Home > OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 har fått köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 har fått köpsignaler ifrån ett översålt läge…”

OMXS30 fick förra veckan köpsignaler ifrån ett översålt läge. Nya köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1560-1565 och ca 1590-1593 skulle brytas. Skulle indexet gå under stödnivåerna vid ca 1545, ca 1523-1525 och ca 1512-1513 erhålls istället kortsiktiga säljsignaler. Lite starkare säljsignaler skulle dock erhållas först om även stöden vid ca 1473 och ca 1440 skulle passeras. Den långsiktiga bilden är dock att OMXS30 fortfarande ligger kvar i en stor konsolideringsformation mellan ett viktigt stödområde kring ca 1440-1510 och ett starkt motståndsområde vid ca 1680-1720 och samlar kraft inför en större rörelse. 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en kraftigt stigande utveckling under en inte riktigt lika hög handelsaktivitet som veckorna innan. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1551,39 vilket innebar att veckans utveckling blev ett avancemang på hela 4,5 procent. Årets nedgång har därmed reducerats till -1,6 procent. Lägger man även tillbaka förfallna utdelningar ligger utvecklingen återigen på plus med 2,1 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Det internationella börsklimatet var under veckan positivt vilket även smittade av sig på den nedkörda Stockholmsbörsen. Ifrån Kina kom uppgifter om att de planerar att halvera skatten vid bilinköp vilket lyfte bilrelaterade aktier värden över. Även kring handelskonflikten mellan USA och Kina hördes det mot slutet av veckan mer positiva tongångar vilket även det höjde stämningen på världsbörserna.

Rapportfloden för OMXS30-bolagen har nu dock börjat ebba ut. Under veckan kom Hexagon med en rapport som lyfte aktien. För Essity blev det emellertid en klart negativ rapportreaktion. Även för dess gamla moderbolag SCA, som kom med en stark rapport och först gick upp på det, blev det till slut en negativ rapportdag.

OMXS30 gick ned 7,5 procent under oktober. Oktober månad har också en historia av att kunna vara väldigt volatil och att kunna ha stora börsnedgångar inom sig. Däremot brukar det ofta ordna upp sig under månaden och inte så sällan sluta på plus trots en viss turbulens dessförinnan.

Inte så denna gång alltså. Men nu kommer vi in en säsongsmässigt betydligt starkare börsperiod.

Halvåret mellan november till april är nämligen en statistiskt sett ett betydligt bättre börshalvår än det mellan maj till oktober. Det finns undersökningar att detta mönster hållit i sig i alla fall 100 år tillbaka. Däremot behöver det inte stämma varje enskilt år. Men agerar man efter det, alltså bara äger aktier under perioden november till och med april, under en period av säg 10 år så bör man kunna slå index med god marginal.

En annan intressant sak är att amerikanska börsbolag nu får börja köpa tillbaka sina egna aktier igen allt eftersom de lagt fram sina respektive rapporter. Veckorna innan rapporttillfället får nämligen inte bolagen köpa tillbaka sina egna aktier.

Dessa aktieåterköp kan ofta vara relativt stora och har vid andra tillfällen kunnat stabilisera ett oroligt börsklimat. Pfizer annonserade till exempel att de under resten av året ska köpa tillbaka aktier för 3 miljarder dollar.

I Sverige har dessutom storägare och insiders varit väldigt aktiva på köpsidan de senaste veckorna i samband med rapportperioden. Även om dessa köp inte är lika stora som de ofta kan bli USA så ger de väldigt intressanta och positiva signaleffekter till andra börsaktörer.

För OMXS30 ser den långa trenden dock fortfarande tveksam och osäker ut. Lutningen på indexets 40-veckors medeltalskurva är svagt nedåt och indexet befinner sig fortfarande en bit under denna kurva. Handelsvolymmönstret är också fortsatt negativt.

I ett långt tidsperspektiv ligger dessutom OMXS30 mest och konsoliderar mellan ett starkt stödområde kring ca 1440-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Ett utbrott ur denna konsolideringsformation blir en långsiktigt sett mycket intressant sälj- eller köpsignal.

Analys OMXS30

Förra veckan fick dock en OMXS30 en köpsignal i veckodiagrammet då indexet lyckades etablera sig över motståndsnivån vid ca 1511-1512. En ny köpsignal erhålls här om även motståndet vid ca 1590-1593 kan passeras.

Det viktiga är nu att stödet vid ca 1473 håller. För bryts det erhålls en ny stark säljsignal. Indexet går då också under oktober månads lägsta nivå.

I och för sig kan indexets nedgång i så fall fångas upp av den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1440. Men det blir då emellertid lite onödigt spännande kanske många börsaktörer kommer att tycka.

Stochastic i veckodiagrammet visar också på att OMXS30 fortfarande är rejält översålt. Detta ökar möjligheten för att indexet ska fortsätta att stabilisera sig efter de stora nedgångarna förra månaden.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan även här fick köpsignaler när motstånden vid ca 1511-1512 passerades. I samband med det erhölls även en köpindikation i stochastic.

Analys OMXS30

Uppgången skedde dock under en klart lägre handelsaktivitet än under de tidigare nedgångarna. Detta minskar det långsiktiga signalvärdet av köpsignalen och ökar också risken för nya nedgångar längre fram.

Just nu ser det emellertid bra ut så länge som OMXS30 kan hålla sig över stödnivån vid ca 1511-1512. För då får indexet istället en säljsignal. Men skulle OMXS30 även etablera sig över den starka motståndsnivån vid ca 1560-1565 erhålls en ny köpsignal. I så fall siktar vi på test av motståndsnivåerna vid ca 1590-1593 och ca 1610 och eventuella nya köpsignaler.

Extra intressanta skulle sådana köpsignaler bli om de erhölls under en relativt hög börsaktivitet, helst med omsättningar på minst ca 22-25 miljarder under uppgångsdagarna.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och här även ligger i en tydligt uppåtriktad trend.

Nya köpsignaler erhålls här om även motstånden vid ca 1552 och ca 1559 passeras. Skulle indexet vika nedåt erhålls istället kortsiktiga säljsignaler om stödet vid ca 1545, trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1535, och stöden vid ca 1523-1525 bryts.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga positionerad för uppgång så länge som stödet vid ca 1545 och den uppåtriktade trenden inte har brutits. Sikta först och främst på ett test av motståndsnivåerna vid ca 1560-1565 och därefter på de vid ca 1590-1593.

Sätt förslagsvis en stopp loss strax under 1545, alternativt strax under den uppåtriktade trendlinjen i timdiagrammet (som i fredags låg vid ca 1535). Flytta sedan upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1545 brytas kan man istället agera för nedgång. Men sätt i så fall förslagsvis en tajt stopp loss strax över 1552. Alternativt väntar man på att även stöden vid ca 1523-1525 bryts innan man tar en position för nedgång. Flytta sedan ned stopp lossen allt eftersom OMXS30 rör sig nedåt.

Är man mer långsiktig i sitt agerande ser läget fortfarande ganska tveksamt ut. OMXS30 ligger inne i en stor konsolideringsformation och befinner sig också under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Dessutom är stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området sedan tidigare passerad med stor marginal.

Har man däremot använt sig av den mer aggressiva strategin, som vi i tidigare analyser tagit upp, att göra långsiktiga köp när OMXS30 är nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1440-1510, har man redan kunnat göra index- och aktieköp på låga nivåer. Så nu kan man för en tid nöja sig med att bevaka stopp lossen strax under stödnivån vid ca 1440.

Alternativt kan man köpa mer om indexet på nytt skulle gå ned till 1440-1510 området. Men det är viktigt att då bevaka stopp lossen strax under 1440.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto