Home > OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 i vänteläge inför rapportperioden. Nya uppgångar på gång?”.

OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 i vänteläge inför rapportperioden. Nya uppgångar på gång?”.

OMXS30 befinner sig kortsiktigt sett i en kraftsamlande konsolideringsfas där kortsiktiga köp- och säljsignaler snabbt avlöser varandra. Den långa trenden pekar dock uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Nya intressanta köpsignaler erhålls därför om indexet under en relativt hög handelsaktivet etablerar sig över motstånden vid ca 1530 och ca 1536. Men särskilt om motståndet vid ca 1554 bryts. Viktiga stödnivåer att bevaka finns vid ca 1499, ca 1491 och ca 1462.

Stockholmsbörsen avancerade marginellt uppåt förra veckan under fortsatt relativt låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 0,2 procent och slutade veckan på 1525,49. I år har därmed indexet gått upp med 0,5 procent.

Börsen fortsatte förra veckan i sitt vänta och se läge. Indexrörelserna var oregelbundna och börsomsättning var låg. ECB som släppte under veckan penningpolitiska besked som var i linje med förväntningarna. Vilket då följaktligen inte påverkade marknaderna i någon större utsträckning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börserna avvaktar vad som kommer att hända nu när Donald Trump är installerad som USA:s president och vad den kommande rapportsäsongen kommer att innebära. Vilken politisk inriktning kommer den nyvalda och något nyckfulla presidenten egentligen besluta sig för? Och kommer börsbolagen bekräfta att konjunkturen och tillväxten håller på att ta fart?

I den tekniska analysen kan vi konstatera att OMXS30 sedan några veckor tillbaka ligger i en kraftsamlande återhämtningsfas. Stödnivå finns där vid ca 1499 och motstånd vid ca 1554. Men även om indexet kortsiktigt sett står och stampar är dock den långa trenden fortsatt uppåtriktad.

Inom denna konsolidering har OMXS30 fått ett antal kortsiktiga både köp- och säljsignaler. Den senaste signalen var en köpsignal då indexet gick över ett motstånd vid ca 1522. Nya kortsiktigt intressanta köpsignaler erhålls om OMXS30 skulle etablera sig över motstånden vid ca 1530, ca 1536 och ca 1541.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska få en lite rejälare köpsignal behöver indexet emellertid bryta upp över motståndet vid ca 1554 under en relativt hög handelsaktivitet. Börsomsättningen ska då helst vara en bra bit över 20 miljarder per dag.

Analys OMXS30

Men redan om OMXS30 skulle etablera sig över den nedåtgående trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1530, under en sådan hög handelsaktivitet erhålls en tydlig köpsignal. Erhålls denna typ av köpsignaler siktar vi sedan på lite kraftigare börsuppgångar. Först och främst upp till de motståndsområden på OMXS30 som ligger kring ca 1650.

Skulle köpsignalerna erhållas under en relativt låg börshandel försvagas emellertid signalvärdet markant. I så fall blir uppgångspotentialen betydligt mer osäker.

Skulle å andra sidan OMXS30 fortsätta ner och etablera sig under stöden vid ca 1499, ca 1491 och ca 1461 erhålls säljsignaler. Nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren. För OMXS30 ligger över sin stigande 200-dagars medeltalskurva och indexet visar också upp ett tydligt mönster av stigande bottnar och stigande toppar. Dessutom är handelsvolymsambanden fortsatt positiva.

Uppmuntrande är också att Stochastic-indikatorn har givit ifrån sig köpindikationer i från ett tidigare översålt läge. Detta stärker hypotesen att OMXS30 står inför en ny uppgångsfas. Men lite tydligare bekräftande köpsignaler erhålls alltså först om indexet etablerar sig över motstånden vid ca 1530 och ca 1554 under en relativt hög börsomsättning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan försiktigt agera för uppgång på de erhållna kortsiktiga köpsignalerna. Sikta först och främst på en uppgång till motståndsnivåerna vid ca 1530, ca 1536, ca 1541 och ca 1554. Skulle dock nya köpsignaler erhållas under en relativt hög handelsaktivitet, typ väl över 20 miljarder per dag, kan man agera med större handelspositioner. Och då även sikta på större uppgångspotentialer.

Stopp loss förslag är om OMXS30 stänger under någon av stödnivåerna vid ca 1522, ca 1508, ca 1499 eller under dagen innans lägsta nivå. Allt efter var och ens egen riskpreferens.

För mer långsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi att man de närmaste månaderna i huvudsak ligger positionerad för fortsatta börsuppgångar. Finns det utrymme, passa gärna på att öka aktie- och indexinnehaven vid eventuella nedåtriktade rekyler. Särskilt om dessa sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden är positiva, OMXS30 befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva och de långa trenderna i övrigt pekar uppåt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto