Home > OMXS30 Analys v.46 ”OMXS30 laddar för nya uppgångar?…”

OMXS30 Analys v.46 ”OMXS30 laddar för nya uppgångar?…”

OMXS30 har tidigare fått köpsignaler ifrån ett kraftigt översålt läge och efter att ha varit nere vid starka stödområden. Nya köpsignaler ifrån intressanta bottenformationer erhålls om indexet under ökande handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1550, ca 1560-1565 och ca 1590-1593. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1512-1513 och ca 1473 brytas erhålls istället säljsignaler. I ett betydligt längre tidsperspektiv ligger dock OMXS30 kvar i en stor konsolideringsformation så länge som de viktiga stödområdena vid ca 1440-1510 och motståndsområdet vid ca 1680-1720 håller.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under en relativt låg börshandel. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med -1,3 procent och avslutade veckan på 1530,51. Årets utveckling ligger därmed på -2,9 procent men tar man även hänsyn till förfallna utdelningar ligger den på +0,8 procent.

Under veckan blev det på den internationella fronten en viss lättnadsreaktion när det amerikanska mellanårsvalet inte gav några större överraskningar. Statistiken talar nu också för en i huvudsak positiv börsutveckling i USA fram till nästa presidentval. För så har det varit i så gott som alla motsvarande perioder historiskt sett.

Torsdagens räntebesked ifrån amerikanska Federal Reserves möte gav dock en viss negativ börseffekt. För det tolkades som att centralbanken nu kommer att fortsätta sin räntehöjningsplan utan att ta hänsyn till den senaste månadens börsnedgång.

I Sverige kom några eftersläntrare bland OMXS30-bolagen med sina bolagsrapporter. Skanska fick en neutral rapportreaktion medan däremot Astra Zeneca gick kraftigt upp sin fina rapport.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser dock fortsatt tveksam och osäker ut. För sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger indexet kvar i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde kring ca 1440-1510 och ett viktigt motståndsområde kring ca 1680-1720. Här emellan ligger indexet mest och slår fram och tillbaka och samlar kraft inför en större rörelse.

Skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kunna etablera sig över motstånden vid ca 1680-1720 erhålls en mycket stark köpsignal. Men skulle och andra sidan indexet på ett tydligt sett parkera sig under stödområdet vid ca 1440-1510 erhålls säljsignaler som indikerar en nedgångspotential till ca 1250-1300.

Analys OMXS30

Inom det stora konsolideringsområdet har OMXS30 de senaste veckorna fått en köpsignal när motståndet vid ca 1511-1512 bröts. Nya köpsignaler erhålls här om indexet även kan etablera sig över nivån för sin 40-veckors medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1576, och motståndsnivån vid ca 1590-1593.

Men bryts stöden vid ca 1473 och ca 1440 erhålls istället starka säljsignaler.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet ligger fortfarande kvar vid låga och översålda nivåer. Detta är ingen köpsignal i sig självt men ökar möjligheten för att indexet ska kunna göra uppåtriktade rekyler, även om den längre trenden inte pekar uppåt.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 även här tidigare fått en köpsignal när motståndet vid ca 1512-1513 bröts. Indexet ligger här också i något som liknar en upp- och nedvänd huvudskuldraformation som är en klassisk bottenformation.

En köpsignal erhålls ur denna formation om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablerar sig över ca 1550. Uppgångspotentialen enligt denna formation, om köpsignalen erhålls, pekar upp till ca 1630.

På vägen dit finns det dock viktiga motståndsnivåer för OMXS30 att bemästra vid ca 1560-1565, ca 1590-1593 samt vid ca 1610.

Skulle och andra sidan stödnivåerna vid ca 1512-1513 och ca 1473 brytas erhålls tydliga säljsignaler.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 efter att tidigare fått ett antal köpsignaler i detta tidsperspektiv nu fastnat i en konsolideringsformation. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1548-1550, ca 1559 och ca 1570 bryts. Men skulle OMXS30 gå under stödnivåerna vid ca 1522-1525 erhålls istället nya säljsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1523-1525 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Särskilt intressant blir det med uppgångspositioner om motståndsnivåerna vid ca 1549, ca 1559 och ca 1570 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet. För i så fall kan uppgångspotentialen vara betydande.

Skulle däremot stöden vid ca 1523-1525 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1530 som sedan flyttas med ned när indexet rör sig nedåt.

Sikta i så fall först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1495-1500 och därefter på den viktiga stödnivån vid ca 1473.

För mer långsiktiga aktörer är läget fortfarande något tveksamt ut för OMXS30. För indexet ligger kvar i sin stora konsolideringsformation och befinner sig också under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan tidigare också passerad med stor marginal.

Nu har dock OMXS30 fått en köpsignal vilket gör att placerare med hög risktolerans kan börja investera lite mer långsiktigt i aktier och indexrelaterade instrument. Viktigt då att använda sig av en stopp loss förslagsvis strax under stödet vid ca 1473 eller under det vid ca 1440.

Vi har tidigare också tagit upp en ännu mer aggressiv strategi som innebär att göra långsiktigt inriktade investeringar när indexet är nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1440-1510. Har man följt den strategin har man redan kunnat göra index- och aktieköp på låga nivåer. I så fall är det nu bara att bevaka stopp loss nivåerna strax under 1473 alternativt strax under ca 1440.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto