Home > OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 tvekar vid viktigt motstånd…”

OMXS30 Analys v.41 ”OMXS30 tvekar vid viktigt motstånd…”

OMXS30 ligger i en uppåtgående trend. Nu ligger dock indexet strax under det starka motståndsområdet vid ca 1660 och börjar tveka i sin utveckling. I det riktigt kortsiktiga tidsperspektivet har OMXS30 redan fått säljsignaler. Men nya köpsignaler erhålls emellertid om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kan etablera sig över 1660. Handelsvolymsambanden är dock negativa och säsongsmönstret under andra halvan av oktober är utmanande. Så skulle OMXS30 få lite tydligare säljsignaler genom att gå under stödnivåerna vid ca 1628-1630 och ca 1600 under en relativt hög handelsaktivitet kan utvecklingen bli ytterst volatil. 

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan upp under en relativ stillsam börshandel. Storbolagsindexet OMXS30 stängde på 1646,28 efter ett avancemang på 1,3 procent. Hittills i år har i och med det OMXS30 gått upp +8,5 procent. Inklusive avskilda utdelningar är utvecklingen +12,0 procent.

Nyhetsmässigt var förra veckan lugn för OMXS30-aktierna. Assa Abloys högt uppskattade vd Johan Molin har aviserat sin avgång vilket fick aktien på fall och H&M:s styrelseordförande och storägare Stefan Persson köpte mer aktier i klädbolaget. Denna gång ca 4,4 miljoner aktier för ca 914 miljoner kronor att läggas till de ca 30 miljoner aktier han tidigare köpt i år. H&M-aktien steg 1,5 procent på det, men hans tidigare köp i år har högst temporärt kunnat hejda aktiens kräftgång.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsen avvaktar nu rapportperioden som börjar ta fart i mitten av oktober. Sommarens rapportperiod resulterade i börsnedgångar så denna rapportperiod ska bli spännande. Kommer bolagen lyckas överraska positivt?

Läget är känsligt. Börsen är både överköpt och ganska högt värderad. OMXS30 ligger nu också strax under ett viktigt motståndsområde vid ca 1660. Och sist men inte minst har börsuppgången skett under en relativt låg handelsaktivitet. Börsomsättningen har oftast varit lägre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna.

Det är ett tydligt tecken på att de långsiktiga och kapitalstarka investerarna är passiva och definitivt inte är några större nettoköpare. Det är snarast det kortsiktiga kapitalet som är aktivt. Olika köpprogram och traders som hänger på den uppåtgående trenden.

Problemet med detta är att när dessa kortsiktiga aktörer sedan vill sälja så finns det i princip ingen som köper. Säsongsmässigt är också andra halvan av oktober en väldigt besvärlig börsperiod. Därför bevakar vi nu noggrant om OMXS30 får några säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet. Utvecklingen kan då lätt bli ytterst volatil.

I veckodiagrammet ser vi att OMXS30 får nya köpsignaler om indexet lyckas etablera sig över motståndet vid ca 1660. Särskilt stark vore en sådan köpsignal om det skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, med börsomsättningar på klart över 22-25 miljarder per dag under uppgångsdagarna. I så fall bryts det nuvarande negativa handelsvolymsmönstret. Vi siktar i så fall på ett test av motståndsområdet kring den gamla toppnivån för OMXS30 ifrån år 2015 på 1720.

Analys OMXS30

Intressant är att även stochastic-indikatorn i veckodiagrammet snart är uppe på överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt, men det ökar risken för nedåtriktade rekyler. Dessutom så förstärks signalvärdet för vanliga säljsignaler i själva indexdiagrammet om de kommer i samband med ett överköptläge. I det långsiktiga veckodiagrammets perspektiv erhålls det en säljsignal på OMXS30 om det etablerar sig under stödnivån vid ca 1600.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 börjat tveka lite strax under det viktiga motståndsområdet vid ca 1660. Som högst var OMXS30 uppe på 1656 innan det sedan föll tillbaka. Den branta uppåtgående trendlinjen är därmed bruten.

Analys OMXS30

Nu får vi se om OMXS30 orkar få nya köpsignaler genom att etablera sig över 1660. Eller om OMXS30 ska få lite starkare säljsignaler genom att gå under stödnivåerna vid ca 1628-1630 och ca 1618. Riktigt allvarligt blir det om börsen i samband med en säljsignal också skulle ha en hög börshandel. Särskilt om det viktiga stödet vid ca 1600 då skulle brytas.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet har faktiskt OMXS30 redan fått en del kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Skulle dock OMXS30 på nytt vända uppåt och gå över motståndet vid ca 1556 får indexet nya kortsiktiga köpsignaler. Men nu är alltså säljsignaler de senaste signalerna i detta tidsperspektiv. Nya säljsignaler erhålls i timdiagrammet om det stöden vid ca 1643, ca 1635, ca 1628 och ca 1618 bryts.

Är man framförallt inriktad på kortsiktig handel kan man nu försiktigt agera för nedgång. Ha dock gärna en tajt stopp. Typ strax över 1556. För börsen kan försöka göra ett utbrott över motståndsnivån vid ca 1660. Blir utbrottet lyckat kan indexet sedan lätt rusa uppåt och testa av nivåerna kring ca 1700-1720. Blir dock ett eventuellt uppgångsförsök misslyckat kan man på nytt gå inför nedgång. Stopp loss då förslagsvis strax över den senaste tidens toppnivå.

Agerar man för nedgång kan man i första hand sikta på nedgångar till stödområdena vid ca 1635 och ca 1628-1630. Skulle däremot nedgångarna börja ske under en relativt hög handelsaktivitet kan man agera mer offensivt för nedgång. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi liksom tidigare stor försiktighet. Detta gäller så länge som handelsvolymmönstret är negativt och OMXS30 alltså inte fått några starka köpsignaler under en relativt hög börshandel. Den försiktige placeraren föreslås att gradvis sälja av sina kvarvarande innehav under den nuvarande uppgången. Sätt gärna också ut tajta stopp losser även för de långsiktiga innehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto