Home > OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 laddar inför att rapportperioden ska ge sitt ok till nya uppgångar…”

OMXS30 Analys v.4 ”OMXS30 laddar inför att rapportperioden ska ge sitt ok till nya uppgångar…”

OMXS30 ligger i en kortsiktig kraftsamlingsfas i väntan på att rapportperioden ska ge impuls åt en större rörelse. Indexet har tidigare fått köpsignaler, den långa trenden pekar uppåt och börsens säsongsmönster är övervägande positivt de närmaste månaderna. Så kan det goda konjunkturläget också bekräftas genom en positiv rapportperiod finns det bra förutsättningar för en stark börs under våren. OMXS30 får nya köpsignaler om motstånden vid ca 1635, ca 1640 och ca 1682 passeras. Skulle börsen mot förmodan vända nedåt får OMXS30 starka säljsignaler om stödområdet vid ca 1560-1573 bryts.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med blygsamma 0,1 procent och stängde veckan på 1630,62. Hittills i år har därmed indexet avancerat 3,4 procent.

Förra veckan präglades av en avvaktande inställning inför rapportperioden som för svensk räkning börjar komma igång på allvar i slutet av denna vecka.

Börsaktörerna verkar dock vara hyfsat fulla av tillförsikt inför den kommande utvecklingen. Börsåret har börjat starkt, konjunkturläget ser positivt ut och bolagsvinsterna väntas öka i år. Vidare har USA-börserna fortsatt att gå uppåt, man verka strunta i risken för en nedstängning av all federal verksamhet i USA, och räntorna är trots en mindre uppgång kvar på låga nivåer.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

En kraftig kronförstärkning de senaste månaderna, särskilt relativt den amerikanska dollarn, har emellertid tidigare dragit ned den svenska börsens humör. Även vår inhemska bostadsoro, det nya EU-regelverket MiFID II och bitcoinhysterin har i slutet av förra året pressat den svenska börsutvecklingen. Men nu verkar dessa faktorer inte störa börshumöret lika mycket som tidigare.

Bland OMXS30-aktierna så hade under veckan särskilt Ericsson B, Sandvik och SKF B en stark utveckling. Däremot blev Skanskaaktien ett sänke för indexet då bolaget efter en kraftig vinstvarning fick se sin aktie under en hög börsomsättning gå ned hela 7,7 procent under veckan.

För OMXS30 fortsätter dock den långa trenden att vara uppåtriktad. Indexet ligger över sin uppåtriktade 40-veckors medeltalskurva och det långsiktiga mönstret med successivt allt högre och högre både bottnar och toppar är intakt.

Analys OMXS30

OMXS30 fick också i början av januari en köpsignal i veckodiagrammet när en nedåtriktad motståndslinje bröts. Indexet får nya långsiktigt intressanta köpsignaler om även motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720 kunde brytas. Extra starka skulle sådan eventuella köpsignaler vara om de kom i samband med en relativt hög handelsaktivitet.

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1518 erhålls i veckodiagrammet istället långsiktiga säljsignaler.

Veckostochastic har varit nere på låga nivåer och har nu börjat vända uppåt. Indexet kan dock gå upp en hel del innan stochastic på veckobasis visar att OMXS30 blivit överköpt.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi även här att OMXS30 för två veckor sedan fick en köpsignal när den nedåtriktad rektangelformation bröts vid ca 1613. Nu ligger indexet och laddar för nya kursrörelser i en kortsiktig konsolideringsformation. Hittills ser indexutvecklingen lovande ut och sannolikheten verkar högst för ett utbrott uppåt.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet får OMXS30 en mycket intressant köpsignal om indexet under en hög börsaktivitet skulle etablera sig över motståndet vid ca 1640. I så fall siktar vi sedan på ett test av motståndet vid ca 1682.

Den nuvarande konsolideringsformationen kan man välja att se som en flaggformation mitt i en lite större kursrörelse. Vid ett utbrott uppåt indikerar denna formation en uppgångspotential till ca 1675-1680. Alltså strax under motståndet vid ca 1682.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet visar emellertid att OMXS30 i detta kortsiktigare tidsperspektiv är överköpt. Detta är dock ingen tydlig säljsignal för indexet kan fortsätta att vara överköpt under lång tid om det kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan komma att göra nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Nedåtriktade rekyler ser emellertid ut att ha goda förutsättningar att fångas upp av stödområdet kring indexets 200-dagars medeltalskurva vid ca 1612 och den nedåtgående trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1607. Bryts dessa nivåer erhålls kortsiktiga säljsignaler. Sedan finns det viktiga stödnivåer vid decemberbottennivån ca 1573 och stödområdet vid ca 1560.

Går vi sedan över på timdiagrammet ser vi den nuvarande konsolideringsfasen ännu tydligare. OMXS30 får här en köpsignal om det kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 1635. Indexet får däremot kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1621 och ca 1614 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan välja att se intervallet mellan stödnivån vid ca 1621 och motståndet vid ca 1635 som ett tradingintervall. Köp då i närheten av stödet med en stopp loss strax under 1620 eller under stödet vid ca 1614. Sikta sedan på en uppgång och sälj vid ca 1635.

Skulle OMXS30 etablera sig över 1635, och särskilt om detta skulle ske i samband med en ökande handelsaktivitet, kan man på nytt agera för uppgång. Sikta först och främst till ca 1640, vilket i och för sig innebär en väldigt liten uppgång, och i andra hand till ca 1680. Stopp loss förslagsvis strax under 1634. Men flytta sedan upp stopp lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placeringar ser läget relativt gynnsamt ut. Börsens säsongsmönster är övervägande positivt de närmaste månaderna, de långsiktiga trenderna pekar uppåt och OMXS30 har tidigare fått en köpsignal. OMXS30 ser ut att ha goda förutsättningar att minst kunna gå upp till ca 1680-1720 under våren.

Men en tydlig varningssignal om att denna hypotes kanske inte håller vore om OMXS30 mot förmodan skulle gå under stödområdet vid ca 1560-1573. I så fall rekommenderar vi en ökad försiktighet även för mer långsiktiga aktie- och indexinnehav.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto