Home > OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 har fått en ny säljsignal men ligger nu också i ett starkt stödområde…”

OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 har fått en ny säljsignal men ligger nu också i ett starkt stödområde…”

OMXS30 har tidigare fått ett antal säljsignaler och fick förra veckan ytterligare en när stödet vid ca 1511-1512 bröts. Indexet ligger kortsiktigt sett i en tydligt nedåtriktad trend. En ny säljsignal erhålls om indexet går under stödet vid ca 1473. Samtidigt är dock börsen rejält översåld. Så en uppåtriktad rekyl kan komma snabbt och bli relativt kraftfullt. Särskilt med tanke på den höga volatilitet börsen visat upp den senaste tiden. Så skulle OMXS30 gå över motstånden vid ca 1500 och ca 1511-1512 får indexet kortsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. I ett betydligt längre tidsperspektiv ligger dock OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde vid ca 1440-1510 och motståndsnivåer vid ca 1680-1720 och samlar kraft inför en större rörelse.  

Stockholmsbörsen hade förra veckan en sjunkande utveckling under en fortsatt hög handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 föll med -3,0 procent och avslutade veckan på 1485,27. I år har därmed indexet hittills gått ned med -5,8 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets nedgång på -2,2 procent.

Förra veckans börsutveckling präglades av fortsatt internationell börturbulens drivet av konjunkturpessimism, algoritmisk aktiehandel och oroliga börsaktörer. Som vanligt vid sådana förhållanden är det inte alltid de långsiktigt rationella besluten som styr börsrörelserna utan det är mer känslor och masspsykologi som dominerar beteendena.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Så länge den höga volatiliteten består så får man nog också vara beredd på lite allt möjligt. Till exempel kan sådana här börsfaser ofta sluta med en panikartad ”sell off” där i princip alla som kan tänkas sälja säljer sina aktier. Värt att observera är också att den tyska börsen gått under viktiga stödnivåer som indikerar att den börsen skulle kunna ha en hel del kvar att göra på nedsidan.

Samtidigt brukar många sådana här stora börsnedgångar bottna ut just i oktober under ofta ganska dramatiska former. Ser man det på det sättet gäller det alltså bara att hålla ut några enstaka börsdagar till…

Oron startade i USA och nu när de amerikanska börsbolagen lagt sina rapporter kan de också återigen börja återköpa sin egna aktier. Det var sådana återköp som stabiliserade börsläget när USA-börserna föll så kraftigt i februari. Nedgången slutade nämligen och vändes istället till en uppgång i samband med att börsbolagen då i en rekordartad omfattning köpte tillbaka sina egna aktier.

Men börsbolagen får inte köpa tillbaka sina egna aktier veckorna innan de avger sin delårsrapport. Så dessa stabiliserande köp har inte varit möjliga under de senaste veckornas nedgång. Men nu kommer de bli det allt efter som att bolag efter bolag kommit med sin delårsrapport.

I Sverige har vi också sett en hel del insiderköp den senaste veckan. Men här blir de mer av en signaleffekt att insiders tycker att det är köpläge. Aktieköpen blir oftast inte av den omfattningen att de i sig självt kan stabilisera börsläget.

Under förra veckan fortsatt också börsbolagens intensiva rapportflod med många viktiga rapporter.  Bland OMXS30-bolagen fick Alfa Laval, Autoliv, SEB, Securitas och Swedbank ett positivt bemötande på börsen efter sina respektive rapporter. Däremot blev det för ABB, Boliden, Electrolux, Handelsbanken, Nordea, SKF, SSAB och Swedish Match en mer negativ rapportreaktion. Värst blev det för Boliden som förra veckan gick ned med hela -16,9 procent.

Förra veckan lämnade också Riksbanken som väntat sin styrränta oförändrad på -0,50 procent och signalerade också för en höjning med 25 punkter i december eller i februari.

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt ytterst tveksam och osäker ut. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock indexet, trots den senaste tidens börsdramatik, fortfarande kvar i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde kring ca 1440-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Här ligger indexet och slår fram och tillbaka och ser mest ut att samla kraft inför en större rörelse.

Analys OMXS30

Inom detta stora konsolideringsområde har OMXS30 de senaste veckorna fått säljsignaler när stöden vid ca 1590-1593 och ca 1511-1512 bröts.

Ny säljsignaler erhålls här om även stödet vid ca 1482-1488 skulle brytas på ett mer tydligt sätt. Men allvarligast skulle det alltså vara om även stödet vid ca 1440 inte skulle hålla.

Skulle och andra sidan OMXS30 orka etablera sig över motståndet vid ca 1512 och sedan även sin 40-veckors medeltalskurva och motståndet vid ca 1590-1593 erhålls istället köpsignaler i veckodiagrammet.

OMXS30 får dock långsiktigt sett lite extra intressanta köpsignaler först om indexet under en ökande handelsaktivitet skulle kunna etablera sig över motståndsområdet vid ca 1680-1720. Vilket i dagsläget ser väldigt avlägset ut. Men börsklimatet kan som bekant ändras snabbt.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 tidigare fått ett antal säljsignaler och att det förra veckan fick en ny säljsignal när stödet vid ca 1511-1512 bröts. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, har också varit nedåtgående sedan i mitten av oktober.

Analys OMXS30

Indexet har varit nere och testat stödnivån vid ca 1482 men lyckades sedan stänga över det. Det senaste candelsticket fick då en lång nedåtriktad svans vilket är ett litet styrketecken. Men etablerar sig OMXS30 under 1473, som var fredagens lägsta indexnivå, erhålls trots det en ny säljsignal.

Skulle däremot indexet etablera sig över motståndsområdena kring ca 1511-1512 och 1560-1565 erhålls köpsignaler. Särskilt om dessa skulle erhållas under en ökande handelsaktivitet blir de extra intressanta.

Stochasticindikatorn är nere på låga och översålda nivåer. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan däremot då öka beredskapen på att OMXS30 lättare kan komma att göra en uppåtriktadrekyl inom den nedåtgående trenden så fort som nyhetsläget eller det internationella börsklimatet blir lite bättre.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 ligger stabilt inne en nedåtriktad trend. Kortsiktiga köpsignaler erhålls dock om indexet skulle få kraft att etablera sig över motstånden vid ca 1488 och ca 1500. Då bryts även den nedåtriktade trenden. Nya köpsignaler erhålls sedan om även motstånden vid ca 1511, ca 1523, ca 1545 och ca 1563 bryts.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under det stödet vid ca 1473 får indexet nya säljsignaler.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 1488 alternativt ca 1500 håller. Allt efter var och ens syn på risk. Flytta dock sedan ned denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motståndet vid ca 1488, och särskilt om det vid ca 1500, bryts kan man istället agera för uppgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax under 1473 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig mot allt högre och högre nivåer.

För mer långsiktiga investerare är läget nu tudelat. För OMXS30 har fått säljsignaler under en relativt hög börsaktivitet och även etablerat sig under sina viktiga 40-veckor och 200-dagars medeltalskurvorna. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är passerad med mycket god marginal.

Men samtidigt har OMXS30 hunnit komma ned till intressanta stödnivåer inom det stora konsolideringsområdet mellan ca 1440-1510 och ca 1680-1720.

Så en aggressiv strategi är att köpa för uppgång nu när indexet går ned till den nedre delen av detta konsolideringsområde. Men använder man sig av denna något riskabla strategi rekommenderar vi i så fall en stopp loss om stödnivån vid ca 1440 skulle brytas. För då börjar nämligen läget se klart bekymmersamt ut.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.