Home > OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler i spåren av ett internationellt svagt börsklimat men också på grund av osäkerheten kring regeringsbildandet efter valet och ett eventuellt ökat inflytande i riksdagen ifrån EU-kritiska partier. Börsens handelsvolymmönster är dessutom fortsatt negativt vilket skvallrar om att de långsiktiga investerarna inte är några större nettoköpare av aktier. I ett längre tidsperspektiv erhålls emellertid starka säljsignaler först om stödområdet vid ca 1590-1593 bryts. OMXS30 får kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 1620, ca 1627, ca 1640 och ca 1648-1650 passeras. Men för att långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler ska erhållas behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en fallande tendens under en något stigande börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med -2,4 procent och slutade veckan på 1618,20. Årets utveckling reducerades därmed till +2,6 procent. Tar man även med förfallna utdelningar ligger årets uppgång på +6,4 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Börsen gick ned smittad av ett trist internationellt börsklimat och på grund av oro inför valutgången och den stora osäkerheten kring möjligheten av att få ihop en handlingskraftig regering.

Utländska investerare rapporteras också oroa sig för att ett ökat inflytande för de två EU-kritiska ytterpartierna ska göra att de ska kunna pressa fram en svensk EU-omröstning. Helt orealistiskt tycker svenska bedömare. Men utländska placerare har sett flera exempel på länder där i förväg helt orealistiska scenarios blivit verkliga. Så de verkar därför den senaste tiden ha varit nettosäljare av både svenska aktier och av den svenska kronan.

Man skulle kunna tycka att detta skulle utgöra ett utmärkt investeringstillfälle för en svensk långsiktig aktieinvesterare. Håller sig kronan sig fortsatt svag ökar de svenska företagens konkurrenskraft och vinsterna stiger i de svenska exportföretagen. Och skulle kronan stärkas är det troligen ett tecken på att de utländska aktörerna börjat köpa svenska aktier igen och då borde börskurserna gå upp på grund av det. Lite vinn-vinn alltså.

Men i diagrammen ser man inga tecken på att de långsiktiga aktörerna ännu är några större nettoköpare av aktier. Under uppgångsdagarna är nämligen handelsaktiviteten ofta lägre än den under nedgångsdagarna. Skulle långsiktiga aktörer vara stora nettoinvesterare av aktier skulle istället handelsvolymmönstret vara positivt. Men så är det alltså inte.

Den långa trenden för OMXS30 ser också fortsatt oregelbunden och tveksam ut. Indexet ligger i och för sig över sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta lite uppåt. Däremot är alltså handelsvolymsambandet fortsatt negativt, stochastic-indikatorn är uppe på höga och överköpta nivåer och indexet har på nytt gått under 1648-nivån.

Så länge som OMXS30 ligger över stödområdet vid ca 1590-1593 finns det dock hopp om att den senaste veckans nedgång bara är en tillfällig nedåtriktad rekyl sett i det längre tidsperspektivet. Men etablerar sig indexet under detta viktiga stödområde erhålls säljsignaler även i veckodiagrammet.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska se riktigt starkt ut i veckodiagrammet skulle emellertid indexet under en relativt hög handelsaktivitet behöva etablera sig över motstånden vid ca 1682 och ca 1720 och helst också över den streckade uppåtriktade motståndslinjen i diagrammet. I så fall skulle starka och långsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhållas i OMXS30.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 efter att ha tämligen exakt slagit i den uppåtriktade streckade trendlinjen och den horisontella motståndsnivån vid ca 1682 vänt nedåt och fått ett antal säljsignaler. Nästa viktiga stödområde ligger även i dagsdiagrammet vid ca 1590-1593 och vid nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1584.

Analys OMXS30

För att få lite tydligare köpsignaler i dagsdiagrammet ska helst indexet under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivån vid ca 1648. Även om det i detta tidsperspektiv givetvis också ska bli intressant att se om OMXS30 skulle kunna gå över motstånden vid ca 1620 och ca 1631-1633.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi även här att OMXS30 fått säljsignaler och kommit in en fallande trend. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1610 och ca 1592 bryts. Skulle och andra sidan indexet etablera sig över motstånden vid ca 1620, ca 1627, ca 1640 och ca 1650 erhålls kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 1620 inte brutits. Sikta först främst på en nedgång till det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593. Stopp loss förslagsvis strax över 1620 eller över 1628. Beroende på vilken risk man vill ta. Flytta sedan också ned stopp lossen allt eftersom indexet går nedåt.

Om motstånden vid ca 1620 och ca 1627 bryts kan man istället agera för uppgång. Sätt förslagsvis då en stopp loss antingen strax under ca 1620 eller under ca 1610, som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet går uppåt.

Mer långsiktiga investerare rekommenderar vi fortsatt försiktigt med stora positioner för uppgång så länge som mönstret med den relativt låg handelsaktiviteten under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna finns kvar.

Men agerar man trots allt för uppgång så rekommenderar vi en stopp loss om OMXS30 börjar gå ned under en klart ökande handelsaktivitet och särskilt om indexet på nytt skulle etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto