Home > OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 är i ett känsligt läge…”

OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 är i ett känsligt läge…”

OMXS30 befinner sig i ett känsligt läge där den kommande rapportperioden kommer få stor betydelse. Tyvärr är indexet överköpt, har fått kortsiktiga säljsignaler och står strax under ett starkt motståndsområde. Det långsiktiga handelsvolymmönstret är också negativt och de kommande veckorna är säsongsmässigt klart utmanande för börsen. OMXS30 får dock starka köpsignaler om det trots allt detta under en relativt hög handelsaktivet kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 1656-1660. I så fall siktar vi på ett test av 1700-1720 området. Skulle däremot OMXS30 gå under stöden vid ca 1628-1630, ca 1618 och ca 1600 erhålls nya säljsignaler. Utvecklingen kan i så fall bli volatil.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling under en relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ner -0,2 procent och slutade veckan på 1642,49. I år har därmed indexet gått upp med +8,3 procent och +11,7 procent om man även tar hänsyn till avskilda utdelningar.

Börsen var förra veckan i ett avvaktande läge inför rapportperioden som drar igång på allvar denna vecka. I USA börjar den dra igång på tisdag och i Sverige startar rapportfloden på onsdag med många viktiga bolagsrapporter. Konjunkturen ser stark ut. Men sommarens dollarförsvagning inger en ökad osäkerhet om vinstläget.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen var förra veckan Ericsson lite extra starkt och uppmärksammat efter beskedet att Atlas Copcos förre vd Ronnie Leten tar över ordförandeklubban i det problemtyngda bolaget.

De indextunga bankaktierna föll dock tillbaka efter en ökad oro för den svenska och norska bostadsmarknaden. Detta riskerar orsaka volymtapp och eventuellt medföljande marginalpress för bankerna. Inte bra varken för bankaktierna, OMXS30-indexet eller för konjunkturscenariot i stort.

I veckodiagrammet ser vi dock att OMXS30 fortfarande håller humöret uppe i det längre perspektivet. OMXS30 fick en köpsignal när det gick över motståndet vid ca 1600 och ligger nu nära att bryta över motståndet vid ca 1660 och då få nya köpsignaler. I så fall ligger nästa tydliga motståndsnivå vid 1720. Som är den gamla toppnivån för OMXS30 ifrån år 2015.

Analys OMXS30
Tyvärr har dock den senaste uppgången skett under en relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under nedgången ifrån sommarens toppnivåer. Det är ett tydligt tecken på att de långsiktiga och riktigt kapitalstarka investerarna är passiva och inga större nettoköpare.

Så länge som dessa inte börjar nettoköpa, vilket man kommer att se genom att handelsvolymerna i så fall tydligt börjar gå upp under uppgångsdagarna, är denna uppgångsfas långsiktigt sett ytterst opålitlig.

Stochastic-indikatorn börjar nu även i detta mer långsiktiga tidsperspektiv komma upp i överköpta nivåer. Dessutom kommer börsen nu in i en säsongmässigt sett mycket utmanande period de närmaste veckorna.

OMXS30 får i veckodiagrammet säljsignaler om stöden vid ca 1600 och ca 1500-1518 bryts. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet.

Går vi sedan över till det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 har börjat tveka strax under det viktiga motståndsområdet vid ca 1656-1660. Indexet har halkat ur de brant stigande trendlinjerna och istället börjat en kraftsamlande sidogående konsolideringsfas.

Analys OMXS30
Stochastic-indikatorn är även i dagsdiagrammet uppe på höga och överköpta nivåer. Man ser också att handelsvolymerna oftast har varit högre under nedgångsdagarna (röda volymstaplar) än under uppgångsdagarna (gröna volymstaplar).

Det är mycket hälsosammare för uppgångstrendens långsiktiga styrka om det är precis tvärtom. Nu varnar detta snarare för att köparna på börsen framförallt är kortsiktiga aktörer. Som i princip kan svänga om och istället vara säljare vilken dag som helst.

OMXS30 får emellertid även här nya köpsignaler framför allt om motstånden vid ca 1656-1660 bryts under en ökande handelsaktivitet.

Säljsignaler erhålls dock redan om stödnivåerna vid ca 1628-1630 och ca 1618 bryts. Men en betydligt starkare säljsignal fås om även det viktiga stödet vid ca 1600-1603 passeras.

Även här blir handelsvolymerna viktiga att notera. Säljsignaler som erhålls under en relativt låg aktivitet, på kanske knappt 15 miljarder i omsättning under nedgångsdagarna, är inte så pålitliga. Däremot om de inträffar i samband med en handel på väl över 20-22 miljarder per dag får de ett betydligt högre signalvärde.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 redan fått säljsignaler. Dels när den brantstigande trendlinjen bröts. Och dels när indexet sedan successivt skapat ny lägre och lägre bottnar.

Analys OMXS30

Nya säljsignaler erhålls här om även stöden vid ca 1638, ca 1628 och ca 1618 bryts.

OMXS30 för dock kortsiktigt intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1645 och ca 1656 bryts.

Den kortsiktigt inriktade placeraren kan liksom enligt förra veckans förslag försiktigt agera för nedgång med en tajt stopp loss. Förslagsvis ha en stopp loss om OMXS30 går över motståndet vid ca 1645 eller över det vid ca 1656. Allt efter var och ens egen riskpreferens. Sikta på nedgångar till i första hand stöden vid ca 1638, ca 1628-1630 och ca 1618.

Skulle dock nedgången ta fart under en ökad handelsaktivitet kan man agera lite mer offensivt för nedgång med mer normala handelspositioner. Nedgångspotentialen kan i så fall vara stor. Flytta då ner stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Om OMXS30 istället etablerar sig över motståndet vid ca 1656, och särskilt om 1660 passeras under en relativt hög börsaktivitet, kan man istället agera för uppgång. Stopp loss då förslagsvis om indexet antingen går under 1656 eller under 1649.

Är man mer långsiktigt inriktad rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Börsen är inte lågt värderad, den kommande rapportperioden kan ge stora slag, OMXS30 är överköpt och står strax under ett starkt motståndsområde. Och säsongmässigt är de kommande veckorna ytterst utmanande för börsen.

Vill man vara försiktig säljer man därför helst av innehaven under eventuella uppgångsdagar. Eller så föreslår vi i alla fall tajta stopp losser även för dessa mer långsiktiga placeringar. Var särskilt uppmärksam på om börsen börjar gå ned under en relativt hög börsaktivitet. För i så fall kan utvecklingen bli volatil.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.