Home > OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 är överköpt men fortsätter att se starkt ut…”

OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 är överköpt men fortsätter att se starkt ut…”

OMXS30 fortsätter att visa på styrka, även om börsen förra veckan stannade upp i en kortsiktig konsolideringsfas. Trenderna pekar också i huvudsak uppåt och handelsvolymsambanden ser positiva ut.

OMXS30 får en ny kortsiktiga köpsignal om motståndet vid ca 1670 passeras. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1659-1661, ca 1650 och ca 1638 brytas får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

På lite längre sikt är dock motståndsnivåerna vid ca 1700 och ca 1720 respektive stödområdena vid ca 1545-1551 och ca 1476-1500 betydligt viktigare att bevaka.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1666,89 vilket innebar en uppgång på blygsamma 0,1 procent. I år har därmed indexet stigit med 18,3 procent. Med återlagda utdelningar ligger utveckling på 22,3 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år avancerat 15,1 procent och det tyska storbolagsindexet DAX30 som gått upp med 18,1 procent.

Börsen började förra veckan något oroligt efter attacker på de Saudiarabiska oljefälten. Iran beskylldes för detta vilket dom dock (givetvis) förnekade. Det hela är mycket känsligt då USA sedan årtionden lovat försvara Saudiarabien och dess oljefält i gengäld för att Saudiarabien lovat handla sin olja i amerikanska dollar.

Det senare är oerhört viktigt för dollarns ställning som reservvaluta och därmed för USA:s politiska maktposition i världen. Dessutom håller det statsägda Saudi Aramco på med en börsnotering vilket gör att dessa attacker kom i ett extra känsligt läge för det ekonomiskt något ansträngda Saudiarabien.

Läget på oljemarknaden lugnande emellertid ned sig ganska snabbt när Saudi Aramco meddelade att dess oljeproduktion återhämtat sig och då USA sagt sig förespråka en fredlig lösning på denna situation. För Donald Trump vill inte gärna sätta igång ett krig mot Iran, särskilt med tanke på presidentvalet nästa år. Men nya attacker skulle kunna få allvarliga konsekvenser för freden i området.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte förra veckan som väntat sin styrränta, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, med 0,25 procent till ett intervall mellan 1,75 och 2,00 procent. Fed angav som skäl att den amerikanska ekonomin utvecklas väl men att man vill gardera sig mot en svagare internationell utveckling.

Kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har det de senaste veckorna främst kommit positiva signaler. Mot slutet av förra veckan dämpades dock optimismen något efter att den kinesiska förhandlingsdelegationen som varit i USA avslutade sin vistelse där efter kortare tid än planerat.

På bolagsfronten fick vi förra veckan, i väntan på att rapportsäsongen ska dra igång i oktober, i alla fall försäljningssiffror ifrån H&M för det tredje kvartalet att ta del av. Förväntningarna på 8 procents tillväxt infriades. Men aktien gick samma dag ned med 2,8 procent.

I mitten av veckan kom också vinstvarningar ifrån det finska industrikonglomeratet Wärtsilä och det amerikanska stålbolaget US Steel. Detta som skapade viss oro bland främst de konjunkturkänsligaste OMXS30-bolagens aktier. Men kursreaktionerna på detta blev dock tämligen begränsade.

Det är också mycket intressant att OMXS30 än så länge håller sig så starkt trots all oro kring attacker på oljefälten i Saudiarabien, handelskriget mellan USA och Kina, ett eventuellt Brexit utan avtal, vinstvarningar med mera.

Det är ett klart styrketecken att börsen inte går ned trots dessa negativa nyheter.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser också fortsatt positiv ut då indexet den senaste månaden fått ett antal köpsignaler i veckodiagrammet, handelsvolymssambanden ser övervägande positiva ut och då indexet etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Sett i ett betydligt längre och flerårigt tidsperspektiv ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i ett stort konsolideringsområde med stödområden vid ca 1378-1500 och motståndsnivåer kring ca 1700-1720. Men i ett lite kortsiktigare tidsperspektiv har alltså börsen visat upp flera styrketecken.

Analys OMXS30

OMXS30 får i veckodiagrammet nya köpsignaler om även motstånden vid ca 1700 och ca 1720 passeras.

Skulle OMXS20 under en relativt hög börsaktivitet etablera sig över 1720, som är alla tiders högsta ifrån den 27 april 2015, bryter indexet sig också ur en drygt 4 år gamla konsolideringsformation. OMXS30 får då en mycket stark köpsignal.

Det finns stödnivåer i veckodiagrammet redan vid ca 1657 och vid ca 1573, där även indexets 40-veckors medeltalskurva i skrivande stund befinner sig. Men för att få lite tydligare säljsignaler i detta tidsperspektiv behöver OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1545-1551.

Stochasticindikatorn är i veckodiagrammet, till skillnad ifrån läget dagsdiagrammet, fortfarande inte uppe på höga och överköpta nivåer. Så denna indikator visar på att indexet kan fortsätta att gå upp någon vecka till eller så utan att bli överköpt i detta tidsperspektiv.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi dock att OMXS30 förra veckan både bröt den brant stigande trendlinjen och stödnivån vid ca 1657. Sedan startade en liten konsolideringsfas och indexet gick då ned och testade av stödnivån vid ca 1639. Men sedan tog OMXS30 ny fart uppåt och gick då även över 1657-nivån igen.

Analys OMXS30

Så summan av detta är att OMXS30 fortsätter att visa upp en imponerande styrka. Särskilt med tanke på alla osäkerhetsfaktorer som den kommande rapportperioden, ett eventuellt hårt Brexit och Donald Trumps twitterkonto…

Nästa viktiga motståndsnivå i dagsdiagrammet ligger vid ca 1700. Kan OMXS30 under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet etablera sig över den så får indexet här en ny stark köpsignal.

Men parkerar sig OMXS30 däremot under stödnivåerna vid ca 1638-1639, ca 1620 och särskilt under den vid ca 1551 får indexet istället säljsignaler.

Stochastic i dagsdiagrammet visar att OMXS30 kortsiktigt sett är överköpt. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. I dagsdiagrammet har nu indikatorn också visat på just detta då den varit på överköpta nivåer under hela september. Men i och med det överköpta läget vore det inte så överraskande om indexet så småningom, trots den uppenbara styrkan i den nuvarande uppåtriktade trenden, började göra en mer sidogående och konsoliderande rörelse.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 efter en kortare konsolideringsfas på nytt fått köpsignaler och visat på styrka. En ny kortsiktig köpsignal erhålls här om indexet kan bryta över motståndet vid ca 1670. Det finns i och för sig en stödnivå redan vid ca 1664, men särskilt om stödnivåerna vid ca 1659-1661, ca 1650 och ca 1638 passeras får indexet kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång. Placera då gärna en stopp lossa strax under något av stöden vid ca 1659, ca 1650 eller ca 1638. Allt efter var och ens egen syn på lämplig risknivå. Flytta emellertid successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle dock stödnivån vid ca 1638 brytas kan man istället agera för nedgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax över ca 1650 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För långsiktiga investeringar för uppgång ser läget relativt bra ut. I och för sig så ligger OMXS30 fortfarande kvar inom en stor konsolideringsformation, med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Så har man ett flerårigt tidsperspektiv i sina placeringar kanske man vill avvakta eventuella nedgångar till de lägre nivåerna inom detta intervall innan man köper.

Men har man en något kortsiktigare placeringshorisont så kan man beakta att indexet fått flera köpsignaler i veckodiagrammet, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och även visat upp ett positivt handelsvolymmönster.

Om möjligt så använder man sig av eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att öka på sina positioner för uppgång på. Förslagsvis sätter man då också en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1545-1551.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.