Home > OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 har visat på kortsiktig styrka men ligger nu strax under starka motståndsnivåer…”

OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 har visat på kortsiktig styrka men ligger nu strax under starka motståndsnivåer…”

OMXS30 visade förra veckan på förnyad styrka, stimulerad främst ifrån de positiva tongångarna ifrån USA-Kina förhandlingarna, och fick då kortsiktigt intressanta köpsignaler när motståndsnivån vid ca 1604-1606 passerades.

Nu startar dock rapportperioden och då får vi se om börsen har kraft att driva OMXS30 även över motståndsnivåerna vid ca 1657-1659, ca 1670 och ca 1700 så att nya köpsignaler kan erhållas. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1604, ca 1573 och ca 1551 brytas får indexet istället säljsignaler.

Sett i ett längre tidsperspektiv så ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation och då blir motståndsnivån vid ca 1720 respektive stödområdena vid ca 1378-1500 betydligt viktigare att bevaka.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en starkt stigande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1653,28 vilket innebar en uppgång på 3,7 procent. Hittills i år har indexet därmed gått upp med 17,4 procent. Med hänsyn till återlagda utdelningar ligger utveckling på 21,4 procent. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år stigit med 14,1 procent och det tyska storbolagsindexet DAX30 som gått upp med 18,5 procent.

Förra veckan var det stort fokus på handelskonflikten och förhandlingarna mellan USA och Kina. Det började i moll med att USA svartlistade åtta kinesiska övervakningsbolag. Mot slutet av veckan gick det dock mer och mer över i dur då hoppet ökade om en mer positiv utveckling som sedan också mynnade ut i ett muntligt partiellt handelsavtal länderna emellan. Denna överenskommelse ska dock fortsätta att behandlas för att förhoppningsvis mynna ut i ett skriftligt avtal om tre till fem veckor.

Även på Brexitfronten hördes det mer positiva tongångar under veckan. Där verkar det vara en ökad sannolikhet för att nå ett brexitavtal mellan Storbritannien och EU, vilket givetvis också bidrog till att förbättra det internationella börsklimatet.

Särskilt verkstads- och andra konjunkturkänsliga aktier stärktes därför under förra veckan. Trots att vårt svenska Konjunkturinstitut, KI, då slog fast att den svenska ekonomin kommit in i en avmattningsfas och högkonjunkturen nu är över, även om ”lågkonjunkturen ännu inte är här”.

Denna vecka kommer dock fokus flyttas över på börsbolagens kvartalsrapporter som snart börjar strömma in i drivor. För våra svenska OMXS30-bolag startar rapportflödet på torsdag med Ericsson, Tele2 och Telia. På fredag får vi sedan rapporter ifrån Assa Abloy, Getinge, Investor, Sandvik och Volvo.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 fortsätter att se stark ut även om indexet i ett flerårigt tidsperspektiv fortfarande bara ligger kvar i en stor konsolideringsformation med stödnivåer kring ca 1378-1500 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720. Men inom denna konsolidering har indexet fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymsambanden ser också övervägande positiva ut.

Analys OMXS30

OMXS30 får nya långsiktigt intressanta köpsignaler i veckodiagrammet om indexet under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1670 och ca 1700. Men extra intressant vore det givetvis om även den viktiga 1720-nivån kunde passeras.

Stochasticindikatorn på veckobasis är dock uppe på höga och överköpta nivåer. Så börsen kan de närmaste veckorna komma att vara extra känslig för ett eventuellt negativt nyhetsflöde. Det är dock ingen säljsignal i sig självt att stochastic är överköpt. Det kan nämligen OMXS30 fortsätta att vara under lång tid om indexet kommit in i en stark trend.

OMXS30 har en stödnivå vid ca 1573, men det är först om även stödnivåerna vid ca 1545-1551 och ca 1476-1494 bryts som indexet får lite tydligare säljsignaler i veckodiagrammet.

I ett något kortare tidsperspektiv ser vi i dagsdiagrammet att OMXS30 förra veckan fick en köpsignal när motståndsområdet vid ca 1604-1606 bröts.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 även orka att etablera sig över motstånden vid ca 1657-1659, ca 1670 och ca 1700 får indexet nya köpsignaler i dagsdiagrammet. Skulle däremot stöden vid ca 1604, ca 1573 och ca 1551 brytas får indexet här istället säljsignaler.

Stochasticindikatorn har i dagsdiagrammet tidigare fått en köpindikation när indikatorn bröt upp ifrån låga och översålda nivåer. Därmed bekräftades då den köpsignal OMXS30 fick i själva indexdiagrammet. Förnärvarande ligger emellertid stochastic i dagsdiagrammet på relativt neutrala nivåer.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 fått ett antal köpsignaler under förra veckan och att den kortsiktiga trenden lutar starkt uppåt. Nu börjar dock OMXS30 närma sig de starka motståndnivåerna vid ca 1659 och ca 1670. Kan indexet gå över dess erhålls nya köpsignaler även här. Skulle dock OMXS30 inte orka hålla sig inom sin uppåtriktade trend får indexet i timdiagrammet kortsiktiga säljsignaler redan om stöden vid ca 1644, ca 1638 och ca 1625-1627 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som den brant uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet håller. Eller alternativt så länge som stöden vid ca 1644 eller ca 1638 inte brutits. Allt efter var och ens egen syn på lämpligt risktagande. Flytta dock successivt upp den valda stopp lossen allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stöden vid ca 1644 och ca 1638 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt då förslagsvis till en början en stopp loss strax över 1647 som sedan successivt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga aktörer ser läget för placeringar för uppgång relativt bra ut. OMXS30 ligger i och för sig fortfarande kvar inom den stora konsolideringsformationen med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720. Så har man ett flerårigt tidsperspektiv i sina investeringar kanske man vill avvakta eventuella nedgångar till de lägre nivåerna inom detta intervall innan man investerar för uppgång.

Men har man en något kortsiktigare placeringshorisont så kan agera på att indexet i veckodiagrammet fått flera köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och även visat upp ett positivt handelsvolymmönster.

Om möjligt så använder man sig då särskilt av eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsaktivitet till att öka på sina positioner för uppgång på. Förslagsvis sätter man då också en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1545-1551.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.