Home > OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 – nya köpsignaler och trenden är uppåtriktad…”

OMXS30 Analys v.45 ”OMXS30 – nya köpsignaler och trenden är uppåtriktad…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motståndet vid ca 1671 passerades. Trenderna pekar uppåt och siktet är inställt på ett test av all time high vid 1720 på OMXS30. Handelsvolymsambanden börjar också bli mer positiva. Stockholmsbörsen är dock överköpt och det positiva börsklimatet är beroende av att skattereformerna går igenom i USA. Så viss vaksamhet på att stödnivåerna vid ca 1634 och ca 1600 håller kan vara befogad. 

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en lägre handelsaktivet än under tidigare veckor. Storbolagsindexet OMXS30 slutade veckan på 1677,65 efter en uppgång på 0,8 procent. Hittills i år har därmed OMXS30 gått upp med +10,6 procent. Inklusive avskilda utdelningar är uppgången +14,3 procent.

Börsaktiviteten var lägre under förra veckan än under de tidigare veckorna dels därför att börsen kommit ut ur rapportperiodens mest intensiva fas. Men också på grund av skolornas höstlov och den förkortade handelsdagen under fredagen.

Bland OMXS30-bolagen kom Lundin Petroleum, SCA och SKF med rapporter som mottogs positivt av börsen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

På det internationella planet gav amerikanska centralbanken Federal Reserve som förväntat besked om en oförändrad styrränta. President Donald Trump nominerade också till slut den nuvarande Fed-guvernören Jerome Powell som efterträdare till Janet Yellen.

Yellens mandatperiod som chef för centralbanken löper ut i februari 2018. Powell har varit storfavorit till posten och valet av honom förväntas av bedömare att inte leda till några större förändringar i den kommande penningpolitiken.

Republikanerna lade också fram sina planer på en amerikansk skattereform med minskade skatter för företag och medelinkomsttagare. Bland annat föreslås att bolagsskatten minskas från 35 till 20 procent. Det ska också bli enklare och mindre kostsamt för amerikanska företag att ta hem vinster utomlands vilket borde vara positivt för den amerikanska dollarn. Och en stark dollar är bra för de flesta av OMXS30-bolagen.

Börsuppgången i USA det senaste året har till stor del drivits på förväntan av dessa kommande konjunkturstimulerande skattereformer. Och den amerikanska börsuppgången har i sin tur stimulerat andra världsbörsers uppgång. Däribland så klart den svenska börsen. Därför är det mycket viktigt för ett fortsatt positivt börsklimatet, både i USA och i Sverige, att dessa skattereformer går igenom.

Än så länge ser det dock bra ut för börsen. I veckodiagrammet för OMXS30 nedan ser vi att indexet ligger i en uppåtriktad trend. OMXS30 ligger också över 40-veckors medeltalskurvan, som dessutom är stigande, och har den senaste tiden fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler.

Köpsignalerna kom när OMXS30 lyckades etablera sig över de tidigare motståndsnivåerna vid ca 1600 och ca 1660.

Handelsvolymsambanden i veckodiagrammet är dock inte så positiva och stochasticindikatorn visar att OMXS30 är överköpt. Detta är inga starka säljsignaler i sig självt. Man kan mest se de som varningstecken. Dessutom så har handelsvolymsambanden i dagsdiagrammet börjat visa upp ett mer positivt mönster.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 i ett senare läge få säljsignaler så förstärks emellertid signalvärdet av dessa i och med de tidigare erhållna varningssignalerna.

För att få lite tydligare säljsignaler i veckodiagrammet behöver dock OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1600 och ca 1500-1518.

Fast nu ser det snarast ut som att indexet ska fortsätta att gå uppåt och testa motståndsområdet vid all time high ifrån år 2015 vid 1720. Nya långsiktigt intressanta köpsignaler skulle sedan erhållas om OMXS30 kunde etablera sig över motståndet vid ca 1720.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 sedan i början av september även mer kortsiktigt ligger i en uppåtriktad trend. Senast fick OMXS30 köpsignaler när det gick över motståndet vid ca 1671.

Analys OMXS30

Vi ser också att de gröna volymstaplarna, som visar börsomsättningen under uppgångsdagarna, den senaste månaden oftast varit klart högre än under nedgångsdagarna, de röda staplarna. Det är en positiv signal som indikerar att de mer långsiktiga köparna börjat bli nettoköpare. Det vore väldigt bra för det långsiktiga börsscenariot om detta mer positiva handelsvolymmönster består. Och helst också att det stärks.

50-dagars medeltalskurvan, den blåa kurvan i dagsdiagrammet, har också på nytt gått över 200-dagars medeltalskurvan, den röda kurvan. OMXS30 fick då en så kallad Golden Cross köpsignal. Den tog då ut den tidigare erhållna Death Cross signalen indexet fick i början på september.

Trots dessa signalers färgstarka namn kan man mest se de som en bekräftelse på att de medellånga trenderna vänt uppåt eller nedåt. Och mot bakgrund av den senaste positiva medeltalssignalen kan man då börja lita lite mer på eventuella köpsignaler än eventuella säljsignaler som erhålls på andra sätt i diagrammen.

Även i dagsdiagrammet visar stochasticindikatorn på att är OMXS30 överköpt. Men det kan indexet fortsätta att var en längre tid om det kommit in i en stark trend. En annan varningssignal är dock att det finns en tendens att stochastic inte når upp till nya högre toppnivåer trots att själva OMXS30 går upp på nya allt högre och högre nivåer. Det indikerar att kraften i uppgången kan hålla på att ebba ut.

Men så länge som den uppåtriktade trenden håller i sig så ser OMXS30-diagrammet klart positivt ut. Vi siktar därför på fortsatta uppångar till först och främst ca 1700-1720.

Skulle dock OMXS30 bryta trenden och gå under stödnivåerna vid ca 1656 och ca 1634 blir läget betydligt osäkrare. Särskilt om dessa säljsignaler skulle erhållas i samband med relativt stora börsomsättningar på kanske 20-25 miljarder per dag. I så fall blir den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1600 mycket intressant att bevaka.

I det kortsiktiga timdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 även här ligger i en uppåtriktad rörelse. Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1681. Säljsignaler fås istället om stödet vid ca 1665 bryts.

Analys OMXS30

Agerar man främst med kortsiktiga tidshorisonter kan man se området mellan stödet 1665 och motståndet vid ca 1681 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet, sälj strax under motståndet. Mycket viktigt då med en stopp loss om OMXS30 bryter ut ur intervallet.

Skulle OMXS30 gå över motståndet vid ca 1681 kan man också välja att agera för uppgång. Sikta först och främst på området kring ca 1700-1720. Stopp loss förslagsvis strax under 1680.

Om istället OMXS30 får en säljsignal genom att gå under stödet vid ca 1665 kan man agera för nedgång. Gör detta då dock gärna med något mindre handelsstorlekar än vanligt. För huvudtrenden pekar än så länge uppåt. Sikta på nedgångar till stödområdena kring ca 1634-1642. Stopp loss förslagsvis strax över ca 1668.

Flytta sedan i båda fallen stopp lossen i vinstriktningen, uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att följa med den uppåtriktade trenden och då alltså agera för uppgång. Detta inte minst på grund av att handelsvolymmönstren börjar bli mer och mer positiva. Viss försiktig tillråds dock. Börsen är överköpt och beroende av att det positiva börsklimatet i USA håller i sig.

Var därför gärna vaksam på om börstrenden skulle börja vända nedåt under en ökande handelsaktivitet. Man kan till exempel använda sig av en stopp loss om stödet på OMXS30 vid ca 1600 skulle brytas under en relativt hög börsomsättning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto