Home > OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 fortsätter att visa upp styrka…”

OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 fortsätter att visa upp styrka…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler och den kortsiktiga trenden fortsätter därmed att peka uppåt. Indexet är kortsiktigt sett överköpt, men får nya köpsignaler om även motstånden vid ca 1620, ca 1639 och ca 1657 bryts. Skulle däremot stöden vid ca 1573 och ca 1551 passeras får OMXS30 istället säljsignaler.

Trots den senaste tidens uppgångar ligger OMXS30, sett i ett flerårigt tidsperspektiv, dock bara kvar i en stor konsolideringsformation med ett starkt motståndsområde vid ca 1700-1720 och stödområden kring ca 1378-1500.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1601,95 vilket innebar en veckouppgång på 1,6 procent och det var dessutom första gången som indexet var över 1600 på en månad. Årets uppgång ligger därmed på 13,7 procent. Med återlagda utdelningar ligger utveckling på 17,6 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år stigit med 13,9 procent och det tyska storbolagsindexet DAX30 som avancerat 15,5 procent.

Förra veckans börs fokuserade, i väntan på rapportperioden i oktober, på makro och geopolitik. Det har varit fokus på Brexit-omröstningar i brittiska underhuset, utvecklingen i Hongkong, Riksbankens räntebesked, amerikanska arbetsmarknadssiffror och avvaktan inför fredagens tal av den amerikanska Fedchefen Jerome Powell. Handelskonflikten mellan USA och Kina påverkade börsutvecklingen även denna vecka, om än dock inte lika dramatiskt som vanligt och i huvudsakligen på ett positivt sätt.

Börsreaktionen kring Brexitutvecklingen är smått positiv då risken för ett hård avtalslös Brexit ser ut att ha minskat. Likaså har spänningarna i Hongkong förnärvarande mildrats något och de amerikanska jobbsiffrorna var lite positiva då de ökade förhoppningarna om en mer expansiv amerikansk penningpolitik. En annan positiv makrouppgift under veckan var bättre än väntade tjänste-PMI-siffror från Kina.

Däremot var Riksbankens prognos om kommande räntehöjningar en negativ överraskning för börsen. Riksbanken lät dock förnärvarande som väntat sin styrränta vara oförändrad på -0,25%. Inte heller fredagskvällens tal av Fed-chefen Jerome Powell gav något nytt bränsle till börsuppgångarna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig, sett i långsiktigt tidsperspektiv, fortfarande kvar i en stor flerårig konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1700-1720. Inom denna formation har OMXS30 emellertid börjat visa upp en hel del styrketecken. I veckodiagrammet har till exempel OMXS30 den senaste månaden fått flera köpsignaler och även etablerat sig över sin viktiga 40-veckors medeltalskurva.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 även kan etablera sig över motstånden vid ca 1657, ca 1700 och ca 1720. Säsongsmässigt är vi dock inne i en besvärlig tidsperiod och börshumöret kan skifta snabbt med hjälp av till exempel tweets ifrån den amerikanske presidenten Donald Trump.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet har vänt uppifrån låga nivåer men är ännu inte uppe på höga och överköpta nivåer. Så här få vi en indikation på att, även om kortsiktiga vinsthemtagningar kan komma att ske, så finns det goda möjligheter att den medellångsiktiga trenden kan fortsätta att vara uppåtriktad någon vecka, eller kanske några veckor, till.

Skulle dock OMXS30 etablera sig under nivån för sin 40-veckors medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på 1563, och det horisontella stödområdet vid ca 1545-1551 får indexet tydliga säljsignaler. Efter det väntar i så fall test av det viktiga stödområdet kring ca 1476-1494.

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 den senaste tiden fått ett antal köpsignaler. Senast när motstånden vid ca 1583 och ca 1596 passerades. Indexet får här nya köpsignaler om det även kan etablera sig över motstånden vid ca 1620, ca 1639 och ca 1657.

Analys OMXS30

Kortsiktigt sett visar stochastic här att OMXS30 är överköpt. Detta är dock ingen stark säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Och så vet vi dessutom att indexet på lite medellångsikt, i veckodiagrammet, inte ännu är överköpt. Så än så länge avvaktar vi utvecklingen i själva indexdiagrammet innan vi börjar betrakta den kortsiktiga trenden som något annat än uppåtriktad.

Är man försiktig så bevakar man också noggrant det uppåtriktade trendlinjestödet i dagsdiagrammet. Det ligger i skrivande stund vid ca 1590 och rör sig uppåt med ca 10 punkter per handelsdag. Dessutom finns det stödnivåerna vid ca 1596 och ca 1583 att bevaka.

Men lite tydligare säljsignaler erhålls i dagsdiagrammet först om stödområdena vid ca 1573, nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva vid ca 1560 och stödnivån vid ca 1551 bryts.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har OMXS30 också fått flera köpsignaler och trenden här pekar tydligt uppåt. Indexet får en ny kortsiktigt intressant köpsignal om motståndet vid ca 1602 kan passeras. Skulle däremot stöden vid ca 1594, ca 1583, ca 1563 och ca 1551 brytas får indexet istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis agera för uppgång så länge som den stigande trendlinjen i timdiagrammet, alternativt stödet vid ca 1594, håller. Flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom indexet går upp.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1594 kan man istället handla för nedgång. Sikta först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1563 och i andra hand på den viktiga stödnivån vid ca 1551. Sätt förslagsvis först en stopp loss strax över 1602 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget för uppgångsinvesteringar nu något bättre ut än tidigare. I och för sig så ligger OMXS30 fortfarande bara kvar inom en stor konsolideringsformation, med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Så har man ett flerårigt placeringsperspektiv vill man kanske avvakta eventuella nedgångar till de lägre nivåerna inom detta intervall innan man köper. Men har man en något kortsiktigare placeringshorisont än så kan man beakta att indexet fått ett flertal köpsignaler i veckodiagrammet och även etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Särskilt eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet kan då vara intressanta köptillfällen. Men förslagsvis använder man sig då av en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödet vid ca 1551.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto