Home > OMXS30 Analys v.46 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler, men den långa trenden är fortsatt uppåtriktad…”

OMXS30 Analys v.46 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler, men den långa trenden är fortsatt uppåtriktad…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler ifrån ett överköpt läge. Indexet får nya kortsiktigt intressanta säljsignaler om även stödet vid ca 1634 skulle brytas. På längre sikt sett är dock stödnivån vid ca 1600 betydligt viktigare. Den långa trenden är också fortfarande uppåtriktad. Så i det längre perspektivet ser det fortfarande övervägande positivt ut så länge som stödet vid ca 1600 håller. Nya köpsignaler erhålls framförallt om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1682 under en ökande handelsaktivitet. I så fall siktar vi sedan på uppgångar till ca 1700-1720.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under relativt låg handelsaktivitet ifrån ett överköptläge. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 föll hela 2,6 procent och stängde veckan på 1634,68. Årets uppgång reducerades därmed till +7,7 procent och till +11,4 procent om man även inkluderar avskilda utdelningar.

Den svenska börsen följde mönstret ifrån de flesta övriga börser i Europa med ganska rejäla vinsthemtagningsrekyler ifrån tidigare överköpta lägen. Oron började med rykten om att den amerikanske presidenten Donald Trumps skattereformer riskerade bli justerade och även förskjutna till nästa år. Vi har i tidigare analyser tagit upp just förväntningarna om dessa skattereformer som mycket viktiga för den internationella tillväxtoptimismen och börshumöret.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Detta bekräftades sedan också senare under förra veckan då republikanerna i senaten presenterade ett skatteförslag som skiljde sig från förslaget från samma parti i representanthuset. Bland annat skjuts då sänkningen av bolagsskatten upp till år 2019 i senatsförslaget.

Intressant att notera är då också att börsnedgångarna blivit större i Europa än i USA på dessa uppgifter. Det kan vara en effekt av att de amerikanska placerarna som en ryggmärgsreflex först och främst säljer av bland sina internationella placeringar om de blir oroliga över något. Som till exempel konjunkturläget eller inhemska skattereformer.

I Sverige råkade våra framför allt våra konjunkturkänsliga verkstadsbolag ut för lite större vinsthemtagningar. Bland OMXS30-bolagen föll Getinge dock lite extra mycket efter besvikelse kring bolagets nya målsättningar och Ericsson som gjorde placerarna besvikna efter sin kapitalmarknadsdag.

Börsnedgångarna har emellertid inte stört den långsiktiga bilden för OMXS30 särskilt mycket. I veckodiagrammet ser vi att den långa trenden för indexet fortfarande pekar uppåt. OMXS30 har kvar sitt mönster med successivt stigande toppar och bottnar och ligger över sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom är stigande.

Analys OMXS30

Trots att förra veckans nedgång inte skedde under särskilt hög handelsaktivitet är dock handelsvolymsambandet i veckodiagrammet inte särskilt positivt. Det är lite störande i det längre perspektivet. I dagsdiagrammet har dock handelsvolymsambandet ett betydligt mer positivt mönster. Ett annat orosmoment är att stochasticindikatorn visar att OMXS30 i detta längre perspektivet fortfarande är överköpt.

Men så länge som OMXS30 håller sig över det viktiga stödområdet kring ca 1600 ser den långsiktiga bilden för OMXS30 positiv ut. Nya köpsignaler i veckodiagrammet erhålls om OMXS30 kan etablera sig över sin gamla toppnivå ifrån år 2015 på 1720.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 fick kortsiktiga säljsignaler när den uppåtgående trendlinjen bröts vid ca 1665 och när sedan även stödnivån vid ca 1656 passerades.

Analys OMXS30

Nedgångarna skedde emellertid alltså under en relativt låg handelsaktivitet och OMXS30 befinner sig nu också vid en intressant stödnivå vid ca 1634. Bryts även detta stöd erhålls nya säljsignaler. Vi siktar i så fall på ett test av den mycket viktiga stödnivån vid ca 1600. Där ligger också indexets 200-dagars medeltalskurva vilket är ett viktigt beslutsområde för många placerare. Denna stödnivå vid ca 1600 ”borde” därför hålla. Annars får OMXS30 lite väl starka säljsignaler. Nästa långsiktigt viktiga stödnivå ligger sedan först vid ca 1518.

Skulle OMXS30 studsa upp ifrån stödnivån vid ca 1634 finns det motståndsnivåer vid ca 1656, ca 1670 men framförallt vid årshögstanivån på ca 1682. Kan OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1682, gärna under en ökande handelsaktivitet, erhålls intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till ca 1700-1720-området.

I timdiagrammet erhölls tydliga säljsignaler när stödet, som vi skrev om i förra veckans OMXS30 analys, vid ca 1665 bröts.

Analys OMXS30

Nya säljsignaler erhålls även här om stödet vid ca 1634 bryts. Men en kortsiktigt intressant köpsignal erhålls redan om OMXS30 kan etablera sig över ett motstånd vid ca 1643. Nästa viktiga motståndsnivå i timdiagrammet finns sedan vid ca 1665-1666.

Kortsiktigt inriktade placerare som agerat för nedgång kan här vid stödnivån vid ca 1634 förslagvis ta hem vinsten eller i alla fall flytta ner sin stopp loss till strax över 1643. Etablerar sig indexet under 1634 kan man på nytt agera för nedgång. Sikta då på stödområdet kring ca 1600. Men sätt gärna en tajt stopp för OMXS30 börjar snart bli översålt i det korta perspektivet.

Om OMXS30 får en köpsignal genom att bryta över motståndet vid ca 1643 kan man istället agera för uppgång. Sikta på först och främst motståndsområdet vid ca 1665. Stop loss förslagsvis om OMXS30 går under stödet vid ca 1634.

Är man långsiktig kan man följa med i den mer långsiktiga trenden och därmed agera för uppgång. Vi rekommenderar dock viss försiktighet. Börsen är överköpt och handelsvolymsambanden är inte entydigt positiva.

Köp gärna på nedgångsfaser som sker under en sjunkande handelsaktivitet. Som till exempel vid den senaste veckans nedgång. Men bevaka stödnivån vid ca 1600. Man kan förslagsvis ha en stopp loss om OMXS30 etablerar sig under denna viktiga stödnivå under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto