Home > OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 är översålt och den nedåtriktade trenden ser ut att tappa kraft…”

OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 är översålt och den nedåtriktade trenden ser ut att tappa kraft…”

OMXS30 fick nya säljsignaler förra veckan och trenderna pekar fortfarande nedåt för indexet. Indexet är dock kraftigt översålt och det finns dock tecken på att kraften i nedgången börjar att mattas av. Dessutom så befinner sig OMXS30 i den nedre delen av en flerårigt konsolideringen som har starka stödområden kring ca 1435-1510. Skulle därför indexet under en ökande handelsaktivet kunna etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1482, ca 1512-1513 och ca 1552 erhålls mycket intressanta köpsignaler. Skulle dock fortsatt konjunkturoro pressa ned OMXS30 under stödnivåerna vid ca 1448 och ca 1435 erhålls istället nya säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en fallande tendens under en fortsatt relativt låg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med -1,5 procent och avslutade veckan på 1477,35. Årets utveckling ligger därmed på -6,3 procent. Lägger man tillbaka förfallna utdelningar ligger nedgången på -2,5 procent.

Förra veckan startade med negativa internationella influenser som fortsatt osäkerhet kring handelskonflikten mellan USA och Kina, produktionsneddragningar hos Apple och svag byggstatistik ifrån USA. Oron fortsatte senare under veckan med fallande oljepris och svag inköpsstatistik ifrån Europa.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Konjunkturoron har alltså ökat och svenska fondsparare tar också ut mycket stora belopp ifrån sina aktiefonder. Enligt fondbolagens förening var under oktober uttagen ifrån aktiefonder 21,4 miljarder varav rena svenska aktiefonder stod för 6,2 miljarder.

Bland de enskilda OMXS30-bolagen pekar också trenderna nedåt för de flesta av aktierna. Det är bara AstaZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz, Securitas och Swedbank som fortfarande befinner sig över sina respektive 200-dagars medeltalskurvor.

OMXS30 befinner sig också sedan länge väl under både sina 200-dagars och 40-veckors medeltalskurvor som dessutom börjat luta mer och mer nedåt. Den långa trenden för indexet pekar alltså nedåt och handelsvolymsambanden är fortfarande negativa.

I ett riktigt långt tidsperspektiv ligger dock OMXS30 mest och konsoliderar mellan ett starkt stödområde kring ca 1435-1510 och ett motståndsområde kring ca 1680-1720. Ett utbrott ur denna konsolideringsformation blir långsiktigt sett en mycket intressant sälj- eller köpsignal.

Analys OMXS30

Förra veckan gjorde OMXS30 ett utbrotts försök på nedsidan och gick ned 1447,97 som lägst men stängde sedan trots allt veckan marginellt över stödet vid ca 1473.

OMXS30 är nu rejält översålt i detta längre tidsperspektiv och stochastic indikatorn dessutom fått en köpindikation.

Indexet får emellertid köpsignaler i veckodiagrammet först om motstånden vid ca 1512-1513 och ca 1552 bryts.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1473 och särskilt om den nedåtriktade stödlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1435 bryts erhålls nya säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att även den korta trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, pekar nedåt och att indexet förra veckan dessutom fick en ny säljsignal.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 även etablera sig under stödet vid ca 1448 erhålls ytterligare en säljsignal.

Stochasticindikatorn visar dock på att den nedåtriktade trenden håller på att tappa kraft. För när själva indexet fått bottnar på allt lägre och lägre nivåer har indikatorn istället fått bottnar på succesivt allt högre och högre nivåer.

Denna så kallade positiva divergens är en tydlig indikation på att kraften i nedgången ebbat ut och ett positivt tecken inför den kommande indexutvecklingen. Det är emellertid ingen köpsignal i sig självt men ökar signalvärdet rejält på eventuellt kommande köpsignaler i OMXS30-diagrammet.

OMXS30 får också köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1482, ca 1512-1513 och ca 1552. Skulle handelsaktiviteten vara relativt hög under uppgångsdagarna, gärna minst 22-23 miljarder, blir sådana köpsignaler extra intressanta.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här ligger i en nedåtriktad trend. Men också att indexet ligger i en kortsiktig konsolideringsformation inom den fallande trenden och där inväntar impulser för att skapa nya signaler.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1478 och ca 1482 får indexet kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler. Om indexet däremot går under stöden vid ca 1465 och 1448 erhålls istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis ligga positionerad för nedgång så länge som motståndet vid ca 1478 håller. Sikta först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1465. Bryts även den kan man sedan sikta på stödnivån vid ca 1448. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 1478 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

Skulle motstånden vid ca 1478 och ca 1482 brytas kan man istället agera för uppgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av motståndsnivåerna vid ca 1509-1514. Efter det kan man sedan sikta på motståndsnivåerna vid ca 1525 och ca 1550-1552. Börja förslagsvis med en stopp oss strax under 1465 som sedan flyttas med raskt uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Är man mer långsiktig i sitt agerande ser läget fortfarande högst osäkert ut. Trenderna pekar nedåt och OMXS30 befinner sig fortfarande en bra bit under sina viktiga 200-dagars och 40-veckors medeltalskurvor. Stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är också sedan länge passerad med stor marginal. Så vill man vara försiktig så avvaktar man nu till dess OMXS30 fått tydliga reversals- eller andra typer av starka köpsignaler innan nya köp görs.

På den positiva sidan är dock att OMXS30 fortfarande befinner sig inne i den stora konsolideringsformationen med stödområden kring ca 1435-1510 och motståndsområden vid ca 1680-1720. Oron och rädslan för handelskrig och konjunkturavmattning är mycket stor hos placerarna och har också varit så ett bra tag nu. Så många som kan tänkas vilja sälja sina aktier har nu rimligtvis också hunnit göra just detta.

Ska man lyda Warren Buffetts råd ”att vara girig när alla är rädda och vara rädd när alla andra är giriga” så kanske man därför istället vill överväga den betydligt mer aggressiva strategin som vi tidigare tagit upp, att göra långsiktiga köp nu när OMXS30 är nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1435-1510.

Använder man sig av denna offensiva strategi rekommenderar vi i så fall en stopp loss om stödnivån vid ca 1435 skulle brytas. För då får nämligen OMXS30 nya starka säljsignaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto