Home > OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motståndet vid ca 1656-1660 passerades. Trenderna är uppåtriktade och nästa viktiga motståndsområde ligger vid ca 1700-1720. Uppgången har också börjat ske under en ökande handelsaktivitet vilket är positivt. Börsen är dock överköpt och andra halvan av oktober är säsongsmässigt sett ofta utmanande. Skulle börsen därför trots allt inte orka hålla sig kvar i sin uppåtriktade trend får OMXS30 kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1656 och ca 1649 bryts. Men det är först om OMXS30 skulle gå under stöden vid ca 1634 och ca 1600 under en relativt hög börsaktivitet som riktigt starka säljsignaler skulle erhållas.

Stockholmsbörsen fick förra veckan en rejäl skjuts uppåt stimulerad av starka börsrapporter. Storbolagsindexet OMXS30 stängde veckan på 1667,51 efter en uppgång på 1,5 procent. Hittills i år har därmed OMXS30 gått upp med +9,9 procent. Inklusive avskilda utdelningar är utvecklingen +13,4 procent.

Efter några veckors avvaktande och oregelbunden handel inför rapportperioden kunde börsen äntligen börja bocka av bolagsrapporterna. Bland OMXS30-bolagen fick Atlas Copco, Ericsson, Tele2 och Volvo positiva rapportreaktioner. Däremot fick Assa Abloy, Getinge, Handelsbanken, Investor och Telia i huvudsak negativa kursreaktioner efter sina rapporter.

Volvos rapport var urstark, medan Atlas Copcos resultat var som förväntat. Men det var framförallt den kraftigt stigande orderingång som överraskade positivt gällande Atlas Copco. För Ericsson var det kassaflödet i från rörelsen som var bättre än väntat. Ericssons vd Börje Ekholm såg därmed inget behov av en nyemission vilket aktiemarknaden tidigare befarat.

För Assa Abloy var det främst situationen i Kina som oroade. Handelsbanken gick ned trots att rörelseresultatet och räntenettot var bättre än förväntat.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Internationellt var också börshumöret i huvudsak positivt. De så viktiga USA-börserna fick extra fart efter att senaten godkänt en budgetresolution som underlättar för president Donald Trump att få igenom sina skattereformer. Dessa potentiella skattereformer bedöms kunna stimulera konjunkturen och är en mycket viktig faktor bakom den amerikanska börsuppgången sedan Trump blev vald till president.

Blir de av är det troligen bra för börsläget. Trots att de delvis redan borde vara intecknade. Blir de inte av riskerar USA-börserna att åka på rejäla bakslag. Det skulle troligen påverka hela det internationella börsläget negativt, och därmed också den svenska börsen.

För OMXS30 blev inledningen på rapportperioden alltså en lyckad period. Indexet fick nya starka köpsignaler när motståndsområdet vid ca 1656-1660 passerades under en relativt hög handelsaktivitet. Börsomsättningen var dock inte högre än den som var under sommarens nedgångsdagar, men ändå på en betydligt högre nivå än den under de senaste månaderna.

Helst skulle omsättningen ha varit lite högre under fredagens uppgångsdag. Analysläget hade varit enklare då. Men ny möjlighet till det finns ju under den kommande rapportveckan.
Analys OMXS30
I och med den senaste köpsignalen siktar vi nu på nya uppgångar upp till 1700-1720 området. En ny långsiktigt intressant köpsignal skulle erhållas om OMXS30 skulle orka etablera sig över sitt all time high på 1720 under en relativt hög handelsaktivitet.

Lite varnande är det dock att stochastic-indikatorn i veckodiagrammet är uppe på höga och överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt. Men en indikation att vi har spänt den berömda gummisnodden ganska långt. Dessutom är slutet av oktober en säsongmässigt sett mycket besvärlig period på börsen. År 1977, 1987, 1997 och 2007 blev det stora nedgångar under denna period. Förhoppningsvis bryts detta mönster år 2017.

I dagsdiagrammet ser vi också de senaste veckornas köpsignaler i OMXS30. Den senaste köpsignalen kom här när motståndet vid ca 1656 passerades. Tidigare har handelsaktiviteten varit jämförelsevis låg under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna. Nu har det alltså börjat se bättre ut.

Analys OMXS30

Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktade.

50-dagars medeltalskurvan börjar också närma sig 200-dagarskurvan underifrån. Kan den i ett senare läge också etablera sig över 200-dagarskurvan erhålls en så kallad Golden Cross köpsignal. Den tar då ut den tidigare erhållna Death Cross signalen indexet fick i början på september.

Det är dramatiska namn på dessa signaler. Men man kan dock mest se det som en bekräftelse på att trenderna vänt uppåt eller nedåt. Och att i så fall börja lita lite mer på andra eventuella köp- respektive säljsignaler som erhålls i diagrammen.

Vad vi dock nu inte vill se är att OMXS30 börjar bryta ned under olika stödnivåer under en stigande handelsaktivitet. Vi har stödnivåer att bevaka redan vid ca 1656 och ca 1660. Men särskilt om stödet vid ca 1634 bryts under högre börsomsättning än den som var förra fredagen, den var på drygt 22 miljarder, blir läget kritiskt.

OMXS30 får då en stark säljsignal samtidigt som det aktiva placerarkollektivet ser ut att i huvudsak tagit positioner för uppgång. Överhänget av potentiella säljare kan då bli stort. Viktiga stödnivåer att bevaka finns sedan vid ca 1600, ca 1560 och ca 1518.

Eventuella säljsignaler som erhålls under relativt låga handelsvolymer, med börsomsättningar på typ högst 15 miljarder, har dock ett lågt signalvärde. Nedgångspotentialen efter sådana är ofta tämligen begränsade.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fick kortsiktiga köpsignaler redan när motstånden vid ca 1644 och ca 1649 bröts. Viktigt stöd finns nu i detta kortsiktiga perspektiv vid ca 1656. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om detta stöd och de vid ca 1649 och ca 1634 bryts.

Analys OMXS30

Agerar främst kortsiktigt kan man nu ligga för uppgång så länge som stödet vid ca 1656 håller. Sikta på uppgångar till först och främst 1690-1700 området. I andra hand till ca 1720. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1656. Flytta också upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle OMXS30 få säljsignaler genom att gå under stöden vid ca 1656, ca 1649 och ca 1634, särskilt om handelsaktiviteten då stiger, kan man istället agera för nedgång. Sätt då förslagsvis en stopp strax över närmaste liggande motståndsnivå. Flytta sedan ner stopp lossen allt efter som positionen visar vinst.

För långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi viss försiktighet. Trenderna pekar uppåt och OMXS30 har fått köpsignaler där äntligen handelsvolymmönstret börjat bli lite mer positivt. Börsen är dock överköpt och säsongsmässigt är andra halvan av oktober ofta utmanande. Sätt därför gärna ut tajta stopp losser även för de mer långsiktiga innehaven. Var särskilt vaksam på om börsen börjar gå ned under en ökande handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto