Home > OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 samlar kraft inför nya uppgångar”

OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 samlar kraft inför nya uppgångar”

OMXS30 ligger kortsiktigt i ett konsolideringsområde med stöd vid ca 1440 och motstånd vid ca 1479. Indexet har dock tidigare fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, de långa trenderna pekar uppåt, och både säsongs- och handelsvolymmönstren är positiva. Så mycket tyder på att detta är en kraftsamlingsfas inför nya, och eventuellt lite större, uppgångar. OMXS30 får nya köpsignaler om motståndet vid ca 1479 bryts. En viktig säljsignal skulle erhållas om indexet mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1392.

 

Stockholmsbörsen har i efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet fortsatt att avancera uppåt. Storbolagsindexet OMXS30 har under den senaste veckan gått upp 1,7 procent till 1476,47. Årets utveckling ligger därmed på +2,1 procent och på +6,5 procent inklusive utdelningar.

Den senaste tiden efter det överraskande resultatet i USA-valet har kännetecknats av stigande långräntor, basmetallpriser och börser. Börsuppgångarna har också skett under en stigande handelsaktivitet och långräntorna har stigit rejält. Det ser alltså ut som det börjat ett större flöde ifrån obligationer till aktier.

Detta är mycket viktigt. Placerarna börjar förbereda sig för en bättre konjunktur och en högre inflationstakt. Fortsätter denna trend så är det potentiellt enorma mängder kapital som ska flyttas ifrån obligationsmarknaden till börserna världen över. Ett sådant tåg vill man antagligen inte stå i vägen för. Snarare är det troligen bäst då att hänga på och rida på de trender som dessa kapitalströmmar kan skapa.

Stockholmsbörsen ser också ut som om det ligger och laddar för lite större uppgångar. OMXS30 har sedan i somras fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Analys OMXS30

OMXS30 har också börjat skapa ett mönster med successivt högre bottnar och högre toppar och även etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva. Och sist men inte minst, handelsvolymmönstret är numera betydligt mer positivt än tidigare.

Vill du lära dig teknisk analys? Passa på! Gå kursen ”Bättre Affärer med Teknisk Analys”. Gbg 26/11. 

Allt detta gör att OMXS30 ser ut att ha mycket bra förutsättningar för att de närmaste månaderna kunna avancera en hel del. Perioden november till april är också statistiskt sett ett mycket stark halvår på börsen.

Kortsiktigt så ligger dock OMXS30 fortfarande en konsolideringsfas mellan ett stödområde kring ca 1440 och ett motståndsområde vid ca 1479. Vi får nu se vilket väg indexet väljer att gå i närtid.

Analys OMXS30

Orkar OMXS30 inte bryta upp kortsiktigt utan vänder ned så erhålls lite tydligare säljsignaler om indexet går under stöden vid ca 1460, ca 1440 och ca 1422. Erhålls sådana säljsignaler under en relativt låg handelsaktivitet ser vi emellertid dessa nedgångar främst som potentiella köptillfällen för långsiktigt inriktade placerare.

Skulle dock stödet vid ca 1392 mot förmodan brytas, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsaktivitet med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag, blir säljsignalerna betydligt allvarligare. OMXS30 har i och för sig stöd av sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1384, och en stödnivå vid ca 1347. Men detta skulle skapa oroande frågetecken över styrkan i den uppåtriktade trenden.

Även kortsiktigt ser emellertid möjligheterna goda ut för ett utbrott uppåt. Den korta trenden för OMXS30, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, pekar uppåt, indexet har tidigare fått starka köpsignaler och många av de i indexet ingående aktierna ser också bra ut.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1479 erhålls en köpsignal. Extra stark blir köpsignalen om genombrottet sker med en relativt hög dagsbörsomsättning på en bit över 20 miljarder. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst ca 1500. Och i andra hand till ca 1540-1550.

Stochastic-indikatorn har dock kommit upp på överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Det kortsiktiga säsongmönstret är också positivt till i slutet av november och början av december. Skulle börsen följa säsongmönstret exakt, vilket antagligen är att begära lite för mycket, så nås en tillfällig topp kring Luciadagen den 13 december. Sedan följer en nedåtriktad rekyl som når en botten strax innan julhelgen.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agera man främst kortsiktigt kan man, liksom vi skrev i förra veckans OMXS30-analys, se området mellan ca 1440 och ca 1479 som ett tradingintervall. Agerar man inom det köper man då vid stödet ca 1440 och säljer vid motståndet ca 1479. Viktigt då med en stopp loss om indexet bryter utanför dessa nivåer. Skulle OMXS30 gå under 1440 kan man sedan sikta på en nedgång till stödet vid ca 1422.

Och skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1479 under en relativt hög handelsaktivitet får indexet en köpsignal som gör att man då kan agera för en uppgång till minst ca 1500.

För mer långsiktigt inriktade aktörer så rekommenderar vi att man framförallt agerar för uppgång. Handelsvolymsambandet är positivt, de långa trenderna pekar uppåt och börsen är inne i det starka börshalvåret.

Köp gärna på eventuella nedåtriktade rekyler. Stopp loss om OMXS30 under en relativt hög börsomsättning skulle etablera sig antingen under stödet vid ca 1392 eller under sin 200-dagars medeltalskurva.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto