Home > OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 i kraftsamlingsfas inför utbrott”

OMXS30 Analys v.40 ”OMXS30 i kraftsamlingsfas inför utbrott”

OMXS30 ligger kortsiktigt i en kraftsamlande konsolideringsfas mellan ett stödområde kring ca 1400 och ett motståndsområde kring ca 1448. Utfallet av rapportperioden kommer troligtvis avgöra åt vilket håll indexet får ett utbrott. Trenden sedan i somras är dock uppåtriktad, OMXS30 ligger över sin 200-dagars medeltalskurva och indexet har tidigare erhållit ett antal intressanta köpsignaler. Så även om handelsvolymmönstret ännu inte är positivt finns det goda möjligheter för OMXS30 att få nya köpsignaler genom att etablera sig över 1448. Vi siktar sedan stegvis på uppgångar till motståndsområdena vid ca 1460, ca 1500 och ca 1547. Etablerar sig OMXS30 istället under stödet vid ca 1400 erhålls säljsignaler. I så fall riskerar indexet att testa stödnivåerna vid ca 1387, ca 1370 och kanske även det vid ca 1347.

Stockholmsbörsen har under september haft en oregelbunden till svagt stigande tendens. Under månaden gick vårt svenska storbolagsindex OMXS30 upp med 1,5 procent till 1439,08. Hittills i år har därmed indexet utvecklats -0,5 procent. Tar man emellertid hänsyn till utdelningar på de i indexet ingående aktierna ligger utvecklingen på +3,5 procent.

Under månaden har börsen avvaktat penningpolitiska besked ifrån först ECB och sedan ifrån amerikanska Fed. Båda centralbankerna lämnade som förväntat sina styrräntor oförändrade vilket skapade mindre lättnadsrallyn strax därefter. Även oljekartellen OPEC har haft möte där det beslutades om produktionsbegränsningar. Vilket stärkte de internationellt så indextunga oljeaktierna.

För finansmarknaderna i övrigt är det också lugnande när oljepriset stabiliseras. För även om industrins insatsvaror blir billigare om oljepriset sjunker, vilket i sig är positivt, så riskerar ett hastigt fallande oljepris orsaka kurs- och kreditförluster lite varstans i finanssystemet. Som i sin tur kan skapa oro och den typ av instabilitet finansmarknaderna upplevde i januari och februari tidigare i år.

Vad som dock oroat världsbörserna i september har varit de böteskrav på 14 miljarder dollar som Deutsche Bank erhållit ifrån USA. Förväntat var bötesbelopp på närmare 5 miljarder. Detta överhäng riskerar bankens finansiella ställning. Vilket då också skulle kunna få oanade spridningseffekter världen över. Liknelser med Lehman-kraschen har gjorts. Men troligtvis låter myndigheterna inte detta gå så långt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Dessutom är väl dessa höga böteskrav på Deutsche Bank ett utslag av storpolitik. Tidigare hade nämligen EU-kommissionen beslutat att Apple ska tvingas betala upp till 13 miljarder euro plus ränta i skatt. Vilket fick amerikanarna gå i taket. Så backar EU om skattekraven på Apple lär väl USA gå med på lägre böteskrav på den tyska storbanken…

De senaste ryktena är också att kraven ska lättas på Deutsche Bank. Vilket fick bankaktier och börserna i övrigt att bli på bättre humör i fredags.

De för OMXS30 så indextunga bankaktierna har också sedan i somras börjat bryta upp ur sina långa nedåtriktade trender de legat i sedan i början av år 2015. En annan indextung och tidigare väldigt pålitlig baisseaktie har varit Ericsson. Men även här har det nu i diagrammen helt plötsligt börjat se lite bättre ut.

Köpsignalerna i Ericsson kom efter obekräftade uppgifter om att Christer Gardell genom Aktivistfonden Cevian börjat köpa aktier i bolaget. En annan för OMXS30 väldigt viktig aktie, Hennes & Mauritz, ligger dock fortfarande kvar i en tydlig nedåtriktad trend.

I den tekniska analysen har det i det lite längre perspektivet de senaste månaderna emellertid erhållits mycket intressanta köpsignaler i OMXS30. Detta då OMXS30 både har etablerat sig över sin 200-dagars medeltalskurva och även över en hel del andra viktiga motståndsnivåer. Som till exempel det vid ca 1400. Dessutom har det tidigare mönstret med successivt allt lägre toppar och bottnar brutits liksom även den fallande trendlinjen i månadsdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

Den enda kvarvarande lite större osäkerhetsfaktorn är att handelsvolymmönstret inte ännu bekräftar dessa köpsignaler. Börsomsättningen under uppgångsdagarna hittills nämligen inte varit särskilt mycket större än de under nedgångsdagarna. Det är först om detta handelsvolymmönster blir mer positivt som den tekniska analysen kan visa på långsiktigt riktig pålitliga uppgångsscenarior.

I dagsdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 sedan i slutet av juni har ett mönster av stigande bottnar och toppar.

Analys OMXS30

Man kan därmed konstatera att indexet på medellångsikt befinner sig i en uppåtgående trend. Vi väljer dock att definiera den kortsiktiga trendriktningen efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, vilken endast är marginellt uppåtriktad.

Så att på lite kortare sikt befinner sig OMXS30 i en kraftsamlande konsolidering inom den uppåtgående trenden. Konsolideringen har stödnivåer vid ca 1400 och motstånd vid ca 1448.

Etablerar sig OMXS30 under stödet vid ca 1400 erhålls kortsiktiga säljsignaler. Indexet har emellertid stödnivåer sedan redan vid ca 1387 och vid 200 dagarsmedeltalskurvan som ligger vid ca 1370. Så en eventuell nedgång, särskilt om den skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet, behöver inte bli särskilt stor. Men skulle en eventuell nedgång inte stanna där har indexet sedan även intressanta stödnivåer vid ca 1347, ca 1300 och inte minst vid det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1240-1247.

I och med att trendmönstret än så länge är positivt så är emellertid sannolikheten större att utbrottet ur denna konsolidering kommer att ske på uppsidan.

Nya köpsignaler erhålls i OMXS30 om indexet etablerar sig över motstånden vid ca 1448 och ca 1460. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst den börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1500. Passeras även denna nivå siktar vi sedan på motståndsområdet vid ca 1547.

Stochastic-indikatorn visar att börsen varken är översåld eller överköpt. Så ett nytt test av motståndet vid ca 1448 skulle nu lättare kunna lyckas. Dessutom så visar OMXS30 upp ett antal svansar, det vill säga indexet har ofta stängt vid sin dagshögsta nivå, när det varit nere i närheten av stödområdet kring 1400. Det förstärker intrycket av att OMXS30 kommer ha lättare att bryta upp över 1448 än att bryta under stödet vid ca 1400.

Vad som troligtvis kommer avgöra åt vilket håll indexet bryter ut är de kommande delårsrapporterna i oktober. Men som det hittills ser ut i diagrammen så kommer börsen ha lättare att reagera positivt än negativt på eventuella överraskningar.

Dessutom börjar börsbolagens jämförelsesiffror nu bli på en allt lägre och lägre nivå. Så kanske börsbolagen snart, i och för sig i från låga nivåer men ändå, kan börja överraska positivt i sina delårsrapporter?

I det ännu mer kortsiktiga timdiagrammet ser vi att OMXS30 har ett antal motståndsnivåer i intervallet ca 1440-1448. En tydlig köpsignal erhålls först även här om indexet etablerar sig över 1448. På nedsidan har vi en stödnivå vid ca 1408 och sedan framförallt vid ca 1400.

Analys OMXS30

Handlar man framförallt med kortsiktiga strategier så har man nu ett intressant tradingintervall mellan ca 1400 och ca 1448 att agera i. Förslagsvis köper man då för uppgång i närheten av stöden vid ca 1400-1408. Ta hem vinsten vid ca 1440-1448. Viktigt med stopp i så fall om OMXS30 bryter under stödet vid ca 1400.

Skulle OMXS30 gå under 1400 och få en säljsignal kan man istället agera för nedgång. Sikta då på 1370-1387 området. Stopp om indexet på nytt går över 1400.

Och om OMXS30 bryter över motståndet vid ca 1448 så kan man på den köpsignalen agera för uppgång. Sikta först och främst på 1460 och sedan på ca 1500. Stopp loss förslag i så fall om indexet skulle gå under dagen innans lägsta nivå eller under 1440.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För långsiktiga placeringar ser läget betydligt bättre ut sedan OMXS30 gått över ett antal viktiga motståndsnivåer och då OMXS30 även tydligt etablerat sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Men så länge som handelsvolymmönstret inte blivit klart mer positivt rekommenderas dock viss återhållsamhet med agerandet. Köp framförallt på nedåtriktade rekyler, var observant på trenderna och sätt gärna en stopp om OMXS30 återigen skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan. Som i skrivande stund ligger vid ca 1370.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto