Home > OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 är överköpt, men ser ut att ha potential för nya uppgångar…”

OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 är överköpt, men ser ut att ha potential för nya uppgångar…”

OMXS30 har blivit överköpt och nu börjat konsolidera mellan stödnivåer vid ca 1590-1610 och en stark motståndsnivå vid ca 1680-1682. Indexet har dock börjat visa upp ett mer positivt handelsvolymsamband så möjligheten ser lovande ut för att OMXS30 förr eller senare kommer att etablera sig över både motståndet vid ca 1680-1682 som den gamla toppnivån vid ca 1720. Skulle detta ske under en ökande handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler som indikerar en god uppgångspotential. Om däremot stödnivåerna vid ca 1590-1610 mot förmodan skulle brytas erhålls istället säljsignaler.

  

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under en fortsatt hög börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1662,36 vilket innebar en veckoutveckling på tämligen exakt +/- 0,0 procent. Årets uppgång ligger därmed kvar på +5,4 procent och på +9,3 procent om man även tar hänsyn till förfallna utdelningar.

Förra börsveckan började tveksamt i spåren av att de tänkta handelssamtalen mellan USA och Kina ställdes in. Även det att Kina mjuknade något och sänkte importtullar på vissa varor påverkade inte börserna nämnvärt. Att den amerikanska centralbanken Federal Reserve på sitt möte höjde styrräntan med 25 punkter påverkade inte heller börsklimatet då detta var det förväntade utfallet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Vad som emellertid fick fart på OMXS30 var att den före detta indexdominanten och börsfavoriten Hennes & Mauritz kom med en delårsrapport som börsen svarade klart positivt på. Rapporten slog inte analytikernas genomsnittliga vinstprognos men var inte heller någon större katastrof. Vilket räckte då aktien tidigare varit så uträknad hos analytikerkåren och så pass ivrigt blankad att köpsidan dominerade stort efter rapporten.

Blankarnas nervositet kan lätt förstås efter förra veckans rykten om att huvudägaren Stefan Persson ska ha sonderat möjligheten till finansiering i London för ett utköp av bolaget ifrån börsen. Vilket nu bara kommenterats med ”Vi kommenterar inte rykten…” till skillnad ifrån tidigare i år när liknande uppgifter kraftigt dementerades.

Under fredagen föll dock börsen tillbaka igen på grund av en europeisk börsoro efter det att den italienska regeringen lagt fram ett budgetförslag om ett klart högre budgetunderskott än det EU förespråkar. Italienska obligationsräntor steg då kraftigt och italienska banker börstoppades. Däremot så påverkades våra svenska bankaktier inte så mycket av detta. De gick till och med ner mindre än OMXS30 under fredagen.

Den långa trenden för OMXS30 har de senaste veckorna börjat se lite mer positiv ut. Indexet ligger i och för sig sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta lite uppåt. Sedan har också handelsvolymsambanden börjat svänga om till att bli mer positiva. Det är ett tecken på att de mer långsiktiga aktörerna börjat bli mer intresserade av att öka på sina aktieinnehav. Håller detta mönster i sig är det väldigt positivt för den långsiktiga utvecklingen på OMXS30.

Analys OMXS30

I veckodiagrammet ser vi att indexet tidigare fått köpsignaler men nu ligger strax under starka motståndsområden vid ca 1680-1682 och ca 1720. Kan OMXS30 etablera sig över dessa motståndsnivåer under en ökande handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler. Uppgångspotentialen ser då betydande ut.

Stochasticindikatorn visar å andra sidan att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 dock gå under den viktiga stödnivån vid ca 1590-1593 får indexet säljsignaler. Särskilt allvarligt skulle det vara om detta stöd bröts under en relativt hög handelsaktivitet.

Men håller detta stöd och om handelsvolymsambandet fortsätter att vara positivt ser vi emellertid alla nedgångar främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 efter att ha fått köpsignaler nu ligger och tar igen sig i ett konsolideringsområde. Stochasticindikatorn visar även i dagsdiagrammet att indexet är överköpt även i detta tidsperspektiv. Men skulle OMXS30 trots det etablera sig över motståndet vid ca 1680-1682 får indexet en ny köpsignal. Särskilt intressant skulle denna köpsignal bli om handelsaktiviteten då skulle vara fortsatt hög. Helst en bit över 20 miljarder i börsomsättning under genombrottet vore bra.

Om OMXS30 istället går under stödnivåerna vid ca 1647-1650, ca 1610 och ca 1590-1593 får indexet säljsignaler.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi även här att OMXS30 nu börjat konsolidera efter de tidigare så starka uppgångarna. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1668, ca 1677 och ca 1680 passeras. Skulle och andra sidan indexet etablera sig under stöden vid ca 1654, ca 1648 och 1646 erhålls kortsiktiga säljsignaler.

OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång om motståndet vid ca 1668 bryts. Sikta sedan framför allt på ett testa av motståndsnivåerna vid ca 1677-1680. Sätt en stopp loss förslagsvis strax under 1659 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet går uppåt.

Om stöden vid ca 1654 och ca 1646-1648 bryts kan man istället agera för nedgång. Sätt förslagsvis i så fall en stopp loss strax över 1658 som sedan flyttas nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga investerare börjar det nu se intressant ut att ta mer bestämda positioner för uppgång i och med att handelsvolymmönstret nu beter sig mer och mer positivt.

Skulle dock börsen etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593 och särskilt om detta skett under ökande börsaktivitet rekommenderar vi dock en stopp loss på sådana innehav. För i så fall har nämligen risknivån höjts väsentligt.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.