Home > OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 fångat i valrysaren”

OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 fångat i valrysaren”

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler då oron ökat inför valrysaren i USA. Men indexet är översålt och ligger strax över viktiga stödnivåer vid ca 1400, ca 1387 och ca 1387. De långsiktiga trenderna pekar fortfarande också uppåt och säsongsmässigt har börsen kommit in det starka halvåret november till april. Så kan bara presidentvalet klaras av utan någon större dramatik så finns det goda förutsättningar för nya uppgångar. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1422. Men långsiktigt starka köpsignaler erhålls först om 1474-nivån bryts under en relativt hög handelsaktivitet.  

 

Stockholmsbörsen har under oktober, trots börsbolagens alla delårsrapporter, haft en i stort sett stillastående utveckling. Under oktober gick storbolagsindexet OMXS30 under en relativt låg volatilitet upp med 0,5 procent. Däremot föll indexet den senaste veckan med hela 3,7 procent, och slutade på 1406,1. Årets utveckling ligger därmed på -2,8 procent och på +1,4 procent inklusive utdelningar.

Den senaste rapportperioden innebar både ris och ros för enskilda börsbolag. Den forna börsgiganten Ericsson föll till exempel med 29 procent under oktober. Men OMXS30 höll sig väl uppe framförallt på grund av att de indextunga bankerna utvecklade sig så bra.

Vad som den senaste veckan dragit ner börsen är framförallt det osäkra läget inför presidentvalet i USA den 8 november. Vinner Hillary Clinton så andas nog de flesta placerare ut. Och börsen går troligtvis upp. Om istället den bullrige bråkmakaren, som lovat riva upp ett antal frihandelsavtal, vinner så väntar en osäker period där ingen riktigt vet man ska vänta sig.

Då börsen inte gillar osäkerhet så borde börserna då gå ned. Men och andra sidan så har busen också lovat sänka företagsskatter. Vilket borde vara positivt. Och han kan rimligtvis inte få igenom alla sina tokiga idéer i kongressen och i högsta domstolen.

Dessutom, lite cyniskt och enligt logiken i det gamla börsordspråket ”köp på ryktet, sälj på nyheten”, så kan efter den första chocken kanske börsen ändå gå upp. Och väl ta igen de tidigare nedgångarna.

Reaktionen kan nämligen bli typ: ”Nu vet vi, det som har hänt har hänt och nu tittar vi framåt istället”. Och ”skönt att det är över, nu slipper vi oroa oss över en rysare som ett kommande viktigt presidentval”. Lite som reaktionen efter sommarens Brexit-val.

Den senaste veckan har emellertid OMXS30 fått ett antal kortsiktigt intressanta säljsignaler. De erhölls när indexet gick under stödnivåerna vid ca 1440, ca 1422 och ca 1414.

Analys OMXS30

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, har också vänt nedåt. Säljsignalerna erhölls dock under en relativt låg handelsaktivitet. Vilket gör att det långsiktiga signalvärdet av dessa säljsignaler inte är så stort.

Analys OMXS30

Desto intressantare är nu hur OMXS30 ska bete sig kring de viktiga stödnivåerna vid ca 1400, ca 1387 och kring nivån för 200-dagarsmedeltalskurvan vid ca 1378. Skulle dessa nivåer brytas, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet med börsomsättningar på över 20 miljarder per dag, så blir säljsignalerna betydligt starkare.

Stochastic-indikatorn är emellertid nere på låga nivåer och visar därmed på att OMXS30 är översålt. Detta i kombination med en nedgång under låg handelsaktivitet ned till starka stödnivåer indikerar att indexet lätt skulle kunna göra en studs uppåt.

OMXS30 får också kortsiktiga köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndnivåerna vid ca 1422, ca 1430, ca 1440, ca 1461 och ca 1474. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med en börsomsättning på minst 20 miljarder per dag, erhålls även långsiktigt intressanta köpsignaler.

Särskilt intressant skulle detta vara med hänsyn till säsongsmönstret. November till januari, och även hela halvåret november till april, är nämligen en historiskt sett mycket starka börsperioder.

Eventuella köpsignaler ligger också i linje med den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, som är uppåtriktad. OMXS30 har även tidigare erhållit långsiktiga köpsignaler när det etablerat sig över 200-dagars medeltalskurvan, brutit mönstret med fallande toppar och bottnar och även brutit den nedåtgående trendlinjen i månadsdiagrammet nedan.

Analys OMXS30

Så trots den kortsiktiga svagheten OMXS30 visat upp senaste veckan så är den långsiktiga bilden fortfarande i huvudsak positiv. Men skulle nedgångarna börja ske under en relativt hög handelsvolym eller om OMXS30 skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan blir den långsiktiga bilden betydligt mer osäker.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agera man främst kortsiktigt och då tagit position för nedgång som följd av de erhållna säljsignalerna kan det nu vara läge att överväga ta hem vinst vid stödnivåerna vid ca 1400. Eller i alla fall att flytta ned sina stoppar till ganska tajta nivåer. Förslagsvis kan en stopp för eventuella nedgångspositioner ligga på ca 1414, ca 1422 eller till och med vid ca 1430. Allt efter var och ens riskprofil.

Om OMXS30 etablerar sig under stödnivån vid ca 1400 och erhålls emellertid nya säljsignaler. Då kan man på nytt gå in för nedgång. Men var vaksam. För börsen är översåld och strax över ett antal långsiktigt viktiga stödnivåer.

Skulle OMXS30 få köpsignaler genom att gå över motstånden vid ca 1422 och ca 1430 kan man istället agera för uppgång. Sätt då en tajt stopp, till exempel strax under dagen innans lägsta nivå.

Tänk dock på att presidentvalet den 8 november ökar risken för stora gap dagen efter. Risken ökar därmed dramatiskt om man då tar positioner över natten.

Placerar man främst på långsikt kan den nuvarande nedgången vara intressant att agera köpare på. De långa trenderna pekar uppåt och börsen är inne i det starka börshalvåret.

Att rekommendera är emellertid att först invänta en reversal- eller någon annan typ av köpsignal innan man köper. Sätt gärna också en stopp om OMXS30 på nytt skulle placera sig under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto