Home > OMXS30 Analys v.5 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.5 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler. Indexet får nya säljsignaler om stöden vid ca 1600, ca 1590 och framför allt om det viktiga stödområdet vid ca 1560-1573 bryts. Rapportperioden har tyvärr inletts på ett tveksamt sätt och dollarnedgången oroar. Men den långa trenden för OMXS30 och för USA-börserna pekar uppåt. Dessutom är börsens säsongsmönster positivt i några månader till. Därför är förutsättningarna trots allt goda för att indexet förr eller senare ska vända uppåt och få nya köpsignaler. Kortsiktiga köpsignaler på OMXS30 erhålls också redan om motståndet vid ca 1615 bryts. Långsiktigt viktigare köpsignaler erhålls dock först om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1648, ca 1682 och ca 1720 under en relativt hög handelsaktivitet.

Stockholmsbörsen gick förra veckan efter en inledande uppgång till slut ned och det under en ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 avslutade då veckan på 1612,63 efter en nedgång på -1,1 procent. I år har därmed OMXS30 hittills gått upp med +2,3 procent.

Det var i slutet av förra veckan som den svenska rapportperioden började dra igång på allvar. Bland bolagen i OMXS30-indexet blev det positiv reaktioner på rapporterna för Essity, Investor och Telia. Däremot blev det negativa rapportreaktioner för SSAB och indextungviktarna Atlas Copco och Nordea.

Nordeas rapport drog sedan även ned de andra storbankernas aktiekurser. Dessutom kom Fingerprint med en vinstvarning som gjorde att dess aktie under veckan gick ned med hela 23 procent. Fingerprints vikt i OMXS30 är emellertid numera i det närmaste försumbar. Så dess påverkan på OMXS30-utvecklingen är liten.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nästa vecka fortsätter bolagsrapporterna att strömma in. Konjunkturläget är starkt, men det återstår att se om bolagen kan leva upp till placerarnas höga förväntningar. Och kanske framför allt om de vågar vara optimistiska inför den kommande utvecklingen. Det kan också lätt bli ganska tvära kast i de rapporterande bolagen som då kan spilla över på hela börsens utveckling.

En lätt oroande faktor är att den amerikanska dollarn har haft en mycket svag utveckling de senaste veckorna. Efter en uppgång till ca 8,52 i slutet av förra året har dollarn nu gått ned till 7,87. Om dollarn parkerar sig under 7,89 så får dollarn dessutom en stark säljsignal i den tekniska analysen. Nedsidan ser då betydande ut på sikt.

En svag dollar är generellt sett dåligt för det svenska och även för det internationella börsklimatet. Det gynnar i och för sig de amerikanska bolagens internationella konkurrenskraft. Men deras exportandel är såpass liten att det inte spelar så stor roll för dom. Däremot så får svenska och andra länders exportföretag svårare att konkurrera i USA och med amerikanska företag i andra länder. I och med att vår exportindustri betyder så mycket mer för oss än den gör amerikanarna så blir nettoeffekten av en svag dollar ofta negativ för det internationella börsklimatet.

Men man kan också se en svag dollar som att det egentligen är euron och den svenska kronan som blivit stark på sina egna meriter? Och att de ekonomiska orsakerna till denna styrka kommer att överträffa de konkurrensnackdelar vår exportindustri får gentemot de amerikanska företagen?

Ett pånyttfött Europa som reser sig ur askan. Där Frankrike reformeras och de forna krisländerna Spanien, Grekland och Italien tillfrisknat och nu får ny fart. Vi får väl se om detta kan kompensera för dollarns svaghet. Men en fortsatt försvagad dollar utgör i alla fall en allvarlig riskfaktor för den kommande börsutvecklingen.

Den långa trenden för OMXS30 är emellertid fortfarande, trots förra veckans svängningar, fortsatt uppåtriktad. OMXS30 befinner sig i princip på sin svagt, men än dock stigande, 40-veckors medeltalskurva och indexets visar fortfarande upp ett långsiktigt mönster med stigande bottnar och stigande toppar.

Analys OMXS30

OMXS30 fick i början av januari en långsiktigt intressant köpsignal när det bröt en nedåtgående motståndslinje. Denna köpsignal är fortfarande intakt även om det finns en del tveksamheter i den tekniska bilden. Framförallt är det handelsvolymmönstret som vittnar om att köpintresset hos de långsiktiga placerarna inte riktigt är på topp.

Det senaste halvåret har nämligen börsomsättningen varit högre under fyra av nedgångsveckorna än under någon enskild uppgångsvecka. Detta är dock än så länge främst att se som en varningssignal. En indikation att man ska eventuella kommande säljsignaler i det långsiktiga veckodiagrammet mer på allvar än annars.

Skulle också OMXS30 fortsätta upp och få starka köpsignaler genom att etablera sig över någon av motståndsnivåerna vid ca 1682 eller ca 1720 under ännu högre handelsaktivitet tas dessa varningssignaler ut.

Men skulle OMXS30 istället etablera sig under stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1518 under en ökande börsaktivitet erhålls långsiktigt viktiga säljsignaler. Där i så fall signalvärdet alltså förstärks av det tidigare negativa handelsvolymmönstret.

Men så länge som de viktiga USA-börserna trendar uppåt är vårt huvudscenario emellertid att den svenska börsen och därmed också OMXS30 har goda möjligheter att under de kommande månaderna få en positiv utveckling. Börsens säsongmönster är också i huvudsak positivt till april/maj.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet fick dock OMXS30 förra veckan kortsiktiga säljsignaler när det efter en tillfällig uppgång på nytt gick under 1640-nivån. Indexet gick sedan ned och testade av stödnivåerna kring ca 1600. Som än så länge har hållit.

Analys OMXS30

Nu ska det bli spännande att se om OMXS30 ifrån detta stödområde kan studsa upp och eventuellt också få nya köpsignaler genom att etablera sig över förra veckans högsta nivå vid ca 1648. Eller om indexet ska få nya säljsignaler genom att parkera sig under stödområdet vid ca 1600. I och med att det denna vecka kommer ett stort antal bolagsrapporter kan utvecklingen lätt bli volatil.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi också att OMXS30 förra veckan fick ett antal säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls här om indexet går under stödnivåerna vid ca 1600, ca 1590 och ca 1573.

Skulle däremot OMXS30 orka över motståndsnivåerna vid ca 1615, ca 1623, ca 1634 och ca 1648 erhålls köpsignaler i timdiagrammet.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man förslagsvis köpa OMXS30 för uppgång om motståndsnivån vid ca 1615 bryts. Sikta sedan först och främst på en uppgång till ca 1623, sedan ca 1634 och ca 1648. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under ca 1612. Som sedan successivt flyttas uppåt allt eftersom OMXS30 går upp till strax under närmast liggande stödnivå.

Skulle däremot OMXS30 gå under stödområdet vid ca 1600 erhålls säljsignaler och då kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst till en nedgång till stödområdet vid ca 1590. Och i andra hand ned till stödet vid ca 1573. Stopp loss förslagsvis först strax över 1604, och sedan att man allt eftersom indexet går ned flyttar ned stopp lossen till strax över närmaste tydliga motståndsnivå.

Är man mer långsiktig i sina placeringar kan man fokusera på att följa den långsiktiga trenden och därmed främst agera för uppgång. Köp gärna på nedåtriktade rekyler som den nuvarande.

Skulle dock OMXS30 få säljsignaler genom att etablera sig under stödområdet vid ca 1560-1573 gäller det att bli betydligt mer försiktig. Särskilt om sådan säljsignaler skulle erhållas i samband med en relativt hög handelsaktivitet blir situationen väldigt osäker även för mer långsiktiga placeringar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto