Home > OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 är kortsiktigt översålt och har funnit stöd vid sitt MA200…”

OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 är kortsiktigt översålt och har funnit stöd vid sitt MA200…”

OMXS30 har de senaste veckorna visat på kortsiktig svaghet. Men indexet har nu blivit kortsiktigt sett översålt och dessutom varit nere och testat av en viktig stödnivå vid ca 1573 där dessutom indexet 200-dagars medeltalskurva befinner sig. Så det finns nu goda förutsättningar för att indexet ska kunna reagera positivt på ett eventuellt positivt nyhetsflöde.

OMXS30 får kortsiktigt intressanta köpsignaler om motståndsnivåerna vid ca 1604-1606, ca 1657-1659, ca 1670 och ca 1700 bryts. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1551 passeras får indexet istället säljsignaler.

I ett längre och flerårigt tidsperspektiv ligger OMXS30 än så länge dock bara kvar i en stor konsolideringsformation med ett starkt motståndsområde vid ca 1700-1720 och stödområden kring ca 1378-1500.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en klart nedåtriktad tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1593,98 efter en nedgång på hela 3,2 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till 13,2 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger emellertid årets utveckling på 17,0 procent. Utvecklingarna för världsindexet Dow Jones Global Index samt det tyska storbolagsindexet DAX30 har under samma tid varit uppgångar på 12,7 respektive 13,8 procent.

Förra veckans börs började positivt med stöd ifrån bättre än väntat kinesiska inköpschefsindex. Men därefter var det under veckan mest negativa makroekonomiska tongångar efter att inköpschefsindex för svensk industri och sedan även för amerikansk tillverkningsindustri kommit in klart sämre än förväntat.

På bolagsfronten är det mestadels en avvaktande inställning inför rapportperioden som snart drar igång. Förra veckan kom dock modejätten H&M med ett kvartalsresultat som var bättre än analytikerna förväntat. H&M-aktien reagerade positivt på rapporten och har därmed i år gått upp med hela 52,9 procent. Dock ifrån ett väldigt nedpressat läge kring förra årsskiftet.

Angående den nu så dominerande konjunkturpessimismen kan man göra en del reflektioner. Dels så kan sådana stämningslägen svänga förvånansvärt snabbt.

Dels så pressar det centralbankerna att sänka sina räntor och inte minst att öka sina balansräkningar genom officiella eller inofficiella QE program.

Dessa återköpsprogram av obligationer och andra finansiella tillgångar ser ut att kunna bli en väldigt stark stimulans till stigande aktiekurser på världens börser de närmaste åren.

Så trots pessimistiska konjunkturprognoser ska man nog inte räkna ut möjligheten för OMXS30 att kunna etablera sig över den viktiga 1720 nivån någon gång det närmaste halvåret eller så.

Det kan kanske snarast vara så, måhända något cyniskt resonerat, att det just kommer vara de pessimistiska utsikterna som kommer göra att centralbankerna blir motiverade att göra nya smått desperata återköpsprogram som i sin tur kör upp börskurserna i skyn de närmaste åren. Detta återstår dock att se. Men det kan var bra att vara psykologiskt förberedd på ett sådant scenario.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig dock långsiktigt sett fortfarande kvar i en stor flerårig konsolideringsformation med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1700-1720. Inom denna formation har OMXS30 dock visat upp en hel del styrketecken även om utbrottet över 1700-1720 ännu ej skett. I veckodiagrammet har till exempel OMXS30 etablerat sig över sin 40-veckors medeltalskurva, fått en del köpsignaler och det långsiktiga handelsvolymmönstret är övervägande positivt.

Analys OMXS30

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1670, ca 1700 och ca 1720.

Säsongsmässigt är vi dock inne i en ganska besvärlig tidsperiod då oktober månad historiskt sett bjudit på ett antal börskrascher. Men trots denna historik är oktober faktiskt en månad som brukar sluta på plus. Det är bara det att kurssvängningarna inom månaden ibland varit extremt stora.

OMXS30 var förra veckan som lägst nere och kände av stödnivån vid ca 1573. Det är ett intressant stödområde, men för att få lite tydligare säljsignaler i detta längre tidsperspektiv behöver emellertid indexet etablera sig under stödnivåerna vid ca 1545-1551 och det vid ca 1476-1494.

Stochastic i veckodiagrammet indikerar att indexet i detta tidsperspektiv är överköpt. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Dessutom ser vi i dagsdiagrammet nedan att stochastic där visar på att indexet i ett kortare tidsperspektiv snarast är översålt.

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 den senaste tiden visat upp en hel del kortsiktiga svaghetstecken. Indexet har nu emellertid varit nere och testat av stödnivån vid ca 1573 där indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva också befinner sig.

Analys OMXS30

Så bryter OMXS30 under stödet vid ca 1573 får indexet en ny kortsiktigt intressant säljsignal. I så fall siktar vi sedan på nedgångar till stödområdet vid ca 1551 och den nedåtriktade trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1540.

Skulle däremot OMXS30 orka vända uppåt, vilket inte skulle vara så överraskande med tanke på det översålda läget och att indexet varit nere och vänt upp ifrån sin 200-dagars medeltalskurva, får indexet en kortsiktig köpsignal om motståndsområdet vid ca 1604-1606 passeras.

Nya köpsignaler erhålls därefter om även motstånden vid ca 1657-1659, ca 1670 och ca 1700 bryts. Särskilt intressanta vore sådana köpsignaler om handelsaktiviteten i samband med dessa skulle vara relativt hög, helst med börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att nedgången i OMXS30 stannat av i en konsolidering som eventuellt kommer att bli en bottenformation. Indexet får här köpsignaler om motstånden vid ca 1596 och ca 1604-1606 kan passeras. Skulle däremot stöden vid ca 1574 och ca 1563 brytas får indexet istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis agera för uppgång om motstånden vid ca 1596 och ca 1604-1606 bryts. Använd dig då av en stopp loss som förslagsvis placeras under ca 1587, alternativt strax under stödet vid ca 1574 om din syn på lämplig risknivå tillåter det. Flytta sedan upp din stopp loss allt eftersom indexet går upp.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1574 och ca 1563 kan man istället handla för nedgång. Sikta först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1551. Sätt förslagsvis initialt en stopp loss strax över 1580 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget för uppgångsinvesteringar nu relativt bra ut. I och för sig ligger OMXS30 fortfarande bara kvar inom den stora konsolideringsformationen, med stödområden kring ca 1370-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Så har man ett flerårigt placeringsperspektiv vill man kanske först avvakta eventuella nedgångar till de lägre nivåerna inom detta intervall innan man köper. Men har man en något kortsiktigare placeringshorisont kan man agera på att indexet fått ett flertal köpsignaler i veckodiagrammet och även etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Särskilt eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet kan då betraktas som intressanta köptillfällen. Men förslagsvis använder man sig då av en stopp loss om OMXS30 skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1545-1551.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.