Home > OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 har fått köpsignaler men det finns frågetecken kvar…”

OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 har fått köpsignaler men det finns frågetecken kvar…”

OMXS30 fick förra veckan köpsignaler ifrån ett översålt läge. Så det börjar återigen se ljusare ut för börsen. Men det finns en hel del kvarvarande frågetecken kring hållbarheten i denna uppgång. För handelsvolymsambanden är fortfarande negativa och indexets viktiga 20- och 200-dagars medeltalskurvor lutar nedåt. I ett flerårigt tidsperspektiv ligger dessutom OMXS30 fortfarande bara kvar i en stor konsolideringsformation mellan stödnivåer vid ca 1435-1510 och motståndsnivåer kring ca 1680-1720. Men skulle även motståndsnivåerna vid ca 1552 och ca 1590-1593 brytas under en relativt hög handelsaktivitet bör uppgångspotentialen vara ganska stor. Skulle dock indexet gå under stödnivåerna vid ca 1512, ca 1473, ca 1448 och ca 1435 erhålls istället nya säljsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en klart stigande utveckling under en något ökad börshandel. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avslutade veckan på 1514,63 vilket innebar en uppgång på 2,5 procent. Därmed har indexets nedgång i år reducerats till -4,0 procent. Med hänsyn till förfallna utdelningar ligger däremot årets utveckling på +/- 0,0 procent.

Förra veckan började starkt på grund av en minskad brexitoro och en ökad optimism kring den italienska budgeten. Senare under veckan blev dock börsen lite mer dämpad då det kom signaler om att den amerikanske presidenten Donald Trump övervägde ökade biltullar gentemot Europa och att han är redo att höja tullarna på kinesiska varor.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell höll emellertid ett tal under onsdagen som tolkades som att räntan inte alls behövde höjas lika kraftigt som man dessförinnan antagit att Fed ville. Detta duvaktiga tal satte sedan fart på de amerikanska börserna och påverkade även det svenska börsklimatet på ett positivt sätt.

På slutet av veckan var dock fokuset helt på helgens G20-möte i Buenos Aires och särskilt då mötet mellan Donald Trump and Kinas ledare Xi Jinping där handelskonflikten ska diskuteras. Förväntningarna har där skruvats upp till att det åtminstone ska bli någon form av lindring av handelskriget och antagligen då uppskjutning av vissa konfliktåtgärder.

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt tveksam och osäker ut om än nu vissa styrketecken nu börjar visa upp sig. Sett i ett flerårigt tidsperspektiv ligger indexet i en stor konsolideringsformation mellan starka stödområden kring ca 1435-1510 och motståndsområden kring ca 1680-1720. Här emellan ligger indexet mest och slår fram och tillbaka och samlar kraft inför en större rörelse.

Skulle OMXS30 under en ökande handelsaktivitet kunna bryta igenom motstånden vid ca 1680-1720 erhålls mycket starka köpsignaler. Däremot om indexet på ett tydligt sett etablera sig under stödområdet vid ca 1435-1510 erhålls säljsignaler som indikerar en nedgångspotential ned till ca 1250-1300.

Analys OMXS30

Det intressanta är nu att OMXS30 varit nere i det nedre stödområdet utan att – än så länge i alla fall – bryta under det. Snarare har stochasticindikatorn i veckodiagrammet blivit rejält översålt och indexet har nu, om än med en väldigt liten marginal, fått en köpsignal genom att stänga veckan över motståndet vid ca 1512-1513.

Handelsvolymsambanden är dock fortfarande negativa och indexet befinner sig under sin viktiga 40-veckors medeltalskurva som fortfarande lutar nedåt. Så det är nog lite för tidigt att ropa hej särskilt högt. Men det är klart uppmuntrande tecken.

OMXS30 får i veckodiagrammet nya intressant köpsignaler om även motstånden vid ca 1552 och 1590-1593 bryts under en ökande handelsaktivitet. Skulle däremot indexet etablera sig under stöden vid ca 1473 och ca 1435-1448 erhålls istället nya säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan här inte bara fick en utan även två köpsignaler när motstånden vid ca 1478-1482 respektive ca 1512-1513 bröts.

Analys OMXS30

Dessförinnan hade också stochastic indikerat svaghet i den tidigare så dominerande nedåtriktade trenden. Dels genom en köpindikation ifrån ett översålt läge och dels genom att när själva indexet fått bottnar på allt lägre och lägre nivåer har indikatorn istället fått bottnar på succesivt allt högre och högre nivåer.

Även i dagsdiagrammet erhålls nya köpsignaler om motstånden vid ca 1552 och ca 1590-1593 bryts. OMXS30 får emellertid säljsignaler här om stöden vid ca 1512-1513, ca 1473-1482 och ca 1448 passeras.

Medeltalskurvorna bekräftar dock än så länge inte köpsignalerna. Både indexets 20-dagars och 200-dagars medeltalskurvor lutar nämligen än så länge nedåt.

Inte heller handelsvolymmönstret bekräftar köpsignalerna. För nedgångsdagarna har oftast minst lika stor börsomsättning som uppgångsdagarna.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi emellertid att OMXS30 i detta tidsperspektiv kommit in i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1519, ca 1525 och ca 1552 bryts. Men om indexet skulle gå under stödnivåerna vid ca 1509, ca 1505 och den uppåtriktade trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1500, erhålls istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1509 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Särskilt intressant blir det med uppgångspositioner om motståndsnivåerna vid ca 1519, ca 1525 och ca 1552 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då minst 22-25 miljarder i omsättning under uppgångsdagarna. I så fall ser uppgångspotentialen ut att vara betydande.

Skulle däremot stöden vid ca 1509, ca 1505 och ca 1500 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1510 som sedan flyttas med nedåt när indexet rör sig åt det hållet. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1478-1482, ca 1465 och därefter på den viktiga stödnivån vid ca 1448.

För mer långsiktiga aktörer är läget fortfarande något tveksamt ut även om en del styrketecken nu börjat visa upp sig. För OMXS30 befinner sig fortfarande under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt, handelsvolymsambanden är negativa och stopp lossen för långsiktiga placeringar vid ca 1590-1593-området är sedan länge passerad med stor marginal.

Nu har dock OMXS30 fått en köpsignal vilket gör att placerare med hög risktolerans kan börja investera lite mer långsiktigt i aktier och OMXS30 relaterade instrument. Viktigt då att använda sig av en stopp loss förslagsvis strax under något av stöden vid ca 1473, ca 1448 eller under det vid ca 1435.

Vi har tidigare tagit upp den ännu mer aggressiva strategin att göra långsiktiga investeringar när indexet varit nere i den stora konsolideringsformationens nedre stödområde vid ca 1435-1510. Har man följt den strategin har man kunnat göra en hel del index- och aktieköp på låga nivåer. I så fall är det nu bara att bevaka stopp loss nivån strax under ca 1435.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto