Home > OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler”

OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler”

OMXS30 har den senaste tiden fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Indexet är dock översålt och kortsiktigt viktiga stödnivåer finns nu vid ca 1400 och ca 1387. På lite längre sikt ser det också bättre ut så länge som indexet kan hålla sig över sin 200 dagars medeltalskurva. Som för närvarande ligger vid ca 1372. OMXS30 får dessutom en intressant köpsignal om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1445. Handelsvolymsambanden ser kortsiktigt ok ut. Men för att den långsiktiga teknisk analys bilden ska se riktigt positiv ut måste uppgångarna börja ske under klart högre börsomsättning än den under nedgångarna.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en lätt vikande utveckling under en fortsatt låg handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 1,5 procent och slutade veckan på 1405,31. Därmed ligger indexet i år på -2,9 procent och på +1,0 procent inklusive utdelningar.

Finansmarknaderna har de senaste veckorna varit i lite av ett vänteläge inför den amerikanska centralbanken Federal Reserves policymöte den 20-21 september och de besked dess chef Janet Yellen därefter ger.

Även om många makrodata talar för en räntehöjning är förväntningarna att Fed väntar med detta tills efter att det amerikanska presidentvalet är avklarat den 8 november.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen har OMXS30 den senaste tiden fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. De kom bland annat när stöden vid ca 1434, ca 1430 och ca 1416-1418 bröts. Nedgången har, hittills i alla fall, inte skett under särskilt stora börsomsättningar. Vilket i ett längre perspektiv är uppmuntrande.

Analys OMXS30

Korsiktigt står nu OMXS30 strax över ett stödområde vid ca 1400. Detta jämna tal är också en börspsykologiskt viktiga nivå. Etablerar sig OMXS30 under 1400 erhålls en ny kortsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på en nedgång till nästa kortsiktiga stödnivå vid ca 1387.

Bryter OMXS30 under 1387 erhålls ytterligare en säljsignal. Men som man kan se i dagsdiagrammet nedan så ligger strax därunder vid ca 1372 200 dagarsmedeltalskurvan och ger stöd. Särskilt om nedgångarna fortsätter att ske under relativt blygsam handelsaktivitet skulle denna stödnivå kunna hålla.

Analys OMXS30

Börjar dock nedgångarna ske under en ökad handel, typ börsomsättningar på minst 20 miljarder per dag, är dock risken stor att index minst ska ned och testa av nästa tydliga stödnivå vid ca 1347.

Stochastic-indikatorn visar emellertid att OMXS30 börjar bli översålt. Detta ökar möjligheten för att indexet snart ska kunna rekylera uppåt.

OMXS30 får kortsiktiga köpsignaler om indexet går över motstånden vid ca 1418 och ca 1430.

På lite längre sikt erhålls dock intressanta köpsignaler först om indexet orkar etablera sig över årshögsta nivån vid ca 1445. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna minst 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, erhålls en stark köpsignal. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst motstånden vid ca 1460, ca 1500 och ca 1547.

OMXS30 har i och för sig redan fått långsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Detta då indexet etablerat sig över sin 200 dagars medeltalskurva, brutit mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar som det legat i sedan våren 2015 och dessutom brutit den fallande trendlinjen i månadsdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

Detta ser mycket positivt ut. Om det inte varit så att handelsvolymen, särskilt i ett längre perspektiv, under uppgångsdagarna hittills inte varit särskilt mycket större än under nedgångsdagarna. Detta gör att analysläget blir mer osäkert än annars. Det är först om handelsvolymmönstret blir mer entydigt positivt som den tekniska analysen indikerar en kraftig och långsiktigt pålitlig uppgångspotential.

Dessutom skulle vi också vilja se att lutningen på 200 dagars medeltalskurvan vänder uppåt innan vi känner oss säkra på att den riktigt långa trenden är uppåtriktad. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid redan nu uppåtriktad.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agera man framförallt med kortsiktiga strategier så har det den senaste tiden funnits ett antal säljsignaler att handla på. Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys kan man ”sikta på nedgångar till ca 1400 och efter det till stödnivåerna kring ca 1383-1387”.

Stödnivån vid ca 1400 har än så länge hållit och nu börjar dessutom indexet bli översålt. Så därför kanske man vill tajta till stoppen på eventuella nedgångspositioner. Eller kanske ta hem vinst strax över stödet vid ca 1400. Sedan kan man på nytt agera för nedgång om stödet vid ca 1400 bryts. Förslag på stopp är om dagen innans högsta nivå passeras.

Ha dock definitivt en stopp för nedgångspositioner om motståndet vid 1418 bryts. För då får OMXS30 en köpsignal. I så fall kan man sikta på uppgångar till motståndsområden vid ca 1427-1430 och sedan till de vid ca 1445. Stopp förslag för eventuella uppgångspositioner blir då nivån strax under dagen innans lägsta nivå.

Placerar man på lång sikt kan de nuvarande nedåtriktade rekylerna framförallt ses som köptillfällen. För det långsiktiga tekniska analysläget ser avsevärt bättre ut den senaste månaden i och med att tunga motståndsnivåer brutits och då OMXS30 placerat sig över sin 200 dagars medeltalskurva.

Men så länge som handelsvolymmönstret inte blivit uppenbart positivt rekommenderas dock försiktighet med allt för stora uppgångspositioner. Ha därför helst också en stopp om indexet återigen skulle etablera sig under sin 200 dagars medeltalskurva.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto