Home > OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 testar starka stödområden…”

OMXS30 Analys v.47 ”OMXS30 testar starka stödområden…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler när de kortsiktigt intressanta stöden vid ca 1512-1513 bröts. Nya och betydligt viktigare säljsignaler erhålls om indexet även skulle etablera sig under stödet vid ca 1473. Om däremot OMXS30 skulle orka etablera sig över motstånden vid ca 1512-1513, ca 1545-1552 och ca 1560-1565 erhålls istället köpsignaler. Extra intressant skulle dessa i så fall bli om det då skulle vara en relativt hög handelsaktivitet under uppgångsdagarna. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger dock OMXS30, trots de nuvarande nedåtriktade trenderna, fortfarande kvar i en stor konsolideringsformation med starka stödområden kring ca 1440-1510 och kraftiga motstånd vid ca 1680-1720.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en sjunkande utveckling under en fortsatt låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1499,27 vilket innebar en nedgång på -2,0 procent. Därmed har indexet hittills i år gått ned med -4,9 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets nedgång på det något mer modesta -1,1 procent.

På det internationella planet började förra veckan med en ökad pessimism angående handelskonflikten mellan USA och Kina. Även osäkerheten om den brittiska regeringen ska kunna få igenom Brexitöverenskommelsen som slutits med EU i sitt parlament, i kombination med flera avhopp ifrån Theresa Mays regering, adderade till börsoron.

Mot slutet av veckan ökade dock hoppet kring handelskonflikten när amerikanske presidenten Donald Trump antytt att han kanske inte måste höja de nuvarande tullsatserna och inte heller införa ytterligare importtullar på kinesiska varor och att ”han inte vill sätta Kina i ett svårt läge”.

För svensk del var nyhetsläget under veckan ganska lugnt, men det kan konstateras att Stefan Persson återigen börjat köpa H&M-aktier. Denna gång för ca 850 mkr vilket fick aktien att på nytt börja rycka uppåt. H&M-aktien, som sedan år 2015 varit i en nedåtriktad trend, har nu brutit denna trend och har sedan i mitten av september i år snarast varit en vinnaraktie bland OMXS30-bolagen.

Däremot att en svensk statsministerkandidat för första gången någonsin blivit nedröstad av riksdagen påverkade inte börsen nämnvärt. Dels var det väntat, dels finns det ett omfattande svenskt finanspolitiskt ramverk som stabiliserar läget och dels så fattas så många viktiga beslut ändå i Bryssel att det mesta rullar på i Sverige även om vi inte får en ny regering i närtid.

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt ytterst tveksam och osäker ut. Indexet ligger ett flerårigt tidsperspektiv i en stor konsolideringsformation mellan ett starkt stödområde kring ca 1440-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Här ligger indexet och slår fram och tillbaka och samlar kraft inför en större rörelse.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 i ett senare läge under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över 1680-1720-området erhålls en stark köpsignal med en betydande uppgångspotential. Detta känns dock i dagsläget ganska avlägset för de flesta. Men börshumöret kan som bekant svänga fort.

Skulle dock OMXS30 parkera sig under den nedåtriktade stödnivån som i dagsläget ligger vid ca 1440 bryter indexet istället ut på nedsidan. Denna säljsignal skulle då indikera en betydande risk för att indexet med tiden även ska testa av stödområdet kring ca 1250-1300.

Negativt är också att OMXS30 befinner sig klart under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom börjat luta nedåt och att det långsiktiga handelsvolymmönstret är negativt.

På den positiva sidan är dock att stochastic i veckodiagrammet fått en köpindikation ifrån ett kraftigt översålt läge. Detta är emellertid ingen stark köpsignal i sig självt. Men det förstärker signalvärdet av eventuellt kommande köpsignaler i själva indexet.

Inom denna stora konsolideringsformation får OMXS30 en köpsignal om det kan etablera sig över motståndet vid ca 1552 och en säljsignal om stödet vid ca 1473 bryts.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en säljsignal när stödet vid ca 1512-1513 bröts. Skulle indexet även etablera sig under stödnivåerna vid ca 1473-1482 erhålls nya säljsignaler.

Analys OMXS30

Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, har också varit nedåtgående sedan i mitten av oktober. Även den mer långsiktiga trenden, lutningen på 200- dagars medeltalskurvan, har pekat nedåt sedan dess.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 efter en konsolideringsfas nu på nytt kommit in i en nedåtriktad trend. Den nedåtriktade trenden bryts om indexet får köpsignaler genom att etablera sig över de kortsiktiga motstånden vid ca 1506, ca 1510 och ca 1514. Nya säljsignaler och en bekräftelse på att nedtrenden håller erhålls däremot om stöden vid ca 1489, ca 1482 och ca 1473 bryts.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång så länge som motståndet vid ca 1506 håller. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1482-1489 och därefter på ett test av stödområdet vid ca 1473-1475. Flytta också ned denna stopp lossen strax över 1506 allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motståndet vid ca 1506 brytas kan man istället agera för uppgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax under 1495 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig mot allt högre och högre nivåer.

För mer långsiktiga investerare är läget minst sagt osäkert. För OMXS30 har tidigare fått säljsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och även etablerat sig under sina viktiga 40-veckor och 200-dagars medeltalskurvor. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är också sedan länge passerad med god marginal. Så är man försiktig så ligger man likvid och avvaktar till dess indexet fått en tydlig reversal- eller någon annan typ av stark köpsignal under en relativt hög börsaktivitet.

Men samtidigt har OMXS30 redan hunnit kommit ned till intressanta stödnivåer inom det stora konsolideringsområdet mellan ca 1440-1510 och ca 1680-1720. Pessimismen är också så stark att man nästan kan ta på den. Kanske de flesta som kan tänkas sälja redan har sålt?

Så en aggressiv strategi, som vi också tidigare tagit upp, är att köpa för uppgång nu när indexet gått ned till den nedre delen av det stora konsolideringsområdet. Men använder man sig av denna något riskabla strategi rekommenderar vi i så fall en stopp loss om stödnivån vid ca 1440 skulle brytas. För då får indexet nya starka säljsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto