Home > OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Ska även det starka motståndsområdet vid ca 1700-1720 passeras?…”

OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Ska även det starka motståndsområdet vid ca 1700-1720 passeras?…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler och var också uppe och testade av den psykologiskt viktiga 1700-nivån. Den kortsiktiga trenden är uppåtriktad, indexet ligger tydligt över sina viktiga 20 och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymssambanden är positiva.

Den positiva bilden kompliceras dock av att indexet är överköpt och nu också ligger strax under det långsiktigt viktiga och starka motståndsområdet vid ca 1700-1720.

Skulle OMXS30 under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndet vid ca 1720 får indexet emellertid en långsiktigt sett mycket intressant och stark köpsignal. För då bryter indexet också ut ur en över 4 år gammal konsolideringsformation.

Men skulle däremot OMXS30 tappa kraft och gå under stödnivåerna vid ca 1657-1659 och ca 1637 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en klart stigande tendens. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1697,91 efter en uppgång på 2,7 procent. Årets uppgång har därmed avancerat till 20,5 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger årets utveckling på goda 24,7 procent. Uppgångarna för världsindexet Dow Jones Global Index samt det tyska storbolagsindexet DAX30 har under samma period 15,2 respektive 19,6 procent.

På det geopolitiska området började förra veckan med en ökad osäkerhet kring den muntliga överenskommelsen mellan USA och Kina. Den som tidigare lyfts fram som en stor framgång av Trumpadministrationen. För det verkar som att kineserna vill ha ytterligare förhandlingar kring detaljer innan ett Fas 1-handelsavtal kan undertecknas av Kinas president Xi Jinping.

Resten av veckan var det dock en betydligt mer positiv påverkan på börsklimatet ifrån det politiskt hållet. Detta då det gjordes tydliga framsteg gällande förhandlingarna kring Storbritanniens EU-utträde. Men fortsättning följer som bekant kring denna följetong…

På makrofronten kom det emellertid något svagare data ifrån USA främst beträffande dess industriproduktion och ifrån Kina, vars BNP växte på i och för sig höga 6,0 procent på årsbasis. Men det var den svagaste tillväxten där sedan i början av 1990-talet.

I USA har bolagsrapporterna hittills mest överraskat åt det positiva hållet. I viss kontrast alltså till all dyster makrostatistik och den allmänt pessimistiska grundsyn som råder kring de globala tillväxtmöjligheterna.

Bland de svenska OMXS30-bolagen kom det under veckan rapporter som fick positiva kursreaktioner ifrån Assa Abloy, Ericsson, Getinge, Investor, Sandvik, Tele2 och Volvo. Däremot fick Telia en negativ rapportreaktion. Trots att vinsten och marginalerna var bättre än väntat. Där blev dock besvikelser kring inställda aktieåterköpsprogram och prognosen för kassaflödet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt övervägande positiv ut då indexet de senaste månaderna fått flera köpsignaler i veckodiagrammet, handelsvolymssambanden är positiva och då indexet även etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Sett i ett betydligt längre och flerårigt tidsperspektiv ligger emellertid OMXS30 fortfarande bara kvar i ett stort konsolideringsområde med stödområden vid ca 1378-1500 och motståndsnivåer kring ca 1700-1720. Men sett i ett något kortsiktigare tidsperspektiv än så har börsen alltså visat upp ett antal styrketecken.

Analys OMXS30

OMXS30 får i veckodiagrammet nya köpsignaler om även motstånden vid ca 1700 och ca 1720 kan passeras.

Dessutom, skulle OMXS30 under en fortsatt relativt hög börsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över 1720, som är all time high ifrån den 27 april 2015, bryter indexet också ut ur den över 4 år gamla konsolideringsformationen och får då en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal.

Skulle däremot OMXS30 bryta under stödnivåerna vid ca 1573, ca 1545-1551, ca 1476-1494 får indexet istället säljsignaler i veckodiagrammet. Men trots att stochastic är på överköpta nivåer och att vi fortfarande är kvar i den volatila månaden oktober, ser indexet så starkt ut att det för närvarande inte är det sannolikaste scenariot att dessa stödnivåer ska testas i närtid.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1657-1659 och ca 1670 bröts. Handelsaktiviteten var också hög under uppgångsdagarna vilket är ett tydligt styrketecken. Däremot så orkade indexet inte riktigt att bryta över den psykologiskt viktiga 1700-nivån. Som högst förra veckan var nämligen OMXS30 uppe på 1699,32. Men kan indexet i ett senare läge etablera sig över 1700 får indexet här en ny stark köpsignal.

 

Analys OMXS30

Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1657-1659 samt indexet 20-dagars medeltalskurva och den stigande trendlinjen i dagsdiagrammet, som båda i skrivande stund ligger vid ca 1637, brytas får indexet istället kortsiktiga säljsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått flera köpsignaler och att trenden här fortsätter att luta brant uppåt. En ny kortsiktig köpsignal erhålls även här om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1700. Skulle däremot den uppåtriktade trendlinjen och stödnivåerna vid ca 1681 och ca 1670-1674 passeras får indexet istället kortsiktiga säljsignaler i timdiagrammet.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som den brant uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet eller alternativt så länge som stöden vid ca 1681 eller 1670 håller. Allt efter var och ens egna riskpreferenser.

Flytta dock successivt upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle dock stödnivåerna vid ca 1681 eller ca 1670 brytas kan man istället handla för nedgång. Placera då förslagsvis en stopp loss strax över ca 1684 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För långsiktiga investeringar för uppgång ser läget fortsatt relativt intressant ut. I och för sig så ligger OMXS30 fortfarande bara kvar inom en stor konsolideringsformation, med stödområden kring ca 1378-1500 och motstånd vid ca 1700-1720.

Så har man ett flerårigt tidsperspektiv i sitt agerande kanske man först vill avvakta eventuella nedgångar till de lägre nivåerna inom detta intervall innan man köper. Alternativt att OMXS30 på ett tydligt sätt etablerar sig över motståndet vid 1720.

Men har man en något kortsiktigare placeringshorisont än så kan man handla på att OMXS30 fått flera starka köpsignaler i veckodiagrammet, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och att indexet även visar upp ett positivt handelsvolymmönster.

Om möjligt så använder man sig dock helst av eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att investera för uppgång på. Förslagsvis använder man sig då också av en stopp loss om OMXS30 mot förmodan skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1545-1551.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto