Home > OMXS30 Analys v.37 “OMXS30 är nära säljsignal”

OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 är nära säljsignal”

OMXS30 ligger i skrivande stund alldeles vid en stödnivå vid ca 1424. Etablerar sig indexet under denna nivå erhålls en säljsignal. Nedsidan behöver dock inte bli särskilt stor. Särskilt om en eventuell säljsignal erhålls under en relativt låg handelsaktivitet. Stödnivåer finns redan vid ca 1416, ca 1410 och ca 1400. Skulle däremot handelsvolymerna vara relativt stora vid en nedgång ökar risken för större nedgångar. Håller stödet och OMXS30 istället vänder uppåt erhålls nya köpsignaler när motstånden vid ca 1445 och ca 1460 bryts.

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en något vikande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ner 0,7 procent till 1426,56. Årets utveckling ligger därmed på -1,4 procent och på +2,6 procent med hänsyn till utdelningar.

Under veckan var det visst fokus på räntebesked från ECB och den påföljande presskonferensen med centralbankschefen Mario Draghi. Styrräntorna hölls som förväntat oförändrade. Däremot dämpades börshumöret av att ECB för tillfället inte ser något behov av extra stimulanser genom en ökning av programmet för tillgångsköp.

På fredagen så kom dock en lite starkare negativ börsreaktion på uttalanden ifrån Federal Reserve-ledamoten Eric Rosengrens om vilka risker han ser i att vänta för länge med räntehöjningar. USA-börserna fortsatte också ned efter den svenska börsens stängning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nu får vi se hur den svenska börsen klarar av dessa negativa impulser ifrån USA. OMXS30 har redan fått en del kortsiktiga säljsignaler när stöden vid ca 1434-1436 och ca 1430 bröts. Se timdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

 

Där ser man också att nästa stödnivå i detta korta perspektiv ligger redan vid ca 1424. Och sedan har vi kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1416, ca 1410, ca 1400 och ca 1383-1387.

Skulle OMXS30 nu, något oväntat kanske, vända upp och etablera sig över motståndet vid ca 1430 erhålls istället en kortsiktig köpsignal. Och skulle indexet även etablera sig över motståndet vid ca 1445 erhålls både en köpsignal i det kortsiktiga diagrammet som i det mer långsiktiga dagsdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet har OMXS30 ännu inte fått någon säljsignal. Men indexet är nära att få en sådan. OMXS30 ligger nämligen även där strax över en uppåtgående trendlinje som ger stöd vid ca 1424. Bryts detta stöd erhålls säljsignalen.

Men än så länge har OMXS30 i dagsdiagrammet köpsignaler som sina senaste signaler. Till exempel när motståndet vid ca 1400 och vid ca 1432 bröts. Med all respekt för motståndet vid ca 1445 så erhålls dock nästa lite viktigare köpsignal i dagsdiagrammet först om motståndet vid ca 1460 bryts. I så fall siktar vi på en uppgång till den psykologiskt viktiga 1500-nivån. Och därefter på ett testa av motståndet vid ca 1547.

I och med att den senaste tidens uppgångar och köpsignaler erhållits under en relativt nedgångsdagarna blygsam handelsaktivitet så vill vi ta ett steg i taget när uppgångspotentialerna ska bedömas.

Dessutom så gäller det att vara vaksam om eventuella säljsignaler kommer att erhållas under en relativt hög börsomsättning. I så fall blir dessa säljsignaler särskilt viktiga att beakta. Och deras nedgångpotential blir då också extra stor.

Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1424 och ca 1416 brytas under en låg börshandel, med till exempel en börsomsättning närheten av 10 miljarder per dag, så behöver nedgångpotentialen inte vara särskilt stor. Nedgångarna ser vi då också främst som potentiella köptillfällen för den mer långsiktige placeraren.

För stödnivåerna vid ca 1400, ca 1383-1387 eller nivån för 200-dagarsmedeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1375, borde då ha goda möjligheter att fånga upp en nedåtriktad rekyl.

Skulle däremot nedgångar börja ske med handelsvolymer en bit över 20 miljarder per dag blir läget ett helt annat. I så fall riskerar OMXS30 att minst gå ned och testa stödet vid ca 1347.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga och överköpta nivåer. Även om detta som bekant inte är en säljsignal i sig självt så kan man då öka vaksamheten på nedåtriktade rekyler.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är fortfarande uppåtriktad. Dessutom så är OMXS30 i skrivande stund än så länge över den uppåtriktade korta trendlinjen som ger stöd vid ca 1424.

Den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock ännu inte uppåtgående. Däremot så befinner sig OMXS30 över denna viktiga kurva. Det är positivt. Dessutom har det tidigare mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar brutits i och med att indexet gått över 1432. I det lite längre perspektivet är dessa två faktorer klart uppmuntrande.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För kortsiktigt inriktade aktörer så kan man nu välja att agera på de säljsignaler som OMXS30 fick när stödnivåerna vid ca 1434-1436 och ca 1430 bröts. Alternativt så väntar man in att även stödnivån vid ca 1424 bryts innan man agerar för nedgång.

Sikta sedan på nedgångar till först och främst stödnivåerna kring ca 1416 och ca 1410. Bryts dessa stöd kan man sedan sikta på nedgångar till ca 1400 och efter det till stödnivåerna kring ca 1383-1387.

I båda fallen rekommenderar vi dock en stringent stopp bevakning. Ha särskilt en stopp om indexet återigen skulle gå över motståndet vid ca 1430. För då erhålls nämligen en kortsiktig köpsignal.

För mer långsiktiga placeringar ser läget betydligt bättre ut de senaste veckorna i och med att viktiga motståndsnivåer brutits och då OMXS30 etablerat sig över sin 200 dagars medeltalskurva. Så länge som handelsvolymmönstret inte blir entydigt positivt rekommenderas emellertid viss försiktighet med allt för stora uppgångspositioner. Ha också gärna en stopp om indexet återigen skulle parkera sig under 200 dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto