Home > OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge…”

OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1630-1635 och ca 1610 bryts. Lite mer långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls dock först om det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593 bryts. Den mer långsiktiga bilden ser emellertid fortfarande relativt ljus ut och handelsvolymsambanden är betydligt mer positiva än tidigare i år. Förutsättningarna är därför goda för att OMXS30 förr eller senare ska kunna få nya köpsignaler genom att gå över motstånden vid ca 1647-1650, ca 1680-1682 och ca 1720.

  

Stockholmsbörsen hade förra veckan i nedåtriktad tendens med en klart vikande avslutning. Storbolagsindexet OMXS30 föll med -1,7 procent och avslutade veckan på 1634,86. I år har i och med det indexet hittills gått upp med +3,7 procent. Inkluderar man även förfallna utdelningar ligger årets uppgång på +7,5 procent.

Förra veckan började lätt positivt efter en den uppmuntrande nyheten att USA och Kanada lyckats sluta en uppgörelse gällande Nafta-avtalet. Börshumöret blev också bättre när det framkommit att den Italiens regering siktar på ett lägre budgetunderskott än tidigare förväntat.

Mot slutet av veckan blev det dock lite värre då dels de amerikanska långräntorna började stiga kraftigt. Den viktiga amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan gick förra veckan upp 16 punkter till en ny 5-årshögstanivå på 3,23.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Detta är dock egentligen ett tecken på ökad tillväxtoptimism och borde även underlätta för bankerna att tjäna mer pengar på sina räntemarginaler. Högt värderade börsföretags aktier, som till exempel de amerikanska FAANG-bolagen som varit ledande i de senaste årens amerikanska börsuppgång, påverkas emellertid negativt av stigande räntor då de framtida storvinsterna ska diskonteras till nuvärde med en högre räntesats i analytikernas Excelsnurror.

Samtidigt gör stigande obligationsräntor också aktiemarknaden nervös inför att placerare i ökad utsträckning kan komma att skifta ifrån aktier till obligationer. Enligt en rapport ifrån Merrill Lynch kommer detta dock först ske i någon större utsträckning om den amerikanska 10-åringen närmar sig dryga 3,60-nivåerna.

Våra svenska storbanker började förra onsdagen också falla kraftigt efter medieuppgifter från Bloomberg News om att risken för att penningtvätt ska ha förekommit hos fler banker i Estland än bara hos Danske Bank. Särskilt börskurserna i Nordea, SEB och Swedbank påverkades kraftigt negativt av detta.

Annars förväntas börsaktörerna nu ha en ganska avvaktande hållning inför den kommande rapportperioden. I Sverige drar den igång på allvar först den 18 oktober då bland annat Ericsson kommer med sin kvartalsrapport. Men redan i slutet av denna vecka smyger USA igång sin rapportperiod med ett antal viktiga bankrapporter.

För OMXS30 är den långa trenden de senaste veckorna börjat se lite bättre ut. Senaste veckan föll dock indexet tillbaka men det ser fortfarande ganska lovande ut på lite längre sikt i och med att handelsvolymsambanden börjat bli mer positiva och att indexet fortsätter att ligga en bra bit över sin 40-veckors medeltalskurva som också börjat luta lite mer uppåt.

Analys OMXS30

OMXS30 ligger emellertid fortfarande kvar i en stor långsiktig konsolideringsformation och samlar kraft inför ett utbrott.

Skulle OMXS30 tydligt och under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720 erhålls starka köpsignaler ut ur denna konsolideringsformation. Men skulle däremot indexet gå under stödnivåerna vid ca 1450-1480 får indexet istället starka säljsignaler och formationen bryts då på nedsidan.

Men redan om OMXS30 skulle etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593 erhålls tydliga säljsignaler i veckodiagrammet. Då finns det emellertid goda möjligheter för att nedgångarna ska kunna stanna av i området kring ca 1450-1520.

Stochastic i veckodiagrammet är uppe på höga och överköpta nivåer och har nyligen också givit ifrån sig en säljindikation. Detta är dock ingen stark säljsignal i sig självt. Men det skulle stärka signalvärdet av andra eventuella säljsignaler som kan komma i själva indexdiagrammet.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en säljsignal när stödet vid ca 1647-1650 bröts. Stochasticindikatorn har här också givit ifrån sig en säljindikation. Nu ligger indexet och vilar på nästa stödområde vid ca 1630-1635. Bryts även det erhålls nya säljsignaler och då siktar vi på ett test av stödnivån kring ca 1610.

Analys OMXS30

Bryts även stödet vid ca 1610 kommer en mycket intressant prövning av börsens styrka vid den viktiga stödnivån vid ca 1590-1593. Häromkring ligger också indexets mycket välbevakade 200-dagars medeltals kurva. Så hur OMXS30 eventuellt skulle bete sig kring detta stödområde blir ett väldigt avgörande styrketest.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan även här fick säljsignaler och att indexet här också ligger i en nedåtriktad trend. Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 även går under stöden vid ca 1630, ca 1616 och ca 1610. Skulle indexet gå över motstånden vid ca 1640, ca 1646 och ca 1654 erhålls istället nya kortsiktiga köpsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv kan man därför förslagsvis handla för nedgång så länge som OMXS30 håller sig under motståndet vid ca 1640. Denna stopp loss nivå flyttas dock förslagsvis successivt ned allt efter som index rör sig nedåt.

Skulle däremot motståndet vid ca 1640 brytas kan man istället agera för uppgång. Sätt då förslagsvis en stopp loss strax under 1638. Flytta också upp stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sitt agerande så kan man ta hänsyn till att det nu börjat se mer intressant ut att ligga för uppgång i och med att handelsvolymmönstret blivit mer positivt. Därför kan man också förslagsvis investera för uppgång vid alla eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Som till exempel den nuvarande nedgången.

Skulle emellertid börsen börja gå ned under ökande börsaktivitet, eller om OMXS30 på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1590-1593, rekommenderar vi dock en stopp loss på sådana placeringar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto