Home > OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 har fått säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.49 ”OMXS30 har fått säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan säljsignaler då indexet gick under de viktiga stödnivåerna vid 1600-området. Den långa trenden är dock fortfarande uppåtriktad och Stockholmsbörsen är kortsiktigt sett översålt. Så skulle börsen nu finna ny kraft, trots en begynnande bostadskris, och på nytt etablera sig över motståndsområdena kring ca 1600-1610 och ca 1640 erhålls intressanta köpsignaler. Särskilt om detta kan ske under en ökande handelsaktivitet blir köpsignalerna extra starka. Annars ser läget något dystrare ut. Stödnivåer för OMXS30 finns i och för sig redan vid ca 1580 och ca 1560. Men långsiktigt sett finns riktigt starka stödnivåer först vid ca 1500-1518.  

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en något ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade veckan på 1592,20 efter en nedgång på 1,4 procent. Hittills i år har därmed OMXS30 gått upp med +4,9 procent. Tar man även med avskilda utdelningar är uppgången +8,7 procent.

Börsveckan fick en dålig avslutning då det kom fram uppgifter om att Michael Flynn, den förre nationella säkerhetsrådgivaren, var beredd på att vittna mot den amerikanske presidenten Donald Trump och då säga att Trump instruerat honom att ta kontakt med företrädare för Ryssland.

Detta var oväntat och befarades äventyra möjligheterna för republikanerna att senare under dagen få tillräckligt många röster i senaten för ett godkännande av den föreslagna skattereformen.

Finansmarknaderna har sedan länge prisat in de konjunkturstimulerande skattesänkningarna i denna reform och är därför väldigt känsliga för alla uppgifter om att den inte ska gå igenom.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börskurserna världen över, och också i Sverige, föll därför snabbt på fredagseftermiddagen när dessa nyheter kom. OMXS30 gick då till exempel både under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva och under den börspsykologiskt viktiga 1600-nivån.

Vi får nu se om OMXS30 kommer att parkera under dessa viktiga stödnivåer. Det vore i så fall en stark säljsignal. Hoppet står dock till att denna sväng ner bara är en tillfällig historia. För trots Michael Flynn så fick nämligen republikanerna efter börsens stängning igenom skattereformen i senaten. Nu ska i och för sig skatteförslagen i representanthuset och senaten jämkas samman. Men detta var ett stort steg framåt för republikanerna och för börsklimatet i USA.

Detta är troligen positivt även för den svenska börsen. Att sedan Michael Flynns vittnesmål kanske kommer att försvaga Donald Trumps ställning kanske inte gör så mycket. Bara skattereformen går igenom.

Under veckan var det annars en fortsatt kurspress på bankaktier. Det verkar som att det framför allt är utländska aktörer som säljer svenska bankaktier. Men även industriföretag, gruvor och investmentbolagen fick i veckan sig en släng av den sleven.

Det för OMXS30 så viktiga H&M stabiliserades dock något efter den senaste tidens kurspress. Detta efter att ordförande och huvudägaren Stefan Persson för första gången på tio år ”talade ut” i en stor intervju i Dagens Industri om sin starka tro på bolaget och att H&M ligger bättre till i digitaliseringsvågen än de flesta andra tycks tro.

Vi håller tummarna och hoppas att han har rätt i detta. Men facit på det kommer först de närmaste åren. Just nu ser det inte så bra ut. Men H&M har varit uträknade förr för att sedan komma igen med stormsteg.

Oron på bostadsrätts- och villamarknaden fortsätter dock. Och inte blir det så mycket bättre av att regeringen ska införa ännu hårdare amorteringskrav. Detta riskerar att dämpa den inhemska konjunkturen. För många förut kreditvärdiga personer får nu helt enkelt inte lån.

De som köpt en ny bostad men inte sålt sin gamla sitter i många fall i en rävsax. De måste acceptera ett klart lägre pris, som kan äventyra kontantinsatsen på den nya bostaden, eller chansa på att marknaden blir starkare. En faktor här är också att bankernas lånegarantier oftast bara gäller i 6 månader. Sedan måste man söka om. Och då finns risken att man får sämre villkor eller till och med ett avslag.

I och med att finansmarknaderna är kommunicerande kärl påverkar detta sedan aktiemarknaden direkt. Inte bara indirekt genom att konjunkturen försämras i Sverige. För får man inte nya lån eller sin bostad såld i tid måste man kanske sälja av sina aktier och fonder. Trots att man egentligen vill behålla dom. Summan av dessa försäljningar kan sedan bli långsiktigt påverkbart på aktiemarknaden.

I veckodiagrammet har OMXS30 i och med detta fått en säljsignal då indexet både stängt under stödnivån vid ca 1600 och under sin 40-veckors medeltalskurva. Handelsvolymen vid nedgången har inte varit särskilt låg vilket tyvärr förstärker signaleffekten. Negativt är även att stochasticindikatorn i veckodiagrammet sedan en tid visat på svaghet.

Analys OMXS30

Skulle dock OMXS30 nu snabbt svänga upp och på nytt etablera sig över 1600 igen, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, tas denna säljsignal ut. Men skulle indexet istället parkera sig under 1600-nivån får man nog ta denna säljsignal på mer allvar. Nästa starka stödområde i detta långsiktiga perspektiv ligger vid ca 1500-1518.

Den långsiktiga trenden har i och med detta börjat hacka lite grann i sin uppåtriktade utveckling. Men så länge som stödnivåerna vid ca 1500-1518 håller så är det långsiktiga mönstret med successivt högre och högre bottnar och toppar fortfarande intakt. Positivt i det långsiktiga perspektivet är också att 40-veckors kurvan fortfarande lutar uppåt.

För att få riktigt tydliga köpsignaler i veckodiagrammet räcker det dock inte att OMXS30 bara går över 1600. Helst ska också indexet också etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1682 och ca 1720.

Går vi över till dagsdiagrammet ser vi även här att OMXS30 fått säljsignaler. Indexet har gått under både stöden vid ca 1600-1607 och nivån för sin 200-dagars medeltalskurva vid ca 1606.

Analys OMXS30

Vi får nu se om OMXS30 också kommer att etablera sig under dessa börspsykologiskt mycket viktiga nivåer. Jämna hundratal på allmänt bevakade index och området för 200-dagars medeltalskurvor är nämligen viktiga beslutsnivåer för många aktörer.

En gång är ingen gång, men två gånger är en gonggong i dessa sammanhang. För först kommer det automatiskt ut en massa kortsiktigt säljmaterial på grund av stopp loss försäljningar och förprogrammerade handelsstrategier med mera när sådana nivåer passerats. Men när detta kortsiktiga säljtryck ebbat ut blir det lite extra intressant att se vad som händer. Om köparna då kommer tillbaka och pressar indexet över 1600-1607 så förstärks nämligen detta köptryck av att de kortsiktiga säljarna då ”måste” köpa tillbaka sina aktier och indexpositioner.

Intressant i detta sammanhang är också att stochastic på dagsbasis visar på att OMXS30 kortsiktigt sett är översålt.

Men skulle OMXS30 under en något längre tid etablera sig under de gamla stödnivåerna vid ca 1600-1607, som nu blivit motståndsnivåer, blir säljsignalerna tydligare. Nästa riktigt starka stödnivå ligger då först vid ca 1518. På vägen dit finns det emellertid kortsiktigt intressanta stödnivåer redan vid ca 1580-1583 och ca 1560.

För att det i dagsdiagrammet istället ska erhållas starka köpsignaler behöver OMXS30, helst under en relativt hög börsaktivitet, etablera sig över motstånden vid ca 1640 och ca 1682. Även om det givetvis måste tolkas som styrketecken redan om indexet kan bryta över motstånden vid ca 1600-1607.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått säljsignaler.

Analys OMXS30

Nya kortsiktigt intressanta säljsignaler erhålls om stödet vid ca 1592 bryts. Kortsiktiga köpsignaler fås om OMXS30 går över motstånden vid ca 1607, ca 1610, ca 1617, ca 1629 och ca 1640.

Agerar man främst kortsiktigt kan man gå in för nedgång om stödet på OMXS30 vid ca 1592 bryts. Sikta först och främst på en nedgång till ca 1580-1583. I andra hand till ca 1560. Stopp loss i så fall förslagsvis om indexet går över 1596.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1610 erhålls en köpsignal som man istället kan agera för uppgång på. Sikta i så fall på en uppgång till först och främst ca 1629. Och i andra hand på ca 1640. Stopp loss förslagsvis vid ca 1605.

I båda fallen flyttas helst stopp lossen nedåt respektive uppåt, alltså i vinstutvecklingens riktning, allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktigt inriktade placerare har vi nu fått en allvarlig signal om svaghet i den långsiktiga trenden. Vill man vara försiktig stoppar man nu ut även mer långsiktiga innehav man haft för uppgång.

Man kanske dock vill avvakta några dagar så att man verkligen ser att OMXS30 tydligt etablerat sig under den viktiga 1600-nivån och även under nivån för 200-dagarsmedeltalskurvan vid ca 1606 innan man säljer. För skulle OMXS30 snabbt vända uppåt och etablera sig över dessa kritiska nivåer får man mest se detta som ett tillfälligt skrämskott.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto