Home > OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Men nu avgör rapportperioden…”

OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Men nu avgör rapportperioden…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler under en ökande handelsaktivitet. De korta trenderna har nu också vänt uppåt men sett ur ett längre tidsperspektiv ser läget fortsatt osäkert ut. Den kommande rapportperioden kan också komma att ändra det kortsiktiga läget radikalt. Nya intressanta köpsignaler erhålls dock om OMXS30 på ett tydligt sätt och under en relativt hög börsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1497, ca 1544 och ca 1593. Skulle däremot indexet parkera sig under stödnivåerna vid ca 1472, ca 1451, ca 1435 och ca 1378 får indexet istället nya säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling under en klart ökad börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1499,79 vilket innebar en uppgång på 2,3 procent. Hittills i år har därmed indexet gått upp med hela 6,5 procent.

Det var en ökad optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, vissa öppningar för att skjuta Brexit framåt i tiden och en allmänt minskad tillväxtoro som drev upp börskurserna. Men denna vecka kommer den svenska rapportperioden igång på allvar. Den kommer troligtvis att bli helt avgörande för om köparna ska fortsätta strömma till börsen eller om säljtrycket, som var så dominerande under det fjärde kvartalet, ska komma tillbaka.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Pessimismen och de därtill kopplade rekordutflödena ifrån aktiefonder, både i Sverige och på den internationella scenen, var dock under slutet av förra året så total att börsen då blev kraftigt översåld. I och med att placerarna redan prisat in så mycket elände i börskurserna behövs det nu kanske inte så mycket till positiva nyheter för att börsen ska fortsätta uppåt? Detta återstår dock att se.

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett fortfarande i ett något tveksamt läge även om vissa frågetecken nu börjat rätas ut till utropstecken. Indexet har till exempel på gång en köpsignal om det på ett tydligt sätt skulle kunna etablera sig över motståndet vid ca 1497. Även stochasticindikatorn har i veckodiagrammet givit ifrån sig en köpindikation vilket stärker det positiva intrycket.

Mycket intressant var det också den ökning i handelsvolymen som skedde under förra veckans uppgång. Fortsätter denna tendens kanske det negativa handelsvolymmönstret kan svänga om till ett mer positivt mönster? Det vore i så fall väldigt bra för det mer långsiktiga indexscenariot.

Men innan detta skett så dominerar långsiktigt sett de mer negativa tecknen. För OMXS30 visar fortfarande upp ett mönster med successivt fallande toppar och bottnar och ligger också under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som dessutom lutar nedåt.

Analys OMXS30

Fortsätter uppgången klart över motståndet vid ca 1497 tydliggörs köpsignalen i veckodiagrammet och sedan erhålls även nya köpsignaler om OMXS30 skulle kunna etablera sig över motstånden vid ca 1544 och ca 1593. Skulle handelsaktiviteten under uppgångsdagarna då fortsätta att vara relativt hög, helst minst 20-25 miljarder kronor per dag, så blir dessa köpsignaler mycket intressanta i det långsiktiga tidsperspektivet. Men sker uppgångarna under låg börsaktivitet blir dessa köpsignaler i så fall mest av ett kortsiktigt intresse.

Skulle däremot börsen vända ned får OMXS30 en ny stark säljsignal om indexet etablerar sig under stödnivån vid ca 1378. Sett i ett längre tidsperspektiv finns det sedan starka stödområden först vid ca 1250-1300.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en ny köpsignal när motståndet vid ca 1479 passerades. Även motståndet vi ca 1497 har brutits men med en så liten marginal att viss osäkerhet fortfarande finns kvar gällande detta. För säkerhets skull vill vi också se att indexet på ett tydligt sätt kan etablera sig över den jämna och därmed börspsykologiskt sett viktiga 1500-nivån innan vi vågar säga att detta motstånd definitivt brutits. Men klart positivt var det att dessa nivåer förra veckan passerades under en så pass hög handelsaktivitet som 21 miljarder kronor.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn visar å andra sidan i dagsdiagrammet att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 emellertid etablera sig under stöden vid ca 1435 och ca 1378 erhålls istället nya starka säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 har fått ett stort antal kortsiktiga köpsignaler och att det här ligger en uppåtriktad trend. Skulle den lilla stödnivån vid ca 1490 brytas får dock indexet en kortsiktig säljsignal. I så fall siktar vi på ett test av stödområdet kring ca 1472-1479. Bryts även detta stödområde får indexet säljsignaler som indikerar en nedgång till stödområdet kring ca 1451-1455.

Analys OMXS30

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 1490 håller. Om detta stöd bryts kan man sikta på en nedgång till ca 1472-1479. Sker denna nedgång under en relativt låg handelsaktivet kan man däromkring på nytt köpa för uppgång med en stopp loss strax under 1472. Vänder sedan indexet upp flyttar man förslagsvis upp denna stopp loss allt eftersom rör sig uppåt.

Men parkerar sig OMXS30 under ca 1472 kan man istället handla för nedgång. Sikta då på nedgångar till stödnivåerna vid ca 1432, ca 1420, ca 1410, ca 1390 eller ca 1378. Sätt i så fall förslagsvis först en stopp loss strax över 1479 som sedan flyttas med ned när indexet rör sig nedåt.

Är man mer långsiktig ser börsläget fortfarande något osäkert ut. För OMXS30 befinner sig under sina viktiga 200-dagars och 40-veckors medeltalskurvor, handelsvolymsambanden är negativa och de längre trenderna pekar fortfarande nedåt. Är man försiktig så avvaktar man därför till dess att OMXS30 fått en tydliga reversal eller någon annan slags stark köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet innan nya köp görs.

Är man mer riskbenägen kan man dock konstatera att OMXS30 fått ett antal kortsiktiga köpsignaler under en ökande handelsaktivitet och nu även verkar vara på gång att etablera sig över motståndsnivån vid ca 1497. Gör man långsiktiga aktie- och indexinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödnivån vid ca 1378.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto