Home > OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 redo för en studs uppåt?”.

OMXS30 Analys v.37 ”OMXS30 redo för en studs uppåt?”.

OMXS30 ligger och laddar för en rörelse. Kan det bli en kortsiktig studs uppåt? Om motståndet vid 1560 passeras får indexet köpsignaler. Viktiga motståndsnivåer ligger sedan vid ca 1583 och ca 1600. Bryter istället indexet ned under stöden vid ca 1536 och ca 1518 erhålls säljsignaler. Den långa trenden håller på att svänga nedåt och handelsvolymmönstret är negativt. Risken är därför stor att eventuella uppgångar som högst tar OMXS30 upp till motståndsområdet kring ca 1600. Och att det sedan bara är en tidsfråga tills börsen på nytt tar fart nedåt. 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en ganska stillastående utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 stängde på 1552,32 efter en marginell nedgång på -0,4 procent. Hittills i år är därmed uppgången för OMXS30 +2,3 procent och med återläggning av avskilda utdelningar på +5,6 procent.

Under veckan orsakade till en början, som det numera verkar vara, det obligatoriska vapenskramlet kring Nordkorea en viss oro när landet provsprängt en vätebomb. Börsen skakade dock snabbt av sig detta och hade sedan relativt små indexrörelser veckan ut.

Det kom också räntebesked ifrån både Riksbanken och ECB. Ingen dramatik där heller. Båda centralbankerna låter sina styrräntor vara oförändrade och gjorde inte heller några skarpa utspel om förändrade tillgångsköp.

Den för börsläget så viktiga amerikanska dollarn fortsatte under veckan att balansera kring det viktiga stödet på 7,89 ifrån maj 2016. Dollarn slutade veckan på 7,93 men var som lägst nere på 7,8868. Skulle dollarn parkera under 7,89 får dollarn nya starka säljsignaler. Se också vårt senaste Valutabrev.

I nyhetsflödet bland OMXS30-aktierna kan noteras att Nordeas flytt av huvudkontoret till Finland först gav en positiv kursreaktion. Men sedan föll aktien tillbaka då farhågor kring kommande indexrelaterade aktieförsäljningar och kundflykt skapade en säljpress.

AstraZeneca gick under veckan upp 5,0 procent på grund av ett positivt nyhetsflöde med bland annat köprekommendationer.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 ligger förnärvarande i en konsolideringsfas och samlar kraft inför ett utbrott.
Kan OMXS30 stänga över motståndet vid ca 1560 erhålls en köpsignal. Och stänger indexet under stöden vid ca 1536 och ca 1518 får det istället säljsignaler.

Stochastic-indikatorn har nu börjat komma upp i höga och överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt. Men det indikerar till exempel att kortsiktiga aktörer oftast ligger för uppgång och att vinsthemtagningar snabbt kan komma om läget blir lite oroligt. Dessutom kan det då bli lite extra svårt att ta sig över ett motstånd som det vid ca 1560.

Men om köpsignalen över 1560 i alla fall kommer och det då sker i samband med en relativt hög börsaktivitet, gärna med börsomsättningar på minst 22-25 miljarder under uppgångsdagarna, blir köpsignalen extra stark. Särskilt intressant blir det då om även motstånden vid ca 1583 och ca 1600 passeras under hög aktivitet. Den långsiktiga bilden skulle då svänga om till ett betydligt mer positivt scenario än det som för närvarande råder.

Analys OMXS30

För de senaste månaderna har ett antal starka säljsignaler erhållits under en ökande handelsaktivitet. Särskilt då det viktiga stödet vid ca 1600 bröts i juli. Den långa trenden håller också på att svänga om till att bli nedåtriktad.

OMXS30 visar nämligen upp ett mönster av fallande toppar och bottnar och har dessutom parkerat sig under sin 200-dagars medeltalskurva. Medeltalskurvan lutar i och för sig fortfarande uppåt men så länge som indexet befinner sig under kurvan är det bara en tidsfråga innan kurvan börjar vända nedåt.

En annan långsiktig indikation om att trenden börjar vända nedåt är att 50-dagars medeltalskurvan i veckan gick under 200-dagars medeltalskurvan. Vi fick då ett så kallat ”dödskors”.

Det låter dramatiskt och är ett tacksamt uttryck att sprida i media. Men man kan nog se det mer som en varning på att trenden håller på att vända nedåt. Och då kanske börja lita mer på eventuella säljsignaler och ta det lite mer försiktigt om man får tveksamma köpsignaler.

Skulle OMXS30 fortsätta nedåt i sin trendriktning och gå under stödnivåerna vid ca 1536 och ca 1518 får alltså indexet nya säljsignaler. Nästa viktiga stödområde ligger sedan vid ca 1500.

En sak att tänka på är att köp- och säljsignaler som erhålls under en relativt låg handelsaktivitet inte är särskilt pålitliga. Skulle till exempel OMXS30 bryta upp över motstånden vid ca 1560 och ca 1583 under låg handel, kanske med omsättningar på endast kring 15-20 miljarder under uppgångsdagarna, riskerar uppgången bara att bli ett tillfälligt test av det starka motståndsområdet vid ca 1600. För att sedan vända nedåt igen.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även får en kortsiktig köpsignal om det går över motståndet vid ca 1554. Och att en kortsiktig säljsignal erhålls redan om stödet vid ca 1545 bryts.

Analys OMXS30

Agerar man främst med kortsiktiga tidsperspektiv kan man nu betrakta området mellan stödet vid ca 1545 och motståndet vid ca 1554 som ett tradingintervall. Köp vid stödet, sälj vid motståndet. Viktigt då med en stopp loss strax utanför intervallet.

Om OMXS30 för köpsignaler över motstånden vid ca 1554 och ca 1560 kan man sedan även agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till ca 1580-1583. Stopp loss förslagsvis strax under närmaste stöd eller strax under dagen innans lägsta nivå.

Samma sak fast tvärtom om OMXS30 får säljsignaler genom att stöden vid ca 1545 och ca 1536 bryts. Sikta på en nedgång till först och främst ca 1518-1520. Stopp loss förslagsvis strax över närmaste motstånd eller strax över dagen innans högsta nivå.

Mer långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi liksom tidigare till stor försiktighet. OMXS30 har fått långsiktiga säljsignaler, handelsvolymmönstret är fortsatt negativt och säsongsmässigt sett brukar de närmaste månaderna vara besvärliga.

Därför, så länge som OMXS30 inte fått några starka köpsignaler under en relativt hög börsomsättning, kan det vara idé att dra ner på även de mer långsiktiga innehaven. Särskilt om detta kan göras under tillfälliga kursuppgångar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto