Home > OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 närmar sig en mycket viktig stödnivå…”

OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 närmar sig en mycket viktig stödnivå…”

OMXS30 har den senaste tiden fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Indexet har nu närmat sig den viktiga stödnivån vid ca 1600. Så länge som denna stödnivå håller ser dock den mer långsiktiga bilden övervägande positiv ut för OMXS30. För även om de kortsiktiga trenderna pekar nedåt så är den långsiktiga trenden fortfarande envist uppåtriktad. OMXS30 får också intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1637 och ca 1682 passeras under en relativt hög handelsaktivitet.

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en inte alls särskilt hög börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 slutade veckan på 1617,70 efter en nedgång på 1,0 procent. I år har därmed OMXS30 hittills gått upp med +6,6 procent. Inklusive avskilda utdelningar är uppgången +10,4 procent.

Republikanerna i representanthuset i USA röstade genom en rejäl skattereform i torsdags. Börsreaktionen blev emellertid bara svagt positivt på detta. För att den amerikanske presidenten Donald Trumps skattereformprogram ska gå igenom behövs det nämligen också att också senaten beslutar om detsamma.

För det internationella börsklimatet och för den allmänna tillväxtoptimismen bedöms det dock att vara ytterst viktigt att den amerikanske presidenten Donald Trumps skattesänkningsprogram verkligen går igenom. Det senaste årets börsuppgångar, men även prisuppgångar på basmetaller och annat, kan till stor del förklarats med de positiva förväntningarna på vad denna skattereform skulle kunna göra för det internationella konjunkturläget.

Så även om det kanske borde kunna vara kvar en viss uppsida på börsen om de amerikanska skattereformerna går igenom, så är det nog framförallt en risk på nedsidan om de skjuts upp på obestämd tid, blir mindre omfattande eller inte alls går igenom.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I Sverige var det annars relativt lugnt på börsfronten förra veckan. Bland OMXS30-bolagen frånskildes HM ifrån sin utdelning, men hade inte bara på grund av det en negativ utveckling. Sänkta rekommendationer och riktkurser ifrån analytiker, negativ marknadsstatistik ifrån Tyskland bidrog också till nedgången.

De indextunga bankaktierna fortsatte också att pressas ned av oro för inbromsningen på den svenska bostadsmarknaden. Morgan Stanley uppmärksammar till exempel att de svenska bankernas har en stor andel fastighetsrelaterad utlåning i sina balansräkningar, ”vilket ger anledning till försiktighet mot sektorn”.

Hittills är det nog mest marginalpress och minskade tillväxtmöjligheter som stör analytikernas bedömningar kring banksektorn. För historiskt sett har de svenska bankerna, även kring krisåren 1992-1994, haft ytterst begränsade kreditförluster på svenska bostadslån. Förlusterna har istället kommit på lån till kommersiella fastigheter.

Men de svenska bankerna finansierar sig till stor del med relativt kortsiktiga utlandslån för att sedan låna ut på mer långsikt till sina svenska kunder. Så skulle utlänningarna, rätt eller fel, få för sig att den svenska fastighetssektorn generellt sett är väldigt riskabel kan bankerna få stora problem med sin refinansiering. Men till det läget är vi dock tack och lov ganska långt ifrån just nu. En räddare i vit rustning kommer då antagligen också vara vår svenska Riksbank som troligtvis på nytt kommer att kunna ställa upp med en massiv utlåning till banksektorn.

Det långsiktiga läget för OMXS30 i den tekniska analysen har den senaste veckan inte förändrats så mycket. OMXS30 har tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler. Indexet ligger också kvar i en långsiktig uppåtriktad trend och dess toppar och bottnar ligger än så länge på allt högre och högre nivåer. OMXS30 befinner sig också fortfarande över sin 40-veckor medeltalskurva som dessutom är uppåtriktad.

Analys OMXS30

Handelsvolymsambanden är dock inte entydigt positiva i veckodiagrammet. De ser bättre ut i dagsdiagrammet. Veckostochastic som fortfarande ligger kvar på överköpta nivåer börjar nu också vända nedåt. Här verkar snarast en säljindikation vara på gång.

I veckodiagrammet får OMXS30 säljsignaler om stöden vid ca 1600 och ca 1500-1518 bryts. Nya köpsignaler i detta tidsperspektiv erhålls framför allt om indexet kan etablera sig över sitt gamla all time high vid 1720.

I dagsdiagrammet ser vi dock att OMXS30 den senaste tiden fått ett antal kortsiktiga säljsignaler. Den senaste kom förra veckan när stödet vid ca 1634 bröts. Nya säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1612 och ca 1600 bryts. Särskilt stödet vid ca 1600 är här viktigt. Dels är det en långsiktigt viktig nivå och dels ligger också den viktiga 200-dagars medeltalskurvan vid ca 1603.

Analys OMXS30

Stochastic i dagsdiagrammet, som givetvis svänger snabbare än det i veckodiagrammet, är dock nere på låga och översålda nivåer, vilket gör att det förnärvarande borde vara svårare för OMXS30 att etablera sig under en stå stark stödnivå som den vid ca 1600. Snarare borde OMXS30 ifrån detta översålda läge ha ganska lätt att studsa upp och göra en lite kraftigare uppåtriktad rörelse.

En indikation på det vore om OMXS30 kunde etablera sig över motståndet vid ca 1637. Då får nämligen indexet en kortsiktig köpsignal. Motståndsnivåer finns sedan vid bland annat ca 1656 och ca 1682.

Även i timdiagrammet erhålls en köpsignal om motståndet vid ca 1637 bryts. Och en säljsignal om OMXS30 går under stödet vid 1612.

Analys OMXS30

Agerar man främst med kortsiktiga tidsperspektiv kan man betrakta området mellan stödet vid ca 1612 och motståndet vid ca 1637 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet, sälj strax under motståndet. Viktigt då att sätta en stopp loss om OMXS30 bryter ut ur intervallet.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1637 kan man agera för uppgång. Sikta först och främst på området kring ca 1656. I andra hand på ca 1682. Stopp loss förslagsvis strax under 1632.

Om istället OMXS30 får en säljsignal genom att gå under stödet vid ca 1612 kan istället välja att handla för nedgång. Gör detta då dock gärna med något mindre handelsstorlekar än vanligt. För OMXS30 är översålt och den långa trenden pekar uppåt. Sikta på nedgångar till först och främst stödområdena kring ca 1600-1603. I andra hand till ca 1580-1590. Stopp loss förslagsvis strax över ca 1618.

Flytta sedan i båda fallen stopp lossen i vinstens riktning, uppåt respektive nedåt, allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi att följa med den uppåtriktade trenden och då följaktligen agera för uppgång. Särskilt på nedåtriktade rekyler ned till i närheten av starka stödnivåer kan vara intressanta att köpa på. Som till exempel nu när OMXS30 närmar sig den starka stödnivån vid ca 1600.

Viss försiktig kan emellertid vara bra att iakttaga. Börsen är i det långa perspektivet fortfarande överköpt och det positiva internationella börsklimatet är beroende av att hoppet finns kvar om stora skattereformer i USA. Förslagsvis kan man därför använda sig av en stopp loss om stödet på OMXS30 vid ca 1600 skulle brytas under en relativt hög börsomsättning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto