Home > OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler men är nu också kraftigt översålt…”

OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler men är nu också kraftigt översålt…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler att läggas till de indexet tidigare erhållit. Säljsignalerna indikerar dock en nedgångspotential till ca 1540-området som OMXS30 nu redan varit nere på i och med förra veckans snabba nedgång. Indexet är nu också kraftigt översålt vilket gör att en kortsiktig uppåtriktad rekyl inte skulle vara särskilt överraskande. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1560-1565 bryts. Sedan väntar i så fall ett intressant test av motståndsområdet vid ca 1587-1593. Kan OMXS30 etablera sig över dessa nivåer under en ökande handelsaktivitet erhålls starka köpsignaler. Skulle indexet istället fortsätta i sin nedåtriktade trend får indexet nya säljsignaler om stöden vid ca 1512-1515 och ca 1482-1488 bryts. Sett ur ett betydligt längre tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation mellan stödnivåer vid ca 1450-1480 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720 och samlar kraft inför en större rörelse. 

    

Stockholmsbörsen hade förra veckan en kraftigt fallande utveckling under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1536,46 vilket innebar att veckans utveckling blev ett ras på hela -6,0 procent! Årets uppgång ha därmed vänts till en nedgång på -2,6 procent. Tar man däremot även hänsyn till förfallna utdelningar ligger dock utvecklingen fortfarande på plus med 1,0 procent.

Börsen utveckling påverkades starkt negativt av det oroliga internationella börsklimatet där alla de stora världsbörserna föll kraftigt. De utlösande faktorerna har varit de amerikanska långräntornas uppgång kombinerat med nedjusteringar av tillväxtprognoser ifrån Internationella valutafonden IMF, Standard & Poors med flera.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Sedan har också värderingarna på de amerikanska teknikbolagen och särskilt de så kallade FAANG-bolagen varit lite väl höga vilket gjort dessa aktier väldig känsliga för vinsthemtagningar. Särskilt som nu när ränteläget har börjat röra sig uppåt.

Börsutvecklingen har nu börjat bli betydligt mer volatilt än vi varit vana vid de senaste månaderna. Det vore också naturligt om denna utveckling fortsätter den närmaste tiden med ganska tvära kast både uppåt och nedåt.

Säsongsmässigt sett så brukar också oktober månad kunna bjuda på ett sådant börsbeteende. Historiskt sett har vi också många börskraschliknande perioder just i oktober månad. Men samtidigt är det ganska vanligt att oktober månad, trots stora kursfall, till slut faktiskt slutar på plus. Det återstår dock att se om detta också kommer att gälla för årets oktoberutveckling.

Denna vecka börjar också börsbolagens delårsrapporter för tredje kvartalet att strömma in. Dessa kommer bli mycket viktiga för den framtida börsutvecklingen.

Kommer börsföretagen kunna leva ut till analytikernas förväntningar eller inte? Extra intressant blir det också att höra vad företagen kan säga om konjunkturläget, om det börjat komma några större kostnadsökningar i deras verksamheter och om företagen vågar sig på att investera i ökad produktionskapacitet det närmaste året.

I veckodiagrammet ser vi att OMXS30 fick säljsignaler när indexet under en relativt hög börsaktivitet förra veckan både gick under det viktiga stödområdet vid ca 1590-1593 samt sin 40-veckors medeltalskurva som låg strax under denna nivå.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har redan tidigare givit ifrån sig en säljindikation i veckodiagrammet och vilket nu förstärker signalvärdet i förra veckans säljsignaler i själva indexdiagrammet.

Skulle OMXS30 finna kraft att på nytt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1590-1593, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, erhålls köpsignaler i veckodiagrammet. Innan något liknande har skett ser emellertid det långsiktiga läget för OMXS30 ytterst tveksamt ut.

I det betydligt längre tidsperspektivet ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation mellan långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1450-1480 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720. Här ligger indexet och samlar kraft inför en större rörelse.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick nya kortsiktiga säljsignaler att läggas till de indexet fick veckan dessförinnan.

Analys OMXS30

Säljsignalerna kom när indexet gick under stödnivåerna vid ca 1630-1635, ca 1610, ca 1590-1593, ca 1560 samt indexets 200-dagars medeltalkurva som i skrivande stund ligger vid ca 1587. Även i dagsdiagrammet har stochasticindikatorn tidigare fått en säljindikation och nedgångarna har också skett under en ökande handelsaktivitet. Detta förstärker signalvärdet i indexdiagrammets säljsignaler.

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 även går under stödnivåerna vid ca 1512-1515 och ca 1482-1488.

Men de indexformationer som bildats i dagsdiagrammet mellan ca 1610 och ca 1680 och som OMXS30 alltså brutit ut på nedsidan indikerar dock en nedgångspotential till ”endast” ca 1540. Det vill säga ungefär till de nivåer som OMXS30 förra veckan gick ned till som lägst. Dessutom har stochasticindikatorn redan hunnit komma ned till låga och översålda nivåer.

Så är man positivt lagd kan man se det som att nu kanske säljsignaler redan hunnit värka ut i och med förra veckans snabba nedgång. Är man lite mer försiktig så vill man nog avvakta tills man får en bekräftande reversalsignal eller någon annan typ köpsignal innan man vågar agera på detta.

En sådan kortsiktigt intressant köpsignal skulle vara om OMXS30 kunde etablera sig över motståndsområdet vid ca 1560-1565. I så fall siktar vi sedan på ett viktigt test av motståndsområdet vid ca 1587-1593. Extra intressanta skulle eventuella köpsignaler bli om det under uppgångsdagarna kunde erhållas en högre börsomsättning än den som var under förra veckans nedgångsdagar.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att den tidigare så nedåtriktade trenden ytterligare förstärktes förra veckan och att OMXS30 även här fick ett antal nya säljsignaler.

Skulle indexet börja rekylera uppåt får indexet här kortsiktiga köpsignaler redan om motståndsnivåerna vid ca 1545, ca 1555 och ca 1570 bryts.

Analys OMXS30

Agerar man kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga positionerad för nedgång så länge som den kortsiktiga nedåtriktade trenden håller i sig och motståndet vid ca 1545 inte brutits. Flytta sedan också ned denna stop loss allt efter som indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motståndet vid ca 1545 brytas kan man förslagsvis agera för uppgång. Lite extra intressant är detta då OMXS30 redan hunnit gå ned till ca 1540-området som var nedgångpotentialen enligt de säljsignaler som tidigare erhållits.

Men bara för att en nedgångspotential infriats så innebär det inte det att en köpsignal erhållits. Så det är alltså bäst att först vänta in någon typ konfirmation på att marknaden vänt upp innan man agerar. Stopp loss då förslagsvis strax under 1535 eller strax under den punkt som indexet bottnat ut på. Flytta sedan upp denna stopp loss allt efter som indexet rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sina placeringar så har nu läget på nytt börjat se betydligt mer tveksamt ut. OMXS30 har fått säljsignaler under en ökande handelsaktivitet och även etablerat sig under de viktiga 40-veckor och 200-dagars medeltalskurvorna.

Använde man sig av en stopp loss för sina innehav om 1590-1593-nivån skulle brytas så har man nu rimligen sålt av dessa. Nu kan man avvakta läget och se om OMXS30 får kraft att etablera sig över dessa nivåer igen. Eller om indexet ska gå ned och testa av stödnivåerna i området kring ca 1450-1515.

En aggressiv strategi är att köpa vid eventuella nedgångar som går ned till dessa nivåer. Men då rekommenderar vi en stopp loss om stödnivån vid ca 1450 skulle brytas. För då ser läget ganska bekymmersamt ut.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto