Home > OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 fortsatte förra veckan att visa på styrka och att få köpsignaler. Indexet fick sin senaste köpsignal genom att bryta över motståndet ifrån juli månads högsta nivå vid 1657. OMXS30 är kortsiktigt sett överköpt men den uppåtriktade trenden är än så länge envist uppåtriktad. Nästa viktiga motståndsområde ligger vid ca 1700-1720.

Skulle uppgången brytas, kanske på grund av ett tweet ifrån Donald Trump, finns det kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1657 och ca 1639. Men mer långsiktigt sett är stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1551 betydligt intressantare.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en starkt stigande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1665,35 efter en uppgång på hela 4,0 procent. Hittills i år har indexet därmed gått upp med goda 18,2 procent. Lägger man sedan även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på 22,2 procent. Utvecklingarna för världsindexet Dow Jones Global Index samt det tyska storbolagsindexet DAX30 har under samma tid varit uppgångar på +15,5 respektive +18,1 procent.

Förra veckans börs präglades av handelsoptimism och penningpolitiska lättnader. I handelskonflikten mellan USA och Kina kom positiva signaler först ifrån Kina som meddelade att de ska undanta 16 produkttyper från de höjda tullarna på amerikanska varor och även godkänna köp av mer amerikanska jordbruksprodukter i hopp om att nå ett bättre handelsavtal med USA. På det svarade USA:s president Donald Trump att han beviljat en begäran att senarelägga införandet av vissa tullhöjningar som en gest av god vilja mot Kina.

På det penningpolitiska området svarade den europeiska centralbanken ECB för lättnader då de som förväntat sänkte sin inlåningsränta med 10 punkter till -0,5 procent samt då de på nytt börjar återköpa obligationer för 20 miljarder euro i månaden.

Samtidigt gjorde man så att bankerna inlåningsmarginaler skyddas något, då bankerna inte tvingas betala fullt så stora negativa räntor på alla medel de har innestående hos ECB. Så på grund av denna tekniska inlåningskonstruktion kan man faktiskt hävda att ECB till viss del faktiskt höjde sin inlåningsränta. Fast man alltså officiellt säger att man sänker densamma.

Hur som helst så gynnades i alla fall de europeiska bankaktierna av detta. Vilket också smittat av sig på de svenska bankaktierna som under förra veckan fortsatte sitt börsrally.

Även en uppreviderad svensk BNP-siffra för andra kvartalet, till +0,1 procent jämfört med den första beräkningen på -0,1 procent, bidrog under veckan till att förbättra börshumöret.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 fortsätter därmed att se starkare och starkare ut. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger i och för sig OMXS30 än så länge bara kvar i en stor konsolideringsformation med stödnivåer kring ca 1378-1500 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720. Men inom denna konsolidering har indexet fått flera mycket intressanta köpsignaler och dessutom börjat på ett tydligt sätt att etablera sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Analys OMXS30

Den senaste köpsignalen kom förra veckan då OMXS30 stängde över motståndsnivån vid ca 1657. Dessutom har handelsaktiviteten vid uppgångarna varit relativt hög. Detta särskilt med tanke på att vi inte är inne i en rapportperiod, då annars börsaktiviteten brukar vara lite extra stor.

Intressant är också att stochasticindikatorn på veckobasis ännu inte är uppe på höga och överköpta nivåer. Här får vi då en ledtråd till att, även om kortsiktiga vinsthemtagningar kan komma att ske, så finns det förutsättningar för att den medellångsiktiga trenden kan fortsätta att vara uppåtriktad någon vecka, eller kanske några veckor, till. Kanske tills marknaden börjar oroa sig för bolagsrapporterna i oktober? Eller kanske tills Donald Trump får för sig att twittra lite mer negativt?

I veckodiagrammet finns det stödnivåer vid ca 1657, ca 1573 och vid 40-veckors medeltalskurvan som i skrivande stund ligger vid 1568. Men det är först om OMXS30 skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1545-1551 som indexet i detta tidsperspektiv får lite tydligare säljsignaler.

Skulle däremot OMXS30 under en fortsatt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1700-1720 erhålls nya starka köpsignaler i veckodiagrammet.

I ett något kortare tidsperspektiv ser vi i dagsdiagrammet att OMXS30 även här fått en antal köpsignaler och att indexet dessutom ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Handelsvolymmönstret är också här övervägande positivt.

OMXS30 får en ny stark köpsignal i dagsdiagrammet om det kan etablera sig över motståndet vid ca 1700.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1657 erhålls en första varningssignal om svaghet. Men en tydligare säljsignal skulle erhållas om den uppåtriktade trendlinjen i dagsdiagrammet och stödnivån vid ca 1639 skulle brytas.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet är på höga och överköpta nivåer. Men detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Dessutom så vet vi ifrån stochastic i veckodiagrammet att indexet på medellångsikt ännu inte är överköpt. Så därför kan vi fortsätta att till exempel bevaka den uppåtriktade trendlinjen i dagsdiagrammet och definiera den kortsiktiga trenden som tydligt uppåtriktad så länge som detta trendlinjestöd håller.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 fått ett stort antal köpsignaler de senaste veckorna. Trenden lutar här också envist uppåt. OMXS30 har en kortsiktigt intressant stödnivå vid ca 1660. Men trenden bryts och säljsignalen blir tydligare om även stödnivån vid ca 1655 skulle underskridas.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1655 inte har brutits. Flytta också successivt upp denna stopp loss, till exempel till strax under den uppåtriktade trendlinjen, allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1655 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax över 1660 som sedan successivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga aktörer ser läget för placeringar för uppgång sedan i slutet av augusti relativt gynnsamt ut. OMXS30 har sedan dess fått ett antal köpsignaler, handelsvolymmönstret ser positivt ut och indexet har även etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Sedan en tid tillbaka har vi därför rekommenderat även den mer försiktige placeraren att köpa för uppgång. Förslagsvis använder man sig då av en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödet vid ca 1551.

Den mer riskbenägne placeraren som framförallt ser köplägen i de lägre nivåerna i det fleråriga konsolideringsområdet, de kring stödområdena vid ca 1378-1500, har dock tidigare i år redan haft möjlighet att investera ganska aggressivt vid dessa nivåer. För även givet att man gör ganska exakt samma analys av börsläget, finns det nämligen flera bra sätt att agera på, helt beroende på var och ens egen syn på risk och placeringshorisont.

I båda fallen kanske man dock ska överväga att göra vissa vinsthemtagningar, och då alltså börja på att sälja av i fall delar av sina innehav, utifall att OMXS30 skulle komma upp till motståndsområdet kring ca 1700-1720.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.