Home > OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 snart inne i bättre börssäsong”

OMXS30 Analys v.43 ”OMXS30 snart inne i bättre börssäsong”

OMXS30 befinner sig i en svagt uppåtriktad trend med successivt stigande bottnar och toppar men där de kortsiktiga köp- och säljsignalerna hela tiden avlöser varandra. Handelsvolymsambanden är tyvärr ännu inte positiva men snart kommer börsen in i en säsongsmässigt starkare period. Då ökar möjligheten för att den uppåtriktade trenden ska få bättre fart. OMXS30 får nya köpsignaler om det etablerar sig över motståndsområdet vid ca 1468-1472. Vi siktar då på uppgångar till i första hand ca 1500. Säljsignaler erhålls istället om indexet bryter stöden vid ca 1448, ca 1422 och ca 1400.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,3 procent och stängde veckan på 1464,85. Indexet ligger i år därmed på +1,2 procent och på +5,3 procent inklusive utdelningar.

Rapportperioden är i full gång med ömsom vin och ömsom vatten. Bland OMXS30-aktierna så vart det framförallt Atlas Copcos starka ordersiffror som fick Stockholmsbörsen på bättre humör. Men även Tele2 överraskade positivt och bankerna ser stabila ut. Däremot så blev det negativa kursreaktioner efter rapporterna ifrån Assa Abloy, Ericsson och Volvo.

OMXS30 fick under veckan kortsiktiga köpsignaler då motståndet vid ca 1448 bröts. Indexet försökte sedan etablera sig över motståndet vid ca 1468 men det misslyckades. I alla fall vid det första försöket.

Analys OMXS30

OMXS30 ligger sedan augusti i en svagt uppåtgående sicksackande trendrörelse där indexet omväxlande får kortsiktiga köp- och säljsignaler. Men indexet rör sig sakta uppåt. De senaste 12 veckorna har OMXS30 dragit sig uppåt med ca 0,5 procent per vecka.

För att vara under den säsongmässigt så besvärliga och svaga börsperioden september-oktober så är detta dock ganska bra. September är nämligen en klassisk nedgångsmånad. Och oktober brukar kännetecknas av volatila kursrörelser där ofta långa nedgångstrender bottnar ut under stor dramatik. Men i år har OMXS30 under relativt låg volatilitet hållit sig stabilt över sin 200-dagars medeltalkurva.

Denna långsiktiga medeltalskurva har i oktober dessutom börjat luta uppåt, vilket gör att vi börjat definiera den långa trenden som uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, pekar uppåt.

Nu ska det bli intressant hur OMXS30 kommer att utvecklas under de närmaste sex månaderna. För perioden november till maj brukar vara ett klart bättre halvår för börsen än perioden maj till oktober.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Det enda som stör bilden är att handelsvolymsambanden ännu inte är positiva. Under nedgångsdagarna är nämligen börsomsättning fortfarande ofta minst lika stor som den under uppgångsdagarna. Det är en indikation på att det underliggande långsiktigt inriktade köptrycket för aktier inte är särskilt stort. Vilket i sin tur gör att den långsiktiga stabiliteten i den uppåtgående trenden blir betydligt mer osäker än annars.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga och överköpta nivåer. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Styrkan i trenden kan man dock kanske än så länge diskutera. Så när OMXS30 är överköpt får man nog vara beredd på att indexet lätt kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 göra en nedåtriktad rörelse så finns det stödnivåer redan vid ca 1448. Bryter indexet detta stöd erhålls en kortsiktig säljsignal och siktar vi på nedgångar som kan komma att testa stödnivåerna vid ca 1437, ca 1422, ca 1410 och kanske även den vi ca 1400.

Analys OMXS30

Det är emellertid först om stödnivåerna vid ca 1400 bryts, särskilt om detta skulle ske med en relativt hög handelsaktivet på minst 20 miljarder per dag, som en mer långsiktigt viktig säljsignal skulle erhållas. Dessutom har OMXS30 sedan stödnivåer vid 1387 och vid området för 200-dagars medeltalskurvan vid ca 1373.

Nedgångar som sker ned till dessa stödområden med en låg handelsaktivitet ser vi också främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren. Vänta då bara på någon typ av reversal- eller annan köpsignal innan man agerar för uppgång.

Om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1468 och ca 1472 erhålls nya köpsignaler. Då ser det ut som att den uppåtgående trenden ska fortsätta uppåt och med tiden föra upp OMXS30 till först och främst området kring ca 1500. Och sedan till motståndsområdet kring ca 1540-1550.

Vi får också se om indexet då kommer att fortsätta med sitt nuvarande rörelsemönster två steg framåt och ett steg bakåt. Eller kanske bra rapporter och positiva konjunktursignaler kommer att stimulera köpintresset så att indexet sätter lite mer fart uppåt? Det vore kanske inte så överraskande i så fall då börsens säsongsmönster också snart blir betydligt mer positivt.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För kortsiktigt inriktade placerare så kan man agera på de kortsiktiga köp- och säljsignaler som hela tiden skapas i denna marknadsfas där vi hackvis letar oss uppåt. Så länge som stödet vid ca 1400 håller kan man dock vara lite mer aggressiv med positionerna för uppgång än de man eventuellt tar för nedgång. För den långa trenden är uppåtriktad. Men vid motståndsområdet ca 1468-1472 kan man agera för nedgång så fort som någon typ av toppningssignal erhållits.

Ha dock en stopp om OMXS30 skulle etablera sig över 1472 för då erhålls en ny köpsignal. Agerar man på den köpsignalen så sikta på uppgångar till först och främst ca 1500. Stopp förslagsvis om indexet stänger under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktigt inriktade placerare ser investeringsläget relativt bra ut. OMXS30 har fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler, trenderna pekar uppåt och indexet har etablerat sig över sin 200-dagars medeltalskurva. Dessutom kommer börsen snart in i en säsongsmässigt stark period.

En osäkerhetsfaktor är dock att handelsvolymmönstret ännu inte är positivt. Var därför extra vaksam på om OMXS30 skulle bryta sina uppåtriktade trender under en ökande handelsaktivitet. Sätt också gärna en stopp om OMXS30 skulle etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto