Home > OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 visar svaghet inför rapportperioden”

OMXS30 Analys v.42 ”OMXS30 visar svaghet inför rapportperioden”

OMXS30 ligger långsiktigt i en svagt uppåtriktad trend. Men kortsiktigt visar indexet på svaghet inför rapportperioden. Dessutom indikerar handelsvolymmönstret fortfarande på ett svagt köptryck. OMXS30 fick förra veckan en kortsiktig säljsignal då indexet gick under stödnivåer vid ca 1445-1448. OMXS30 har nu intressanta stödnivåer vid ca 1422, ca 1400-1408. Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 orkar etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1448 och ca 1468.

 

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en något vikande tendens. Under veckan gick vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ned med 0,3 procent till 1446,0. Hittills i år ligger därmed indexet på -0,1 procent. Tar man dock hänsyn till utdelningar ifrån de i indexet ingående aktierna ligger utvecklingen på +4,0 procent.

Under förra veckan smög rapportperioden ingång med en rapportbesvikelse för amerikanska Alcoa och ett antal vinstvarningar på hemmaplan. För OMXS30-aktien Ericsson blev det en snarast chockartad börsreaktion då aktien under stor handel föll över 21 procent.

Ericsson-aktien har inte längre så stor indexvikt, särskilt jämfört med den under sin senaste storhetstid kring millenniumskiftet. Men kursfallet bidrog emellertid i alla fall till att OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet drog sig nedåt under mitten av veckan.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I samband med detta fick OMXS30 också säljsignaler då indexet gick under stödnivåerna vid ca 1448 och ca 1445. Dessa säljsignaler är främst av kortsiktigt intresse. För det är först om OMXS30 etablerar sig under stödnivåerna vid ca 1400 och ca 1387 som de uppåtriktade trenderna börja utmanas på allvar. Sedan finns dessutom strax därunder 200-dagars medeltalskurvan som ger stöd vid ca 1371.

Analys OMXS30

Nu finns det också kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1422 och ca 1408 att bevaka. Den kortsiktiga trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är också fortfarande uppåtgående. Även den långa trenden, lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är numera uppåtriktad.

 

Analys OMXS30

Så denna kortsiktiga säljsignal passar främst in i mönstret med omväxlande kortsiktiga köp- respektive säljsignaler indexet erhållit sedan i slutet av sommaren. Medan den mer långsiktiga trenden hackar sig så sakta uppåt.

Volatiliteten, det vill säga storleken på indexrörelserna, är också hittills på relativt låg nivå. Det är klart positivt, för det brukar innebära frånvaro från större nedgångar. Men man får se upp om volatiliten helt plötsligt börjar öka. Det skulle vara en varning för att börsklimatet snabbt skulle kunna bli mer negativt. I så fall får man ta eventuella säljsignaler på större allvar. Särskilt om de skulle erhållas under en fortsatt ökande handelsaktivitet.

Så länge som detta inte har skett och så länge som OMXS30 håller sig över stödområdet kring ca 1400 ser vi dock nedgångar främst som potentiella köptillfällen. Vänta i så fall bara på att indexet blir översålt och att någon form av bekräftelse erhållits på att indexet har bottnat ut.

Stochastic-indikatorn fick förra veckan en säljindikation då den gick ner ifrån ett tidigare överköpt läge. Kommer den under veckan ned till översålda nivåer och sedan börjar vända upp kan det erhållas intressanta köplägen.

I det lite längre perspektivet har OMXS30 också fått ett antal viktiga köpsignaler. Till exempel är mönstret med fallande toppar och bottnar och även den nedåtriktade trendlinjen i veckodiagrammet nedan brutna.

Analys OMXS30

Säsongmässigt är börsen nu inne i en traditionellt väldigt besvärlig period. Men i och med att OMXS30 än så länge befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva samt att volatiliten fortfarande är låg så talar statistiken för att den uppåtriktade trenden har goda möjligheteter att bestå.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Handlar man framförallt med kortsiktiga strategier så har man nu ett intressant tradingintervall mellan ca 1422 och ca 1448 att agera i. Köp vid stödet och sälj vid motståndet. Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1448 kan man istället sikta på ett test av motståndet vid ca 1468.

Skulle däremot stödet vid ca 1422 brytas kan man agera för nedgång och då sikta på stödnivåerna vid ca 1400-1408.

Viktigt emellertid att hela tiden använda tajta stoppar. Gärna strax utanför de ovan nämnda stöd- respektive motståndsnivåerna. För indexrörelserna i det korta perspektivet är slagiga både uppåt och nedåt. Även om den underliggande trenden för närvarande är svagt uppåtriktad.

För långsiktiga placeringar ser läget relativt bra ut. OMXS30 har erhållit ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler och även etablerat sig över sin stigande 200-dagars medeltalskurva.

Men handelsvolymmönstret på indexet är än så länge inte särskilt positivt. Vilket är en svaghetssignal. Det indikerar nämligen att det underliggande köptrycket på börsen inte är så starkt. Därför vill vi rekommendera en viss försiktighet med agerandet.

Köp framförallt på nedåtriktade rekyler, var observant på trenderna och sätt helst en stopp om OMXS30 återigen skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto