Home > OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Och nu även äntligen över 1720!…”

OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Och nu även äntligen över 1720!…”

OMXS30 fick förra veckan nya starka köpsignaler när motstånden vid ca 1700 och ca 1720 passerades. Uppgångarna har också skett under en relativt hög handelsaktivitet vilket stärker deras signalvärde.

OMXS30 har i och med det nu dessutom brutit sig ur den stora konsolideringsformationen indexet legat i ca 4,5 år. Så att så länge som indexet kan hålla sig över stödområdet vid ca 1700-1720 ser den långsiktiga uppgångspotentialen betydande ut.

Särskilt allvarliga skulle dock eventuella säljsignaler vara, alltså brott av stödområdet vid ca 1700-1720, om nedgångarna i så fall skulle ske under en relativt hög börsaktivitet.

Men eventuella nedgångar som sker under en relativt låg börshandel ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en fortsatt klart stigande utveckling för tredje veckan i rad. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1747,30 vilket innebar ett avancemang på 2,9 procent. Hittills i år har indexet därmed gått upp med 24,0 procent. Med hänsyn till återlagda utdelningar ligger utveckling på hela 28,6 procent. Hittills i år således en alldeles strålande utveckling. Uppgången kan jämföras med den för världsindexet Dow Jones Global Index som i år stigit med 16,5 procent och det tyska storbolagsindexet DAX30 som gått upp med 22,1 procent.

Förra veckans börs dominerades av floden av bolagsrapporter både i Sverige och på det internationella planet. Hittills verkar det generell sett som att rapporterna mottagits mycket väl av börserna. Oron kring konjunkturen och olika handelskonflikter, främst den mellan USA och Kina, och ett eventuellt avtalslöst Brexit har resulterat i en allmän tillväxtpessimism och rejält dämpade förväntningar inför bolagens delårsrapporter. Förväntningar som uppenbarligen varit något överdrivna åt det negativa hållet.

Dessutom har vi givetvis fenomenet TINA, There Is No Alternative. För när centralbankerna börjat stimulera igen med sänkta räntor och genom att öka på sina balansräkningar genom massiva obligationsköp så finns det inte så många vettiga placeringsalternativ till aktiemarknaden för allt överskottskapital som skapats.

Bland det svenska OMXS30-bolagen blev det förra veckan klart positiva kursreaktioner efter delårsrapporterna ifrån ABB, Alfa Laval, AstraZeneca, Atlas Copco, Boliden, Electrolux, Essity och Swedish Match. Gällande Kinnevik och SEB gick aktiekurserna något upp. För Handelsbanken, Nordea, SEB och SSAB blev det dock det svagt negativa rapportreaktioner. Och för Epiroc, Swedbank och SKF blev det tydligt negativa kursrörelser.

I diagrammen fortsätter den långsiktiga bilden för OMXS30 att se allt starkare och starkare ut. Nu har dessutom OMXS30 brutit ut (äntligen!…) ur den stora fleråriga konsolideringsformationen med stödområden kring ca 1378-1500 och motståndsområden kring ca 1700-1720. Detta skedde också under en relativt hög handelsaktivitet. Vilket stärker signalvärdet av denna långsiktigt mycket intressanta köpsignal.

Formationens djup är, alternativt hur man ser det, antingen 322 OMXS30 punkter (1700-1378) eller alternativt 479 punkter (1720-1241). Det finns lite mer offensiva sätt att beräkna detta på, men vi kan börja här. Lägger man dessa 322 eller 479 punkter på utbrottsnivån får man en grov skattning av uppgångspotentialen för OMXS30 på mellan 2022 (dvs 1700+322 = 2022) och 2199 (dvs 1720+479 = 2199).

Detta är dock ingen exakt prognos som med någon typ av lagbundet tvång måste uppnås. Man kan mer se det som en grov indikation på vilken typ av uppgångspotential som verkar rimlig för OMXS30 på något eller kanske några års sikt.

Analys OMXS30

En sådan hypotes att OMXS30 på lite sikt borde kunna leta sig upp till minst ca 2000-2200 blir dock mycket osäker om indexet på nytt skulle gå in i det gamla konsolideringsområdet igen. Det vill säga om OMXS30 skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1700-1720. För då får indexet istället säljsignaler i veckodiagrammet.

Stochastic i veckodiagrammet indikerar att indexet i detta tidsperspektiv är överköpt. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Säsongsmässigt håller vi nu också att komma ut ur den ganska besvärlig oktobermånaden som historiskt sett bjudit på ett antal börskrascher. I och för sig så är oktober faktiskt en månad som brukar sluta på plus. Det är bara det att kurssvängningarna inom denna månad ibland varit extremt hög.

Nu går börsen också snart in i den historiskt sett bästa halvårsperioden. Det finns nämligen många studier på att om man köper en väldiversifierad korg med aktier, eller kanske en indexfond, så får man en väldig överavkastning under november till och med april månad. Särskilt jämfört om man gör samma sak mellan maj och oktober. Detta gäller på de flesta marknader och som ett historiskt medelvärde på tidsperioder på typ 10 till 100 år. Men observera, detta är bara historiska medelvärden. Enskilda år kan detta slå helt fel.

Men några reflektioner vill jag gärna lägga till: Om börsen har varit så stark under en säsongsmässigt sett så dålig börsperiod. Hur bra ska den inte då kunna gå i en säsongsmässigt stark börsperiod?

Och om börsen har gått upp så här mycket när alla verkar ha varit väldigt deppiga om framtidsutsikterna. Hur mycket kan börsen då gå upp om media och allmänheten skulle bli lite mer optimistiska?

I dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått ett antal starka köpsignaler den senaste tiden. Även här är handelsvolymmönstret klart positivt. Både den korta trenden, vilken vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, och den långsiktiga trenden, lutningen på 200-dagarskurvan, pekar uppåt.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1700 och ca 1657-1670 får indexet istället kortsiktigt intressanta säljsignaler.

Särskilt om börsomsättningen under en sådan eventuell nedgång skulle vara på samma eller rent av högre nivåer än under den senaste tidens uppgångsdagar skulle sådana säljsignaler vara viktiga att beakta även för den mer långsiktige investeraren. Däremot betraktar vi nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet främst som potentiella köplägen för den långsiktige placeraren.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått flera köpsignaler och att den kortsiktiga trenden pekar tydligt uppåt. Skulle det brant stigande trendlinjestödet och stödnivåerna vid ca 1737, ca 1713 och ca 1700 brytas får dock indexet kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis agera för uppgång så länge som den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet, alternativt stödet vid ca 1737, håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet går upp.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1737, ca 1713 och ca 1700 kan man istället handla för nedgång. Sätt förslagsvis till en början då en stopp loss strax över 1740 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget för uppgångsinvesteringar fortsatt bra ut. Även om man tidigare avvaktat läget på grund av att OMXS30 legat inom den stora fleråriga konsolideringsformationen så kan man nu ta hänsyn till att indexet under relativt hög handelsaktivitet brutit ut ur denna formation. För OMXS30 fick då en mycket intressant långsiktig köpsignal.

Ligger man inte redan fullinvesterad kan man därför förslagsvis passa på att köpa för uppgång vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsaktivitet.

Förslagsvis använder man sig emellertid av en stopp loss om OMXS30 på ett tydligt sätt och, skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1700-1720. Särskilt om sådana eventuella nedåtrörelser skulle ske under en relativt hög börsaktivitet.

Detta var antagligen den sista OMXS30-analysen jag kommer att göra på Tradingportalen under överskådlig tid. Det återstår att se om det vid ett senare tillfälle är läge för mig att återkomma som skribent på dessa sidor.

Jag vill därför passa på att tacka alla ärade läsare som läst mina analyser genom åren. Det har varit ett stort nöje och ett privilegium för mig att kunna få dela mina tankar med er.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto