Home > OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 är kortsiktigt översålt vilket underlättar för en studs uppåt…”

OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 är kortsiktigt översålt vilket underlättar för en studs uppåt…”

OMXS30 stabiliserade sig fick förra veckan något efter den tidigare nedgången. Indexet är kortsiktigt sett översålt och kan därför vid ett positivt nyhetsflöde med lätthet studsa uppåt. OMXS30 får också lite tydligare kortsiktiga köpsignaler om det kan etablera sig över 1635. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motståndet vid ca 1648-1650 passeras. För att få långsiktigt riktigt intressanta köpsignaler behöver dock OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720. På samma sätt skulle kortsiktiga säljsignaler erhållas om stödet vid ca 1610 bryts, men ett i längre perspektiv erhålls starka säljsignaler först om indexet skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1590-1593.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan i huvudsak en oregelbunden utveckling men med en stark avslutning. Handelsaktiviteten var som tidigare de senaste veckorna fortsatt relativt låg. Storbolagsindexet OMXS30 steg med +1,02 procent och avslutade veckan på 1634,74. I år har därmed indexet hittills avancerat med +3,7 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger årets uppgång på +7,5 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Med det svenska valet avklarat blev det dock som väntat en fortsatt stor osäkerhet kring själva regeringsbildandet. De finansiella marknadernas reaktioner på valresultatet blev inte heller särskilt stora.

Den svenska kronan stabiliserades emellertid något då de två EU-kritiska ytterlighetspartierna inte fick så stor röstandel som befarat vilket minskat risken för en svensk EU-omröstning. Senare under veckan kom dock svensk inflationsdata in lägre än förväntat, vilket på nytt försvagade kronan.

De svenska bankerna reagerade också lite lätt positivt på valresultatet då risken för att Socialdemokraterna i samarbete med Vänsterpartiet ska kunna införa en bankskatt bedömdes minska.

Det var snarare information om att handelssamtalen mellan USA och Kina kommer att tas upp igen som gjorde att börsen började röra på sig och då gav en liten skjuts uppåt på börsen under slutet av veckan.

För OMXS30 är den långa trenden också fortsatt oregelbunden och osäker även om indexet under den andra halvan av augusti gjorde ett ganska bestämt ryck uppåt. Men OMXS30 ligger fortfarande kvar i en stor långsiktig konsolideringsformation och ser ut mest att samla kraft inför ett större utbrott.

Skulle OMXS30 tydligt och under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720 erhålls mycket intressanta köpsignaler ur denna konsolideringsformation. Men skulle istället indexet gå under stödnivåerna vid ca 1450-1480 erhålls starka säljsignaler ur samma formation.

Analys OMXS30

Redan om OMXS30 skulle parkera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593 erhålls dock tydliga säljsignaler i veckodiagrammet. Men då finns det emellertid fortfarande goda möjligheter för att nedgångarna ska kunna stanna av i 1450-1520 området.

Handelsvolymsambanden är tyvärr fortfarande övervägande negativa. Det indikerar att de långsiktiga investerarna är passiva och att de inte är några större nettoköpare av aktier.

Stochastic i veckodiagrammet har vänt ned ifrån överköpta nivåer och därmed också givit ifrån sig en säljindikation. Detta är dock ingen stark säljsignal i sig självt men förstärker signalvärdet av andra eventuella säljsignaler man kan få i själva indexdiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan var nere vid stödnivån vid ca 1610 och sedan vände upp och nu testar de motståndsnivåer som ligger vid ca 1631-1635 området.

Uppgången skedde under en relativt låg handelsaktivitet och indexet har ännu inte riktigt gått över 1635. Gör OMXS30 det och särskilt om börsomsättningen då är på högre nivåer erhålls en kortsiktig köpsignal i dagsdiagrammet. Nya intressanta köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1648 och ca 1680-1682 bryts under en ökande börsaktivitet.

Analys OMXS30

Skulle istället OMXS30 vända ner och gå under stödnivån vid ca 1610 erhålls en säljsignal. Men det är först om de viktiga stödnivåerna vid ca 1590-1593 och nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva bryts som riktigt starka säljsignaler erhålls.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick en kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 1631 bröts. Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 1635 och ca 1650 passeras. Skulle OMXS30 gå under stöden vid ca 1631, ca 1622, ca 1610 och ca 1592 får indexet istället säljsignaler i timdiagrammet.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv kan man därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1631 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom OMXS30 rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1631 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt då förslagsvis en stopp loss strax över 1635. Flytta också ned stopp lossen allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Ser man mer långsiktig på sitt agerande rekommenderar vi som liksom tidigare viss försiktighet med stora positioner för uppgång så länge som det långsiktigt negativa handelsvolymmönstret består.

Är man villig att ta mer risk i sitt agerande, OMXS30 ligger ju trots allt över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, så rekommenderar vi en stopp loss även för sådana här mer långsiktiga positioner om OMXS30 börjar gå ned under en relativt hög börsaktivitet. Och särskilt om OMXS30 i samband med det skulle etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto