Home > OMXS30 Analys v.5 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Rapportperioden har också börjat ok…”

OMXS30 Analys v.5 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Rapportperioden har också börjat ok…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler och etablerade sig lite mer signifikant över 1500-nivån. Den korta trenden pekar nu också lite mer tydligt uppåt och vi siktar därför av ett test av motståndsnivån kring ca 1544. Detta borde inte vara så svårt att uppnå bara rapportperioden fortsätter att vara utan stora negativa överraskningar. Den har i alla fall börjat på ett positivt sätt både i Sverige och internationellt sett. I ett mer långsiktigt tidsperspektiv finns det dock tveksamheter kvar då de längre trenderna lutar nedåt och de långsiktiga handelsvolymmönstren fortfarande är negativa. Nya intressanta köpsignaler erhålls om OMXS30 kan etablera sig över motstånden vid ca 1544 och ca 1593 under en ökande handelsaktivitet. Säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1473, ca 1451, ca 1434 och ca 1378 bryts.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens men med en stark avslutning under en ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick till slut upp med 0,1 procent och avslutade veckan på 1501,12. Årets uppgång har därmed utökats till 6,6 procent.

Ett fortsatt stabilt internationellt börsklimat, optimism kring handelsförhandlingar och bolagsrapporter som hittills oftast kommit in starkare än befarat skapade gynnsamma förutsättningar för börsen under förra veckan. Veckan började i och för sig lite trevande men avslutningen var klart positiv under en ökande börshandel.

För OMXS30-bolagen har nu det börjat komma in bolagsrapporter. Sandviks rapport var ok eller till och med bra jämfört med nedställda förväntningar. Ericssons rapport mottogs ännu bättre medan Telia däremot fick en tydligt negativ rapportreaktion.

Denna vecka tar rapportfloden emellertid ännu mer fart med bland annat Atlas Copco, Autoliv, SCA, SEB, Swedbank och Volvo.

Givetvis kommer rapporterna sätta sin prägel på börsutvecklingen den närmaste tiden. Men väldigt intressant är det också att börsen beter sig på ett sätt som indikerar att utflödena ur aktiefonder, som under slutet av förra året var rekordstora, nu stannat av.

I USA visar statistiken för de senaste veckorna att där har det till och med börjat komma in pengar i aktiefonderna. Det skulle inte vara så förvånande om den kommande statistiken för svenska aktiefonder, som görs månadsvis, också kommer att visa på inflöden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortfarande osäker ut men nu har indexet i alla fall fått en köpsignal i veckodiagrammet. Denna erhölls när motståndet vid ca 1497 passerades och när indexet även orkade stänga veckan på 1501. Vilket var över den jämna och därmed psykologiskt viktiga 1500-nivån.

Dessa köpsignaler har alltså erhållits med ganska små marginaler, men samtidigt var handelsaktiviteten relativt hög när detta skedde. Vilket stärker deras signalvärde.

Analys OMXS30

Tidigare i veckodiagrammet har även stochasticindikatorn givit ifrån sig en köpindikation. Men samtidigt finns det kvar långsiktiga osäkerhetsfaktorer i form av att den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, är nedåtriktad, att indexet visar upp ett långsiktigt mönster med successivt fallande toppar och bottnar och då det långsiktiga handelsvolymmönstret fortfarande ger ett övervägande negativt intryck.

OMXS30 får i veckodiagrammet dock lite tydligare säljsignaler först om stödnivåerna vid ca 1427 och ca 1378 bryts.

Nya långsiktigt intressanta köpsignaler erhålls om indexet under en ökande börsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1544 och ca 1593.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan även här fick en ny köpsignal när motståndsnivån vid ca 1497-1500 bröts.  Att läggas till de kortsiktiga köpsignaler indexet tidigare har fått. Vi siktar nu på nya uppgångar och ett test av motståndsnivån vid ca 1544. Den kortsiktiga trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är dessutom tydligt uppåtriktad.

Analys OMXS30

Stochastic i dagsdiagrammet är emellertid uppe på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt lång tid om indexet kommit in i en stark trend. Däremot kan man då öka beredskapen på att indexet lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle dock OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1473-1479, ca 1434 och 1378 erhålls säljsignaler i dagsdiagrammet.

I det kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och att indexet ligger i en tydligt uppåtriktad trend. En ny köpsignal erhålls om det lilla motståndsområdet vid ca 1506 bryts. Säljsignaler erhålls emellertid om stödnivåerna vid ca 1497, ca 1487-1490, ca 1473-1476 och ca 1451-1455 passeras.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1497 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Om detta stöd vid ca 1497 bryts kan man sikta på en nedgång till stödnivåerna kring ca 1487-1490. Sker denna nedgång under en relativt låg handelsaktivet kan man kring detta område på nytt köpa för uppgång med en stopp loss strax under 1473. Vänder sedan indexet uppåt igen flyttar man förslagsvis upp denna stopp loss allt eftersom rör sig uppåt.

Skulle däremot stöden vid ca 1473 brytas kan man istället agera för nedgång. Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1477 som flyttas med ned när indexet rör sig nedåt. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1451-1455 och därefter ned till stödområdet kring ca 1410-1420.

För mer långsiktiga aktörer ser läget bättre ut än tidigare men ännu finns det tveksamheter kvar. OMXS30 befinner sig nämligen alltjämt klart under sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom lutar nedåt och de långsiktiga handelsvolymsambanden är fortfarande övervägande negativa. Är man försiktig så avvaktar man därför till dess att OMXS30 fått en tydliga reversal eller någon annan slags stark köpsignal under en ännu högre handelsaktivitet än hittills, innan nya köp görs.

Men är man villig att ta mer risk kan man dock agera på att OMXS30 fått ett antal köpsignaler under en ökande börsaktivitet och att den korta trenden har vänt uppåt. Gör man långsiktiga aktie- och indexinvesteringar baserat på detta rekommenderar vi dock en stopp loss om OMXS30 skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1378.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.