Home > OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler”

OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler”

OMXS30 har fått nya köpsignaler när indexet förra veckan gick över motståndet vid ca 1479. Vi siktar nu på uppgångar till först och främst ca 1500 och sedan till motståndsområdet vid ca 1540-1550. De långa trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. I början av december kommer dock börsen in i en kortsiktigt svag börssäsong som brukar hålla på till strax före jul. Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför behöva bevaka sina stopp losser lite extra noggrant de närmaste veckorna. Mer långsiktiga placerare kan emellertid se eventuella nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handel, främst som potentiella köptillfällen. Viktigt dock att bevaka den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1392.

 

Stockholmsbörsen drog sig förra veckan uppåt under relativt stillsam handel. Vårt svenska storbolagsindexet OMXS30 avancerade med 1,0 procent och stängde veckan på 1491,23. I år är därmed indexets utveckling +3,1 procent och +7,5 procent medräknat utdelningar.

Finansmarknaderna världen över fortsätter att anpassa sig till en kommande tillväxtstimulans sprungen ifrån den nya USA presidentens politik. I och med att republikanerna dominerar både senaten och kongressen ökar möjligheterna för att eventuella stimulanspaket ska kunna verkställas. Man förväntar sig stora satsningar på amerikansk infrastruktur, skattesänkningar för företag med mera. Resultatet har hittills blivit kraftigt stigande både långräntor, USD, basmetallpriser och börser.

Kraften i dessa rörelser är stark och de sker också under en hög handelsaktivitet. Därför ser det ut som att dessa trender kan fortsätta ett bra tag till. Särskilt den snabba och kraftiga uppgången i de amerikanska långräntorna är anmärkningsvärd.

Uppgången i långräntorna gör också att tillväxtaktier med goda vinstutsikter långt fram i tiden värderas ned. För de framtida vinsterna får nämligen i ett högt ränteläge ett lägre nuvärde. Dessutom så ser de konjunkturkänsliga aktierna helt plötsligt mycket billigare ut än tidigare. Tillväxten och vinsterna ska ju upp. Bland OMXS30-aktierna gynnar detta till exempel Atlas Copco, Boliden, Sandvik och SSAB. Samtidigt som aktier som Fingerprint missgynnas.

Intressant att uppmärksamma är också att inflödet till obligationsfonder har varit mycket stort de senaste 10 åren. Särskilt jämfört med inflödet till aktiefonderna. Får placerarna för sig att vikta om lite grann ifrån obligationsfonder till något mer i aktiefonder, kan utvecklingen bli ganska dramatisk med kraftigt stigande börskurser som följd.

För vid stigande inflation och i ett stigande ränteläge riskerar obligationsfonderna råka ut för stora förluster. Samtidigt som aktiefonder i ett sådant klimat har möjligheter att kunna utvecklas betydligt bättre.

I den tekniska analysen ser OMXS30 fortsatt bra ut. Indexet fick förra veckan nya köpsignaler då det tidigare motståndet vid ca 1479 passerades. Handeln var dock låg. Främst på grund av helgdagar i USA. Men köpsignalerna strax efter det amerikanska presidentvalet erhölls under en relativ hög börsaktivitet. Detta gör att handelsvolymmönstret överlag ser klart positivt ut.

Trenderna för OMXS30 ser också gynnsamma ut. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är uppåtriktade. OMXS30 har också etablerat sig väl över 200-dagars medeltalskurvans nivå vid ca 1389. Vilket är positivt. Dessutom har indexet skapat ett tydligt mönster med stigande toppar och stigande bottnar. Vilket ytterligare förstärker det positiva intrycket.

Analys OMXS30

För OMXS30 siktar vi därför på nya uppgångar till först och främst den börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1500. Och därefter till motståndsområdet kring ca 1540-1550.

I och med att vi nu är inne i det för börsen så positiva halvåret november till april, de långa trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva så är dock vår grundhypotes att OMXS30 har goda möjligheter att de närmaste månaderna gå betydligt högre upp än så. Men vi väljer att ta ett steg i taget. Vi vill invänta bekräftande signaler innan vi låser fast siktet på ännu högre nivåer.

Kortsiktigt så har börsen också en säsongmässigt lite besvärlig period i början och mitten av december. OMXS30 brukar då nå en tillfällig topp de första dagarna i december. Och sedan gå ned och nå en botten strax innan julledigheten börjar. Från detta då översålda läge startar sedan julrallyt som brukar hålla på en bit in i januari. Vi får se om årets utveckling kommer att följa detta mönster.

För tyvärr följer nämligen inte OMXS30 exakt detta schema varje år. Det hade varit lättare då. Förra året till exempel följde börsen mönstret väl till en början. Men sedan i januari, när julrallyt skulle fortsätta in i ett januarirally, blev utvecklingen den motsatta. Oro i Kina gjorde nämligen att börsen då istället föll kraftigt.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga nivåer och visar därmed att OMXS30 är överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Men man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden. Särskilt viktigt kan detta vara att observera nu när OMS30 i början av december kommer in i säsongmässigt svaga börsveckor.

OMXS30 har kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1479, ca 1476, ca 1466 och ca 1455. Men det är först om stödnivån vid ca 1438 passeras som några riktigt tydliga säljsignaler erhålls. På lite längre sikt så är också stödområdet kring ca 1392 betydligt viktigare att bevaka.

Analys OMXS30

Därför ser vi nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet, med börsomsättningar under 20 miljarder per dag, främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige investeraren.

Skulle dock tydliga stödnivåer brytas, särskilt den vid ca 1392, under en relativt hög handel, med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag, blir säljsignalerna betydligt starkare. Då kommer vi också behöva ompröva vår långsiktiga uppgångshypotes.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För kortsiktig inriktade placerare rekommenderar vi att följa de erhållna köpsignalena och då alltså i huvudsak agera för uppgång. Sikta på uppgångar till först och främst den jämna och börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1500. Etablerar sig OMXS30 över 1500 kan man sedan sikta på ca 1540-1550. Stopp loss förslagsvis om indexet stänger under dagen innans lägsta nivå.

I början av december kan det dock vara läge att tajta till stopparna. Den traditionsenliga nedåtriktade decemberrekylen kan nämligen ibland bli överraskande snabb och kraftig.

Agera man framförallt med långsiktiga tidsperspektiv så rekommenderar vi att man de närmaste månaderna i huvudsak ligger för uppgång på OMXS30. Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden är positiva, de långa trenderna pekar uppåt och indexet befinner sig över sin 200-dagars medeltalskurva.

Använd också gärna eventuella nedåtriktade rekyler, som sker under en relativt låg handelsaktivitet, som tillfälle att om möjligt öka på index- och aktieinnehaven.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto