Home > OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 har fått köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet…”

OMXS30 Analys v.39 ”OMXS30 har fått köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet…”

OMXS30 fick förra veckan köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet. Nya långsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhålls om indexet även skulle orka etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720 under en fortsatt hög börsaktivitet. I så fall bryter OMXS30 också ut ur en drygt 3-årig konsolideringsformation. Skulle däremot OMXS30 gå under stödnivåerna vid ca 1610 och ca 1590-1593 erhålls istället säljsignaler. De långsiktiga stödnivåerna i den stora konsolideringsformationen ligger dock först vid ca 1450-1480.

  

Stockholmsbörsen gick förra veckan uppåt tack vare en stark börs de två sista dagarna. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 steg med +1,7 procent, och stängde veckan på 1662,32. I år har därmed indexet gått upp med +5,4 procent. Tar man även med förfallna utdelningar ligger årets utveckling på +9,3 procent.

Oron för handelskrig lättade under veckan då den amerikanske presidenten Donald Trump i och för sig ökade på volymen rejält på de kinesiska varor han vill höja tullen på men samtidigt drog ned tullsatsen ifrån 25 procent till 10 procent. Detta tolkades som en öppning i förhandlingarna och kanske också något som man kan leva med.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Som en följd av det började tillväxtoptimismen öka under veckan vilket drog upp bland annat de amerikanska långräntorna (bra för bankerna), de nedpressade basmetaller som koppar (bra för bland annat Boliden) och stimulerade också till börsuppgångar lite allmänt i världen. Särskilt konjunkturkänsliga aktier på industri- och råvarusidan gynnades av detta.

Däremot kan tillväxtaktier med höga pe-tal missgynnas då de framtida vinsterna nu ska nuvärdesberäknas med något höjda räntesatser och då kapital även av andra orsaker kan komma att flyttas över till mer konjunkturkänsliga aktier.

De internationella fondförvaltarna har också enligt en undersökning ifrån Merrill Lynch en historiskt sett mycket hög kassaandel i sina portföljer och har oro för handelskrig som sitt största orosmoln inför framtiden. Så lättar denna oro något kan det därför bli ganska stora skiften på börserna.

Det har redan börjat hända saker. Industriaktier i USA har börjat gå starkt, S&P 500 och Dow Jones har gått över sina gamla historiska toppnivåer och det japanska Nikkei 225 är kring sina högsta nivåer sedan år 1992.

I Sverige har vi också sett att de långsiktiga kapitalplacerarna tidigare har varit väldigt passiva och inga stora nettoinvesterare i aktier. Det har vi sett genom att de långsiktiga handelsvolymmönsterna varit övervägande negativa. Nu har det istället börjat på att bli något lite mer positiva mönster kring detta. Det ska därför bli spännande och se om dessa tendenser förstärks eller inte den närmaste tiden. För förstärks de innebär det ökade möjligheter för relativt stora kursuppgångar på börsen.

Bland OMXS30-bolagen utmärkte sig under veckan annars Kinnevik och H&M. För Kinnevik blev det en kursnedgång på 5,9 procent efter att en vinstvarning ifrån den tyska nätmodehandlaren Zalando, där Kinnevik äger 32 procent av aktierna.

För H&M:s del blev det istället en kursuppgång på 17,7 procent under hög handelsaktivitet. Detta då dels försäljningssiffror för juni-augusti var bättre än förväntat och dels på grund av ganska trovärdiga rykten om att H&M:s huvudägare Stefan Persson har hört sig för i London om möjligheten för att finansiera ett utköp av H&M ifrån börsen.

Tidigare när liknande uppgifter figurerat i media har han dementerat och sagt att ett utköp inte var aktuellt. Nu låter istället Stefan Persson hälsa via H&M:s pressavdelning att han inte kommenterar rykten… Så det vore kanske inte så konstigt om de som blankat H&M nu börjar på att bli lite nervösa.

För OMXS30 har den långa trenden under det senaste året sett tveksam och osäker ut. Nu börjar det dock ljusna något på den fronten. Handelsaktiviteten har alltså börjat bli högre under uppgångsdagarna och OMXS30 ligger klart över sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta uppåt.

Analys OMXS30

Om OMXS30 kan fortsätta uppåt och på ett tydligt sätt och under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720 erhålls starka köpsignaler ur den stora konsolideringsformation indexet legat i sedan år 2015. Det återstår att se om detta blir av. Men förutsättningarna finns om konjunkturen håller i sig och långräntorna bara går upp lite lagom mycket.

För det finns mycket kapital på sidlinjen som ännu inte vågat gå in i aktier. Inte bara hos de internationella fondplacerarna. Folk i allmänhet har nog placerat mycket av sina besparingar på bankkonton och i blandfonder av rädsla för handelskrig och kommande börskrascher som det står så ofta om i tidningarna.

Skulle emellertid OMXS30 vända nedåt erhålls säljsignaler om stöden vid ca 1590-1593 och nivån för indexets 40-veckors medeltalskurva, som i skivande stund ligger vid ca 1584, bryts. Därefter finns det sedan långsiktigt sett mycket viktiga stödområden vid ca 1450-1480.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick kortsiktiga köpsignaler när motstånden vid ca 1631-1635 och ca 1648 passerades. I samband med det erhölls också en köpindikation i stochastic.

Vad som dock var extra intressant med köpsignalen över 1648-motståndet var att den skedde under en relativt hög börsaktivitet. Det har vi verkligen inte varit bortskämda med under det senaste året. Börsomsättningen var då nämligen 24,0 miljarder vilket var den sjunde högsta dagsomsättningen i år. Och detta inte ens under en intensiv bolagsrapportdag som många av de andra högomsättande börsdagarna.

Kan detta mer positiva handelsvolymmönster hålla i sig ser alltså möjligheten för att ganska betydande indexuppgångar de närmaste månaderna relativt goda ut.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet erhålls nya köpsignaler om även motståndet vid ca 1680-1682 kan brytas under en relativt hög handelsaktivitet.

Skulle OMXS30 på nytt gå under stödområdena vid ca 1648 och ca 1631-1635 får indexet däremot säljsignaler men det är först om stöden vid ca 1610 och ca 1590-1593 passeras som säljsignalerna blir lite allvarligare.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 här fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och nu ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1663, ca 1666 och ca 1680 bryts. Skulle indexet vika nedåt erhålls istället kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1657 och ca 1646 passeras.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga positionerad för uppgång så länge som den kortsiktiga trenden håller i sig och inte den närmaste liggande stödnivån har brutits. Sätt därför förslagsvis en stopp loss strax under 1657 och flytta sedan upp denna stopp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1657 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på en nedgång till stödnivåerna vid ca 1642-1646. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över motståndet vid ca 1663. Flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom OMXS30 rör sig nedåt.

Är man mer långsiktig i sina placeringar börjar det nu se mer och mer intressant ut att ligga för uppgång i och med att handelsvolymmönstret börjar se mer positivt ut.

Skulle dock börsen börja gå ned under ökande börsaktivitet, eller om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593, rekommenderar vi emellertid en stopp loss på dessa innehav. Särskilt om man då hunnit ta för en själv relativt stora positioner för uppgång är det då viktigt att dra ned sin risknivå.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto