Home > OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motstånden vid ca 1603 och ca 1628-1630 bröts. Ny köpsignal erhålls om OMXS30 även orkar etablera sig över motståndet vid ca 1660. OMXS30 är dock överköpt och snart kommer börsen in i en säsongmässigt svag period. Uppgångarna har också hittills skett under en relativt låg handelsaktivitet vilket gör att de än så länge ser långsiktigt opålitliga ut. OMXS30 får säljsignaler om stöden vid ca 1628, ca 1619 och ca 1600-1603 bryts.

Stockholmsbörsen gjorde förra veckan en kraftig uppåtrörelse under en något ökad börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade hela 2,6 procent och slutade veckan på 1637,82. I år har därmed indexet gått upp med +8,0 procent och +11,4 procent med hänsyn till utdelningar.

Fortsatt tillväxtoptimism med både stigande dollar och oljepris hjälpte förra veckan till att höja börshumöret. Det var också ett ökat hopp om att den amerikanske presidenten Donald Trump ska få igenom sin skattereform som bidrog till detta. Skattesänkningarna bedöms nämligen kunna stimulera konjunkturen. Dessutom kommer troligen företagsskattesänkningar göra att en hel del av de amerikanska bolagens enormt stora kassatillgångar då kunna föras tillbaka till USA. Och det vore positivt för dollarn.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Annars råder en viss avvaktan inför rapportperioden som sätter igång i mitten av oktober. Det märker man på att handelsaktiviteten, trots den senaste veckans något ökade börshandel, fortfarande är relativt låg i ett historiskt perspektiv. De långsiktiga och kapitalstarka investerarna verkar att vara väldigt passiva. Handeln ser istället ut att domineras av mer kortsiktiga aktörer. För som en analytiker uttalande sig i DI: ”Är man på ett minfält står man helst stilla.”

Därmed ser också den senaste tidens indexuppgångarna ut att i ett längre perspektiv vara klart opålitliga. För dagens köpare kan lika gärna vara nästa dags säljare. När sedan de riktigt kapitalstarka investerarna väl bestämmer sig för hur de ska ageras kommer de att bestämma den mer långsiktiga utvecklingen. Och de kommer då lämna tydliga spår av sitt agerande i kursdiagrammen i och med att handelsvolymerna då kommer att öka betydligt.

Antingen ökar handelsaktiviteten då under uppgångsdagarna vilket vore positivt. Eller under nedgångsdagarna. Vilket vore klart oroväckande och väldigt känsligt i och med att säsongsmönstret snart också blir negativt.

I veckodiagrammet ser vi dock att OMXS30 fick en intressant köpsignal när motståndet vid ca 1600 bröts. Men ett varningstecken alltså kring den långsiktiga pålitligheten för denna köpsignal i och med att börshandeln då var relativt låg.

Analys OMXS30

Nästa köpsignal i detta tidsperspektiv erhålls om motståndet vid ca 1660 bryts. Extra bra vore det om en sådan köpsignal skulle erhållas under en klart ökande handelsaktivitet. I så fall siktar vi på ett test av toppnivån för OMXS30 vid 1720.

Säljsignaler erhålls i veckodiagrammet om OMXS30 istället skulle etablera sig under stöden vid ca 1600 och ca 1500-1518.

Går vi över till dagsdiagrammet visar det att OMXS30 befinner sig kortsiktigt sett i en uppåtgående trend. Uppgångarna sker även här med mindre handelsvolym än under många av nedgångsdagarna.

Analys OMXS30

OMXS30 har också fått ett antal köpsignaler den senaste tiden. Till exempel när motstånden vid ca 1591, ca 1603 och ca 1628-1630 bröts. Ny köpsignal erhålls även här om OMXS30 skulle orka etablera sig över motståndet vid ca 1660.

Säljsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig under stöden vid ca 1619 och ca 1600-1603. Extra viktigt är det att vara vaksam på om en eventuell säljsignal skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet jämfört med den under uppgångsfasen.

Skulle till exempel OMXS30 få säljsignaler och börsomsättningen då är minst 22-25 miljarder per dag börjar alla varningslampor lysa.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga och översålda nivåer. Det är dock ingen säljsignal i sig självt utan måste kombineras med andra indikationer. För OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en lång period om den kommit in i en stark trend. Men skulle en ”vanlig” säljsignal erhållas när indexet är överköpt förstärks signalvärdet av denna signal.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet för OMXS30 ser vi också en tydlig uppåtriktad trend. De senaste köpsignalerna kom när indexet gick över motstånden vid ca 1628 och ca 1631. Säljsignaler erhålls i timdiagrammet om stöden vid ca 1631, ca 1628 och ca 1619 bryts.

Analys OMXS30

Den kortsiktigt inriktade aktören som hänger med den uppåtriktade trenden kan nu i första hand sikta på uppgångar till ca 1660. Men var gärna försiktig och ta lite mindre handelspositioner än vanligt och flytta upp stopparna så tajt det går. För OMXS30 är överköpt, handelsvolymsambanden är negativa och snart blir också säsongsmönstret negativt.

Av samma anledningar rekommenderar vi även mer långsiktiga investerare att vara försiktiga.

Antingen säljer man successivt av innehaven under uppgångarna. Eller så föreslår vi tajta stopp losser även för dessa mer långsiktiga placeringar. Var särskilt vaksam på om börsen börjar gå ned under en relativt hög börsaktivitet.

Denna försiktighetspolicy gäller tills OMXS30 eventuellt får köpsignaler under en historiskt sett hög handelsaktivitet.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.