Home > OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 vilar i sin uppåtriktade trend…”

OMXS30 Analys v.44 ”OMXS30 vilar i sin uppåtriktade trend…”

OMXS30 har kortsiktigt stannat av i ett viloläge i annars uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över 1671. Sker detta under en fortsatt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på uppgångar till ca 1700-1720. Skulle istället OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1641 och ca 1634 erhålls säljsignaler. Särskilt viktiga skulle dessa säljsignaler bli om de erhölls i samband med en relativt hög börsaktivitet. Intressanta stödnivåer finns sedan kring ca 1600.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling under en relativt hög handelsaktivitet driven av ett stort antal bolagsrapporter. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 sjönk med blygsamma -0,1 procent och avslutade veckan på 1665,02. I år har därmed indexet gått upp med +9,7 procent och +13,5 procent om man även tar hänsyn till avskilda utdelningar.

Rapporterna fortsatte förra veckan att strömma in i ett massivt flöde. För enskilda aktier påverkade det kurserna kraftigt både uppåt och nedåt. Däremot så fick alltså OMXS30 en mer stillsam nettoutveckling.

För OMXS30-bolagen blev det förra veckan positiva rapportreaktioner för ABB, Autoliv, Electrolux, Hexagon, Kinnevik, SCA, Securitas och Swedish Match. Däremot gick Assa Abloy, Boliden, Fingerprint Cards, Handelsbanken, Nordea, SEB, Skanska, SSAB och Swedbank ner efter sina delårsrapporter.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För de indextunga bankerna var det framförallt oro för att utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden ska påverka det framtida kommande vinstläget negativt som drev ner aktiekurserna.

För Alfa Laval och Sandvik blev det först en negativ börsreaktion ifrån något uppspekulerade kurslägen. Men senare under veckan kom aktierna igen och de fick till slut en en stark avslutning på börsveckan. Sandvik noterades till och med för nytt all time high. Det tidigare var ända ifrån juli år 2007.

Både vår svenska Riksbank och det europeiska ECB kom under veckan med besked om oförändrade styrräntor. Kronan och euron försvagades sedan gentemot den amerikanska dollarn. Dollarn slutade veckan på 8,35 vilket innebar en uppgång på hela 20 öre. Och dollaruppgång är bra för de flesta av börsens bolag.

I övrigt kan konstateras att det råder en stor tillväxtoptimism på de finansiella marknaderna. Även om långräntorna inte skenar iväg uppåt så ser man det på råvarupriserna, särskilt basmetallerna, som går kraftigt uppåt. Och på att de flesta av världens börser också stiger rejält. Så länge som denna globala tillväxtoptimism håller i sig är det en starkt positiv faktor för den svenska börsen.

Skulle dock något hända som ändrar på denna globala tillväxtoptimism kan internationella börsklimatet dock snabbt vända om till något betydligt mer negativt. Till exempel om marknaden får för sig att den amerikanske presidentens skattereformer inte kommer att gå igenom. Mycket av tillväxtoptimismen hänger nämligen på det. Men innan något sådant sker kan tillväxtoptimismen driva aktiemarknaden betydligt längre upp än man i förväg tycker borde kunna vara möjligt.

OMXS30 ligger också i det längre perspektivet i en uppåtgående trend. Indexets 40-veckors medeltalskurva pekar till exempel uppåt. I veckodiagrammet nedan ser man också att indexet tidigare fått köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1600 och ca 1660 passerades.

Analys OMXS30

Handelsvolymsambanden på veckobasis är dock fortfarande negativa. Men det finns en tendens att handelsaktiviteten under enskilda uppgångsdagar börjar bli relativt stora. Och det är positivt.

Stochastic-indikatorn på veckobasis är dock högt och visar på att OMXS30 är överköpt i detta längre perspektiv. Det är ingen säljsignal i sig självt. Men det gör att indexet lättare kan komma att göra nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Ny köpsignal i detta längre perspektiv erhålls om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid 1720. Det är indexets gamla toppnivå ifrån år 2015. Säljsignaler erhålls framför allt om stöden vid ca 1600 och ca 1500-1518 skulle brytas.

I det något kortsiktigare tidsperspektivet ser man i dagsdiagrammet att OMXS30 i och för sig ligger i en uppåtgående trend. Men samtidigt att indexet inom denna trend påbörjat en konsolidering.

Ny köpsignal erhålls om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1671. Helst ska detta också ske under en fortsatt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på uppgångar till i första hand ca 1700-1720.

Analys OMXS30

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1641 och ca 1634 får indexet säljsignaler. Sker detta under en jämförelsevis låg börsomsättning behöver nedgången inte bli särskilt stor.

Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet jämfört med den under förra veckans uppgångsdagar, blir säljsignalernas signalvärde emellertid klart starkare. I så fall siktar vi i första hand på en nedgång till de viktiga stödnivåerna kring ca 1600. Men risken ökar då för att även stödnivåerna vid ca 1500-1518 förr eller senare kommer att testas.

Stochastic-indikatorn i dagsdiagrammet har också fått en säljindikation. Det tyder på att kraften i uppgången kortsiktigt har ebbat ut. Vi får nu se om börsen efter lite återhämtning nu kommer att orka bryta upp över 1671 och få köpsignaler. Eller om denna säljindikation också kommer att bekräftas genom en säljsignal i själva OMXS30-diagrammet.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet erhålls en köpsignal i OMXS30 redan om motståndet vid ca 1666 bryts. Sedan är det i och för sig bara en kort bit kvar till nästa motstånd vid 1671.

Analys OMXS30

Man kan där även se att OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1661, ca 1657, ca 1641 och ca 1634 bryts.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan välja att köpa för uppgång om motstånden vid ca 1666 och ca 1671 bryts. Stopp loss då förslagsvis strax under stödet vid ca 1661. Flytta sedan upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle istället OMXS30 få säljsignal under stödet vid ca 1661 kan man i så fall agera för nedgång. Stopp loss förslagsvis strax över motståndet vid ca 1666. Flytta därefter ned stopp lossen allt efter som indexet går ned och positionen då visar mer och mer vinst.

Är man mer långsiktig i sina placeringar kan man följa trenden och därmed agera för uppgång. Vi rekommenderar dock viss försiktighet. Börsen är överköpt och vi är ännu inte riktigt ut ur den säsongsmässigt så svaga börsperioden under andra halvan av oktober.

Använd därför gärna relativt tajta stopp losser även för mer långsiktiga innehav. Och var extra vaksam på om börsen börjar gå ned under en ökande handelsaktivitet. För i så fall kan utvecklingen bli volatil.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto