Home > OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 samlar kraft inför viktiga signaler…”

OMXS30 Analys v.48 ”OMXS30 samlar kraft inför viktiga signaler…”

OMXS30 ligger långsiktigt sett i en uppåtriktad trend. I ett mer kortsiktigt perspektiv har dock indexet fastnat i ett kraftsamlande konsolideringsområde mellan ca 1600-1607 och ca 1640. Skulle OMXS30 under ökande handelsaktivitet etablera sig under stödet vid ca 1600 erhålls starka säljsignaler. Om indexet istället orkar bryta över motståndet vid ca 1640 under en relativt hög börsomsättning får det intressanta köpsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens med en lätt dragning nedåt under en fortsatt relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med marginella 0,2 procent och stängde veckan på 1614,62. Årets uppgång ligger därmed på +6,4 procent och på +10,2 procent om man även inkluderar avskilda utdelningar.

Bland OMXS30-bolagen var det uppgifter om ett bud på Fingerprint Cards som först resulterade i en 34 procentig uppgång på aktien. Men sen när bolaget själv kommenterade uppgifterna med att sannolikheten som låg för en affär föll aktien tillbaka igen.

Den amerikanska dollar har också fallit i veckan vilket orsakade nedgångar för många av exportbolagens aktier. H&M, som ofta brukar ses som en tydlig vinnare på dollarnedgångar, fortsatte dock sin nedåtresa på grund av ett antal rekommendationssänkningar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Trots den senaste tidens stillastående läge är emellertid att den långsiktiga bilden för OMXS30 fortfarande övervägande positiv. Man kan se i veckodiagrammet över OMXS30 att de långsiktiga trenderna pekar uppåt, att indexet visar upp ett mönster av successivt stigande bottnar och toppar och att de senaste långsiktigt intressanta signalerna är köpsignaler.

Analys OMXS30

OMXS30 ligger också strax över ett långsiktigt viktigt stödområde vid ca 1600. Skulle indexet etablera sig under 1600, särskilt om det skulle ske under en ökande handelsaktivitet, erhålls dock starka säljsignaler. Nästa långsiktigt tydliga stödområde ligger sedan vid ca 1500-1518.

För att få nya långsiktigt starka köpsignaler behöver OMXS30 parkera sig över motståndet vid sitt all time high 1720. För att en sådan köpsignal ska vara riktigt pålitlig behöver detta också ske under en relativt hög börsaktivitet.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet har givit en säljindikation. Detta är i sig självt mer att se som en varningssignal. Men kombinerat med en eventuell säljsignal under stödet vid ca 1600 blir läget ett annat. Det skulle i så fall förstärka den negativa bilden för OMXS30.

Gällande det något kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i dagsdiagrammet att OMXS30 ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas. Motståndsnivåer finns vid ca 1637-1640. Indexet har gjort några försök att bryta upp men har ännu inte lyckats etablera sig över detta motståndsområde.

Analys OMXS30

Handelsvolymerna under uppgångsdagarna har också varit relativt blygsamma under den senaste tiden. Vilket indikerar att det inte varit något större köpintresse bland de mer långsiktiga investerarna.

Skulle dock OMXS30 lyckas etablera sig över 1640 under en relativt hög börshandel erhålls en intressant köpsignal. Sedan finns det en motståndsnivå vid ca 1656 som kan orsaka vissa problem i uppgången. Men passeras denna nivå erhålls nästa viktiga köpsignal om även motståndet vid ca 1682 bryts.

Stochasticindikatorn i dagsdiagrammet visar på att detta OMXS30 i detta tidsperspektiv är översålt. Detta ökar möjligheten för att det tunga stödområdet vid ca 1600 ska hålla. 200-dagars medeltalskurvan för OMXS30 ligger vid ca 1605 vilket förstärker betydelsen av detta psykologiskt mycket viktiga stödområde.

Även i timdiagrammet ser man att OMXS30 ligger i en konsolideringsfas.

Analys OMXS30

En liten köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 1620 passeras. Men det är först om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1640 som en riktigt tydlig köpsignal erhålls.

I detta tidsperspektiv får OMXS30 en säljsignal om stödet vid ca 1607 bryts. Men sedan vet vi ifrån dagsdiagrammet att starka stödnivåer finns redan vid ca 1600-1605.

Kortsiktigt inriktade aktörer kan se området mellan ca 1607 och ca 1640 som ett tradingintervall. Köp strax över stödet och sälj, alternativt gå kort, strax under motståndet. Lite besvärligt är det dock med stopp losserna om indexet hela tiden ska pressa ut sitt tradingintervall med några punkter åt varje håll som det gjort de senaste veckorna. Stopp loss därför förslagsvis först om indexet etablerar sig under stödet vid ca 1600 eller över 1645.

Skulle dock OMXS30 under en ökande handelsaktivitet stänga över motståndet vid ca 1640 erhålls en så pass tydlig köpsignal att man kan agera för uppgång. Sikta i så fall på uppgångar först och främst till motståndsområdena vid ca 1656, ca 1666 och ca 1682. Stop loss förslagsvis strax under 1635.

Om istället OMXS30 stänger under stödet vid ca 1600 kan man agera för nedgång. Stopp loss förslagsvis strax över 1607.

Är man mer långsiktigt inriktad kan man agera i den långsiktiga trendens riktning och då alltså främst ha positioner för uppgång. Här strax över det starka stödområdet vid ca 1600 kan vara ett bra område att om möjligt addera på innehaven. Man kan dock gärna iakttaga viss försiktighet. Handelsvolymsambanden är inte entydigt positiva och det gäller att stödnivån vid ca 1600 verkligen håller.

Så förslagsvis använder man sig av en stopp loss även för mer långsiktiga innehav om denna stödnivå bryts under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto