Home > OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 är vid viktig motståndsnivå…”

OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 är vid viktig motståndsnivå…”

OMXS30 har förra veckan fått en ny kortsiktig köpsignal. Och den korta trenden är klart uppåtriktad. Men nu är OMXS30 uppe i det starka motståndsområdet kring ca 1600. Börsen är också överköpt, handelsvolymsambanden negativa, de långsiktiga trenderna håller på att svänga över till nedgång och säsongsmässigt är börsen inne i en besvärlig period. Så läget är mycket känsligt. Nya köpsignaler erhålls dock om OMXS30 tydligt kan etablera sig över 1603. Helst under en stigande handelsaktivitet. I så fall finns nästa motståndsnivå vid ca 1630. Men om istället stöden vid ca 1591, ca 1576 och ca 1560 bryts får OMXS30 säljsignaler. 

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en fortsatt låg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 stängde på 1600,77 efter en uppgång på 0,8 procent. Hittills i år är därmed OMXS30 avancerat +5,5 procent. Och med hänsyn till avskilda utdelningar är utvecklingen +8,8 procent.

Under veckan var därmed OMXS30 för första gången på två månader åter över 1600-nivån. Efter att som lägst varit nere på 1517,8 den 29 augusti. Uppgången har kommit efter att en del oroshärdar lugnat ned sig och då marknaden slutat bry sig om en del andra problemområden.

Dollarnedgången har till exempel stannat av, ordkriget mellan USA och Nordkorea verkar just att stanna vid ett ordkrig, Merkel ser ut att vinna valet i Tyskland och den kommande åtstramningen av penningpolitiken är inget akut bekymmer. Men med detta sagt så kan troligen något av dessa problemområden på nytt helt plötsligt börja skaka om marknaden. Men just nu så råder det dock mer av ett ”risk-on” klimat på börsen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen var det framförallt bankaktierna som gick starkt. Detta efter den något hökaktiga tolkningen av den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntebesked i onsdags.

Folkaktien Volvo gjorde en ny toppkurs under veckan. 153,1 kr var 10 öre högre än den tidigare toppkursen ifrån juli 2007. En annan folkaktie, eller kanske numera före detta folkaktie, Fingerprint gick dock ned med hela 29 procent under veckan. Detta efter att bolaget gått ut med en kraftig vinstvarning och att flera analysfirmor därefter sänkt både sina rekommendationer och riktkurser.

OMXS30 fick förra veckan också en ny kortsiktig köpsignal när indexet gick över motståndet vid ca 1591. Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys så innebar det att vi sedan siktade på en uppgång till motståndsområdet vid ca 1600. OMXS30 gick mycket riktigt dit och lyckades också stänga marginellt över denna jämna och psykologiskt viktiga 1600-nivå.

Analys OMXS30

Uppgångarna fortsätter dock att ske under en relativt låg handelsaktivitet. För börsomsättningen under uppgångsdagarna är inte klart högre än den under nedgångsdagarna. Snarare är det precis tvärtom. Så denna uppgång ser i ett längre perspektiv inte pålitlig ut.

Risken är att detta antingen kan vara en del i en sista blow-out fas. Som vi till exempel hade hösten 1987 innan börskraschen. I så fall kan indexet skena i väg en bra bit till uppåt. För att sedan tvärvända nedåt när tillräckligt många inser att ”kejsaren är naken”. Idealtillfället för en sådan topp är då i början av oktober.

Eller så är detta en bara uppåtriktad rekyl inom en större nedåtgående trend som startade i somras. Och som kanske inte orkar ta OMXS30 särskilt mycket högre upp än nuvarande nivåer. I så fall kommer vi troligen att snart få se nya säljsignaler och nedgångar i OMXS30.

Sedan finns också möjligheten att uppgången helt ändrar sin karaktär. Att börsen börjar visa upp en klart ökande handelsaktivitet, en börsomsättning på över 22-25 miljarder per dag, under uppgångsdagarna. Det vore positivt.

Detta skulle i så fall vara ett helt nytt mönster i marknaden. Man kan ju hålla tummarna för det. För då börjar uppgången se långsiktigt betydligt stabilare ut. Men innan det sker kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra.

OMXS30 får nya köpsignaler om motståndsområdet kring ca 1600, eller ca 1603 om man ska vara exakt, bryts. Om detta är en uppåtriktad rekyl så är också ca 1605, vilket skulle innebära en rekyl på 38,2 procent (en vanlig Fibonacci relation), en intressant nivå att bevaka.

Dessutom indikerade köpsignalen OMXS30 fick när det gick över motståndet vid ca 1560 en uppgångspotential till just strax över 1600. Eller 1604 om man vill fortsätta att vara exakt.

Så här omkring 1600-området finns alltså ett antal känsliga nivåer. Etablerar sig OMXS30 klart över detta område erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av motståndsområdet vid ca 1630. Följt av det vid ca 1657.

OMXS30 får dock säljsignaler om stöden vid ca 1591, ca 1576, ca 1560, ca 1536 och ca 1518 bryts. Extra starka blir säljsignalerna om de erhålls under en relativt hög handelsaktivitet.

Stochastic-indikatorn är också fortfarande kvar på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv. I indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på OMXS30:s 20-dagars medeltalskurvan, är dock uppåtriktad. Även den långa trenden, om man går efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Men i det längre perspektivet har vi alltså ett antal tveksamheter som varnar för svaghet. I somras fick OMXS30 långsiktigt intressanta säljsignaler när stödet vid ca 1600 bröts under en relativt hög handelsaktivitet. Inte bra. Handelsvolymsambandet är sedan dess också negativt. Då började också OMXS30 visa upp ett långsiktigt mönster med sjunkande toppar och bottnar.

Dessutom har OMXS30 fått en långsiktigt negativ indikation i från ett så kallat ”dödskors”. Indexets 50-dagars medeltalskurva har nämligen gått under dess 200-dagars medeltalskurva. Detta är dock mest att se det som att man ska börja ta eventuella säljsignaler på större allvar än eventuella köpsignaler.

Så summa summarum: Den korta trenden är uppåtriktad. Men i det längre perspektivet skriker ett antal indikationer ut varningssignaler om att detta bara är en större uppåtriktad rekyl. Eller att indexet i alla fall är i slutfasen av en lång uppgångsperiod. Hur man ska agera på detta beror på var och ens tidshorisont i sin handel. Men framförallt på vilka risker man vill ta.

I timdiagrammet ser vi tydligt den kortsiktiga uppåtgående trenden OMXS30 för närvarande befinner sig i. Och att trenden bryts om indexet går under den horisontella stödnivån vid ca vid ca 1591.

Analys OMXS30

Givet det känsliga läget här vid ca 1600 så är det nog extra viktigt att bevaka eventuella säljsignaler under stödnivåerna vid ca 1591 och ca 1576. Särskilt om handelsaktiviteten då ökar.

Agerar man framförallt på kort sikt kan man nu rida med trenden uppåt. Men gärna då med extra tajta stoppar. Särskilt strax under stödet vid 1591 ser det viktigt ut att ha en stopp loss.

Erhålls säljsignalen under 1591 kan man sedan sikta på nedgångar till först och främst ca 1576 och sedan till stödet vid ca 1560. Stopp loss förslagsvis strax över 1591. Och sedan att man flyttar ned stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi liksom tidigare till stor försiktighet. Detta gäller så länge som OMXS30 inte fått starka köpsignaler under en relativt hög börshandel. Den försiktige placeraren kan gärna passa på att sälja av sina kvarvarande innehav under den nuvarande uppgången. Eller i alla fall att sätta ut tajta stopp losser på sina positioner.

För OMXS30 visar upp ett negativt handelsvolymmönster, indexet har tidigare fått långsiktig viktiga säljsignaler och börsen är säsongsmässigt sett inne i en besvärlig period.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.