinner sig i ett bättre läge än någonsin i förhandlingarna”.

De något motstridiga beskeden via Twitter och andra media fortsätter alltså att driva börserna. De positiva tongångarna kring handelskonflikten höll dock i sig hela förra veckan. Men nu får vi se vilken ton Twitterflödet kommer att ha denna vecka.

Det är också något av en växelverkan mellan läget på handelskonfliktfronten och de olika centralbankernas, främst då amerikanska Federal Reserves, ageranden. För om läget försämras kraftigt på handelsområdet och börserna då går ned, så känner sig centralbankerna förr eller senare pressade att komma med penningpolitiskt expansiva uttalanden och åtgärder. Detta gör då att börsläget snabbt stabiliseras och att börskurserna börjar gå uppåt.

Skulle sedan det dessutom komma positiva besked kring handelskonflikten, vilket det oftast då gör, så går börserna ännu mer uppåt. I det läget börjar dock centralbankerna tycka att de inte har lika stor anledning att stimulera. För nu är ju krisläget över. Därför antyder de då snart att nu räcker det med räntesänkningar och andra expansiva åtgärder. Vilket vanligtvis resulterar i att börsaktörerna börjar göra vinsthemtagningar och att börskurserna så smått börjar toppa av och gå nedåt.

Men sedan är det oftast bara en tidsfråga innan Trump twittrar något negativt om handelskonflikten. För han vill ju pressa Fed att sänka räntan… För en sådan penningpolitisk stimulans kommer underlätta för honom att vinna valet nästa år. Men när han gör det då är båda dessa faktorer, både penningpolitiken och handelskonflikten, negativa vilket sätter stark press nedåt på börskurserna.

Detta ”krisläge” sätter sedan förr eller senare press på centralbankerna, främst Fed via Trump, att komma med räntesänkningar och andra penningpolitiskt lättnader… Och så börjar allt om igen…

Så snart, kanske om en vecka eller två, kan det alltså vara dags för centralbankerna att antyda att de nog stimulerat färdigt? Och sedan följer kanske negativa twitter ifrån Trump om den kinesiska regimen och om handelsförhandlingarna?

Dessutom kan nog börsaktörerna snart komma att börja oroa sig för den kommande rapportperioden i oktober. Osäkerheten inför den är nämligen stor. Och som lök på laxen har vi dessutom ett eventuellt Brexit utan avtal den 31 oktober. Men sista ordet om Brexit är nog inte sagt. Vi garderar med kryss…

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser nu bättre ut än tidigare då indexet förra veckan fick köpsignaler genom att bryta över motstånden vid ca 1551 och ca 1573. Dessutom har indexet på veckobasis nu också stängt över nivåerna för sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Handelsaktiviteten var då också ökande vilket är positivt.

Sett i ett betydligt längre tidsperspektiv ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i ett stort konsolideringsområde med stödområden vid ca 1378-1500 och motståndsnivåer kring ca 1700-1720. Men i ett lite kortsiktigare tidsperspektiv har börsen nu alltså börjat visa på styrka.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn är i veckodiagrammet, till skillnad ifrån läget dagsdiagrammet, fortfarande kvar på låga och översålda nivåer. Så denna indikator visar på att indexet på lite medellångsikt kan fortsätta gå upp utan att bli överköpt. Även om det skull bli lite sättningar på grund av kortsiktiga vinsthemtagningar.

OMXS30 får i veckodiagrammet nya köpsignaler om motståndet vid ca 1657 passeras. Skulle däremot stödet vid ca 1551 brytas får indexet här en säljsignal.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 förra veckan fick flera klart intressanta köpsignaler. Här har dock indexet kommit upp till en motståndsnivå vid ca 1583. Indexet har här nämligen slagit i en ganska viktig nedåtriktad trendlinje. Kan denna passeras, helst under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet får indexet en ny kortsiktigt mycket intressant köpsignal.

Efter det väntar dock test av motståndsnivåerna vid ca 1596, ca 1618, ca 1639 och ca 1657. Kortsiktigt sett är också OMXS30 överköpt, vilket gör att börsläget nu är extra känsligt för eventuella negativa tweets ifrån Donald Trump.

Analys OMXS30

Nedåtriktade rekyler som sker under relativt låg handelsaktivitet och som stannar av innan eller vid stödområdet vid ca 1551 betraktar vi dock först och främst som potentiella köptillfällen för den aktive placeraren.

Men parkerar sig OMXS30 under stödnivån vid ca 1551 får indexet en säljsignal. Därefter är stödnivåerna vid ca 1503 och ca 1476 mycket intressanta att bevaka.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 fått ett antal köpsignaler och att trenden här pekar brant uppåt. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1583 och ca 1586-1589 passeras. Skulle däremot stöden vid ca 1574, ca 1565 och ca 1551 brytas får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som den brant sitgande trendlinjen i timdiagrammet, alternativt stödet vid ca 1574, håller. I det senare fallet, flytta emellertid successivt upp också denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle dock stödnivån vid ca 1574 brytas kan man istället agera för nedgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax över ca 1583 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga investeringar för uppgång ser läget nu något bättre ut än tidigare. Detta då OMXS30 fått köpssignaler i veckodiagrammet och även börjat att etablera sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Även den mer försiktige placeraren kan därför börja överväga köpa igen. Förslagsvis då vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 skulle parkera sig under stödet vid ca 1551.

Den något mer riskbenägne placeraren, som tidigare köpt vid nedgångarna, kan nu också överväga att flytta upp sin stopp loss till strax under stödnivån vid ca 1551.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.