Home > OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 – Korta trenden är uppåtriktad men läget är känsligt…”

OMXS30 Analys v.38 ”OMXS30 – Korta trenden är uppåtriktad men läget är känsligt…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler när bland annat motståndet vid ca 1560 bröts. Läget är dock känsligt. För nu är indexet överköpt och får dessutom en kortsiktig säljsignal om stödet vid ca 1576 bryts. Viktiga stödnivåer finns sedan vid ca 1560, ca 1536 och ca 1518. Handelsvolymsambanden är fortsatt negativa, den långa trenden har börjat vända nedåt och säsongsmässigt är börsen inne i en besvärlig period. Skulle dock OMX30 finna kraft att fortsätta uppåt får indexet köpsignaler om motstånden vid ca 1591 och ca 1600 bryts.

Stockholmsbörsen gick senaste veckan upp under en något ökad börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 klättrade 1,7 procent och slutade veckan på 1578,37. I och med detta har indexet i år gått upp med +4,1 procent och +7,4 procent med hänsyn till utdelningar.

Förra veckan hade lite av risk-on beteende då inget nytt stort negativt inträffade. Snarare har börsen vant sig vid Nordkoreas kärnvapentester och ett antal andra oroshärdar har för tillfället lugnat ned sig.

Risken för ett begynnande handelskrig mellan USA och de länder som fortsatte handla med Nordkorea, typ Kina och Ryssland, har minskat genom den gemensamma, något urvattnade, resolutionen i säkerhetsrådet. Orkanen Irma orsakade betydligt mindre skador än befarat. Det amerikanska skuldtaket har lyfts vilket gör att man kunnat skjuta det problemet vidare några månader.

Däremot så påverkade uttalanden ifrån Bank of England om en kommande penningpolitisk åtstramning börserna i Europa negativt under slutet av veckan.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen var det förra veckan framförallt det indextunga H&M som utmärkte sig med en uppgång på hela 7,4 procent. Det var en positiv analys där man lyfte fram att minskade reor och lägre inköpskostnader kan höja H&M:s bruttomarginal nästa år. Dessutom avslutade H&M veckan med en positiv försäljningsrapport för det tredje kvartalet.

Går vi sedan över till den tekniska analysen kan man konstatera att den långa trenden sedan några månader tillbaka håller på att vända nedåt. OMXS30 fick i somras starka säljsignaler när det under en relativt hög handelsaktivitet etablerade sig under den viktiga stödnivån som låg på 1600. Sedan dess har indexet också skapat ett mönster av successivt sjunkande toppar och bottnar.

Dessutom har OMXS30 fått en säljsignal i form av ett dödskors. Det vill säga att dess 50-dagars medeltalskurvan har gått under 200-dagars medeltalskurvan. Det låter dock mer dramatiskt än det är.

Man kan mer se det som en indikation att man ska lita lite mer på eventuella säljsignaler än annars. Och att man kanske ska låta bli att agera på tveksamma köpsignaler.

Förra veckan fick också OMXS30 ett antal kortsiktiga köpsignaler när motstånden vid ca 1554, ca 1560 och ca 1583 passerades. Handelsaktiviteten ökade något under veckan. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, pekar också uppåt.

Men tyvärr var börsomsättningen störst under fredagens handel då OMXS30 gick ned. Därmed förstärks också det negativa handelsvolymsambandet börsen haft de senaste månaderna.

Dessutom visar stochastic-indikatorn att indexet är överköpt. Vilket ökar risken för nedåtriktade rekyler.

Så en del tveksamheter finns alltså kring dessa köpsignaler.

Analys OMXS30

Under fredagen så var OMXS30 också uppe på 1591,32, veckans högsta nivå, men stängde på 1578,87, nära dagslägsta på 1577,29. Vilket också var under dagen dessförinnans lägsta nivå.

OMXS30 fick därmed en reversalsignal för nedgång. Säljsignalen bekräftas om indexet stänger under 1577,29. Men sedan har OMXS30 en kortsiktig stödnivå vid ca 1576 och inte minst dess 200-dagars medeltalskurva ligger i skrivande stund på 1576,8. Så för att få en tydlig kortsiktig säljsignal behöver OMXS30 etablera sig under 1576.

Nästa tydliga stödnivå ligger sedan vid ca 1560. Skulle en eventuell nedgång ske under en ökande handelsaktivitet förstärks säljsignalens betydelse. Risken ökar då för att vi nått en topp inför en fortsatt lite större nedgångsfas.

Detta skulle emellertid störa vårt idealscenario lite grann. För de kortsiktiga köpsignaler OMXS30 fick när indexet gick över 1560 indikerar en uppgångspotential till ca 1600. Och där finns också en kraftig motståndsnivå. Dessutom har indexet ett särskilt säsongsmönster år som slutar på -7. Sådana år brukar nämligen börsen ofta gå upp till ungefär första veckan i oktober. För att sedan starta en kraftig nedgång.

Så helt idealiskt ska alltså OMXS30 gå upp och toppa av vid ca 1600 kring första veckan i oktober.

Men börsen följer tyvärr inte alltid ens ideala scenarios. Och ibland bryter börsen även de mest stabila säsongsmönster. Så därför är det nu bara att bevaka nivåerna.

Får OMXS30 köpsignaler över 1591? I så fall siktar vi först och främst på ett test av den starka motståndsnivån vid ca 1600. Eller etablerar sig indexet istället under stödet vid ca 1576? I så fall siktar vi på nedgångar till först och främst stödnivån vid ca 1560.

Erhålls köp- eller säljsignaler med en ökande handelsaktivitet blir signalen tillförlitligare. Då får man också vara beredd på att den kommande rörelsen kan bli större än man först kanske tror.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 stannat av i en liten konsolideringsfas. Köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1591. Skulle istället OMXS30 bryta under stöden vid ca 1576, ca 1560, ca 1536 och ca 1518 erhålls säljsignaler.

Analys OMXS30

Den kortsiktigt inriktade aktören kan därför välja att se ca 1576 till ca 1591 som ett tradingintervall. Köp vid stödet och sälj vid motståndet. Viktigt då med en stopp loss strax utanför intervallet.

Erhålls en köpsignal över 1591 kan man sedan köpa för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsområdet vid ca 1600. Stopp loss förslagsvis strax under 1590.

Om istället OMXS30 bryter ned under stödet vid ca 1576 kan man välja att agera för nedgång. Sikta först och främst på en nedgång till ca 1560. Stopp loss förslagsvis strax över 1581.

Agerar man mer långsiktigt fortsätter vi att rekommendera stor försiktighet. För de långa trenderna håller på att vika nedåt, OMXS30 har tidigare fått långsiktigt viktiga säljsignaler och handelsvolymsambanden är negativa. Säsongsmässigt är börsen också inne i en osäker period.

Så att så länge som OMXS30 inte fått några starka köpsignaler under en stigande handelsaktivitet, så bör nog den försiktige placeraren överväga att sälja av kvarvarande innehav och sedan avvakta läget.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto