Home > OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 i vänteläge inför USA-valet”

OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 i vänteläge inför USA-valet”

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas och avvaktar utvecklingen av det amerikanska presidentvalet. Även om Clinton verkar leda så är osäkerheten stor. Trenderna och säsongsmönstret pekar dock uppåt. Så det finns goda förutsättningarna för en fortsatt uppgång när väl dessa dimmor skingrats. OMXS30 får nya köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1474. Kortsiktiga säljsignaler erhålls istället om stödnivåerna vid ca 1440 och ca 1424 bryts. Långsiktigt är dock stödnivån vid ca 1400 och nivån för 200-dagars medeltalskurvan vid ca 1376 betydligt viktigare.

 

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en oregelbunden till svagt vikande tendens. Under veckan gick vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ned med 0,4 procent till 1459,36. Hittills i år ligger därmed indexet på +0,9 procent. Tar man emellertid hänsyn till utdelningar i de underliggande aktierna ligger utvecklingen på +5,2 procent.

Under veckan har det varit ett intensivt rapportflöde som kastat enskilda aktier upp och ned allt efter utfallet. Generellt sett har dock rapporterna varit något över förväntningarna. Dessutom har de i OMXS30 så indextunga bankaktierna dragit sig uppåt och på så sätt kompenserat för rapportbesvikelser i andra OMXS30-aktier. Som till exempel i ABB, Fingerprint, Nokia och Skanska.

OMXS30 har därför den senaste tiden haft en konsoliderande sidogående till lätt uppåtgående rörelse under en relativt låg volatilitet. Det ser ut som att börsen egentligen vill gå upp men att osäkerheten inför det amerikanska presidentvalet den 8 november gör att de riktigt kapitalstarka aktörerna tvekar. Även om Hillary Clinton ser ut att ha en betryggande ledning vågar inte de institutionella investerarna trycka på köpknappen.

För skandalerna och avslöjandena duggar tätt i denna såpoperaliknande tillställning. Och utfallet av Storbritanniens EU-omröstning blev som bekant en stor överraskning som gick tvärtemot alla opinionsundersökningar och bettingbolags odds. Så därför vågar man inte riktig lita på att den impulsive busen Trump, som lovat riva upp diverse frihandelsavtal, ska förlora presidentvalet.

Det blir då mest mer kortsiktigt inriktade placerare som handlar aktier fram och tillbaka som agerar på börsen. Men för att marknaden ska ta riktig fart måste de som har hand om de stora pengarna in och köpa aktier. Och då gärna med avsikt att behålla dessa på lite längre sikt.

Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, liksom den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid tydligt uppåtriktade. Dessutom har det i candlestick ofta bildats svansar på nedsidan i dagsdiagrammet. Det vill säga indexet har ofta stängt i den övre delen av dagsintervallet. Vilket visar att säljsidan inte varit stark nog att hålla nere indexet vid de dagslägsta nivåerna. Det stärker bilden av att det trots allt finns ett underliggande köptryck på börsen.

Däremot har inte handelsvolymmöntret ännu svängt om till mer positiva samband. Fortfarande så är det ofta så att börsomsättningen är minst lika stor under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna. Detta mönster måste brytas för att den uppåtriktade trenden ska se långsiktigt stabil ut.

Det nuvarande konsolideringsområdet har motstånd vid ca 1474 och stödnivåer vid ca 1440, ca 1422 och ca 1400.

Analys OMXS30

En ny köpsignal erhålls alltså om OMXS30 etablerar sig över 1474. Särskilt intressant skulle en sådan köpsignal vara om den skedde under en relativt hög handelsaktivitet. Helt med en börsomsättning på väl över 20 miljarder under genombrottet. Vi siktar i så fall på uppgångar till först och främst ca 1500 nivån och sedan till området kring ca 1540-1550.

Säsongsmönstret talar också för en sådan rörelse. November till januari och även hela halvåret november till april är nämligen klassiska uppgångsperioder.

Mönstret hittills är dock att köpsignalerna erhålls under mer blygsamma börsvolymer. Det blir sedan en mindre uppgång innan indexet sedan faller tillbaka 2-3 procent och gör en ny botten på en något högre nivå än tidigare. För att sedan på nytt gå upp något över den tidigare toppen med blygsam handelsaktivitet och så vidare.

Det vill säga OMXS30 hackar sig uppåt med två steg framåt och ett steg tillbaka. Vi får se om indexet kan få bättre fart uppåt efter presidentvalet den 8 november.

Skulle OMXS30 istället gå under stödnivåerna vid ca 1440, ca 1422 och ca 1400 så erhålls säljsignaler. Sker detta under en relativt låg handelsaktivitet så ser vi dock detta främst som potentiella köptillfällen för den mer långsiktige investeraren. Vänta bara i så fall på att en reversal- eller någon annan typ av köpsignal först erhållits innan köp görs.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 mot förmodan parkera sig under 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1376, så måste man emellertid börja ompröva sina långsiktiga positioner. Då ökar nämligen risken betydligt för att den långa trenden ska börja vända nedåt.

Stochastic-indikatorn ligger i ett neutralt läge och ger därför inga tydliga ledtrådar om färdriktningen på OMXS30.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handlar man främst med kortsiktiga tidsramar kan man se området på OMXS30 mellan ca 1440 och ca 1474 som ett tradingintervall att handla på. Alltså köp vid stödet och sälj vid motståndet. Stopp loss om indexet bryter utanför dessa nivåer.

Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1474 under en relativt hög handelsaktivitet kan man istället sikta på uppgång till ca 1500.

Skulle däremot ett eventuellt genombrott av 1474 ske under en fortsatt låg börsomsättning kan man snarast vara beredd på att uppgången blir ganska blygsam. Därför kan det i så fall vara intressant att sälja så fort som uppgången börjar tveka.

Agerar man framförallt på lite längre sikt ser investeringsläget relativt bra ut. Trenderna och säsongsmönstret pekar uppåt. OMXS30 har också etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva vilket är bra. Däremot har inte handelsvolymmönstret än så länge inte blivit positivt. Vilket inger osäkerhet kring hur uthållig den uppåtriktade trenden kommer att kunna vara.

Därför kan det vara läge för en viss försiktighet. Köp framförallt på nedåtriktade rekyler, var observant på trenderna och sätt en stopp om OMXS30 återigen skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto